TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Straty turystyki odbijają się na całej gospodarce

Krach w międzynarodowej turystyce spowodowany pandemią COVID-19 może spowodować stratę ponad 4 bilionów dolarów światowego PKB w latach 2020 i 2021, wynika z raportu Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD). Szacowana strata spowodowana jest bezpośrednim wpływem pandemii na turystykę oraz inne sektory ściśle z nią związane.


Raport, przedstawiony wspólnie ze Światową Organizacją Turystyki (UNWTO), mówi, że szacunkowe straty światowej turystyki i sektorów ściśle z nią powiązanych wyniosą ok. 2,4 biliona dolarów w 2020 roku, ze względu na bezpośredni i pośredni wpływ gwałtownego spadku liczby przyjazdów turystów międzynarodowych.

Podobna strata może wystąpić w tym roku - ostrzegają autorzy raportu, zauważając, że ożywienie sektora turystycznego będzie w dużej mierze zależało od przebiegu procesu szczepień na całym świecie.

Turystyka zapewnia środki do życia dla milionów osób, a postęp szczepień w celu ochrony społeczności i wspierania bezpiecznego ponownego uruchomienia turystyki jest konieczny dla odbudowy miejsc pracy i generowania bardzo potrzebnych zasobów, szczególnie w krajach rozwijających się, z których wiele jest w dużym stopniu uzależnionych od międzynarodowej turystyki - skomentował sekretarz generalny UNWTO, Zurab Pololikaszwili.

W związku z tym, że szczepienia przeciwko COVID-19 są bardziej powszechne w jednych krajach niż w innych, raport stwierdza, że straty w turystyce będą mniejsze w większości krajów rozwiniętych, ale pogarszają się w krajach rozwijających się. Jak wynika z raportu, poziom szczepień przeciwko COVID-19 jest nierównomierny w poszczególnych krajach i wynosi od poniżej 1% populacji w niektórych krajach, do ponad 60% w innych.

Według raportu, asymetryczne wprowadzanie szczepionek powiększa ekonomiczny cios, jakiego doznała turystyka w krajach rozwijających się, gdyż mogą one odpowiadać nawet za 60% strat w globalnym PKB. Spodziewane jest, że sektor turystyczny szybciej wróci do normy w krajach o wysokim wskaźniku szczepień, takich jak Francja, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

Jednak według UNWTO, eksperci spodziewają się powrotu do poziomu turystyki do poziomu sprzed pandemii nie wcześniej niż w 2023 roku. Głównymi przeszkodami są ograniczenia w podróżowaniu, powolne zwalczanie wirusa, niskie zaufanie podróżnych i słaba sytuacja gospodarcza. Odbicie w turystyce międzynarodowej spodziewane jest w drugiej połowie tego roku, jednak raport UNCTAD nadal wskazuje na straty w wysokości od 1,7 bln USD do 2,4 bln USD w 2021 roku, w porównaniu do poziomu z 2019 roku.

Wyniki opierają się na symulacjach, które uchwyciły skutki jedynie redukcji turystyki międzynarodowej, a nie polityki takiej jak programy stymulacji gospodarczej, które mogą złagodzić wpływ pandemii na sektor.

W raporcie oceniono skutki gospodarcze trzech możliwych scenariuszy - wszystkie odzwierciedlają zmniejszenie liczby przyjazdów międzynarodowych - w sektorze turystycznym w 2021 roku.

Pierwszy z nich, przewidywany przez UNWTO, odzwierciedla zmniejszenie przyjazdów turystów międzynarodowych o 75%. Jest to najbardziej pesymistyczna prognoza - opartą na zmniejszeniu liczby turystów zaobserwowanej w 2020 roku. W tym scenariuszu, spadek globalnych wpływów z turystyki o 948 mld USD powoduje utratę realnego PKB w wysokości 2,4 bln USD.co oznacza dwuipółkrotny wzrost. Stosunek ten różni się znacznie w poszczególnych krajach, od jednokrotnego do trzy- lub czterokrotnego.

Dla przykładu, turystyka międzynarodowa generuje około 5% PKB w Turcji, a kraj ten doświadczył 69% spadku liczby turystów międzynarodowych w 2020 roku. Spadek popytu turystycznego w kraju szacowany jest na 33 mld dolarów, a to prowadzi do strat w ściśle powiązanych sektorach, takich jak żywność, napoje, handel detaliczny, komunikacja i transport. Całkowity spadek produkcji w Turcji wynosi 93 mld dolarów, czyli około trzykrotnie więcej niż początkowo. Sam spadek w turystyce przyczynia się do utraty realnego PKB o około 9%. Został on w rzeczywistości częściowo zrównoważony przez środki fiskalne mające na celu pobudzenie gospodarki.

Drugi scenariusz odzwierciedla spadek liczby przyjazdów turystów międzynarodowych o 63%, co jest mniej pesymistyczną prognozą UNWTO.

Trzeci scenariusz, opracowany przez UNCTAD, uwzględnia zróżnicowane wskaźniki turystyki krajowej i regionalnej w 2021 roku. Zakłada on 75% spadek ruchu turystycznego w krajach o niskim poziomie szczepień i 37% spadek w krajach o stosunkowo wysokim poziomie szczepień, głównie w krajach rozwiniętych i niektórych mniejszych gospodarkach.

Według raportu, zmniejszenie ruchu turystycznego powoduje średnio 5,5% wzrost bezrobocia, z dużym odchyleniem od 0% do 15%, w zależności od znaczenia turystyki dla gospodarki.

Koszty pracy stanowią około 30% wydatków na usługi turystyczne zarówno w gospodarkach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Bariery wejścia na rynek w tym sektorze, który zatrudnia wiele kobiet i młodych pracowników, są stosunkowo niskie.

W lipcu ubiegłego roku UNCTAD oszacował, że cztero- lub dwunastomiesięczny zastój w turystyce międzynarodowej kosztowałby światową gospodarkę od 1,2 do 3,3 biliona dolarów, wliczając w to koszty pośrednie. Straty są jednak większe niż wcześniej przewidywano, gdyż nawet najczarniejszy scenariusz UNCTAD w zeszłym roku okazał się niedoszacowany, a liczba podróży międzynarodowych po ponad 15 miesiącach od wybuchu pandemii wciąż jest niska.

Według UNWTO, międzynarodowe przyjazdy turystyczne spadły o około 73% od stycznia do grudnia 2020 roku. W pierwszym kwartale 2021 roku, Światowy Barometr Turystyki UNWTO wskazuje na spadek o 84%.

Autorzy raportu podkreślają, że największe straty z powodu pandemii poniosła turystyka w krajach rozwijających się. Odnotowały one największy spadek przyjazdów turystów w 2020 roku, szacowany na 60% do 80%.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju światowa organizacja turystyki unctad


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję