TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Najtaniej na Rodos oraz Kos

Znacznie słabiej niż przed rokiem zaprezentowała się w sprzedaż Grecji, która spadła o ponad 6 procent (przed rokiem rosła o ponad 110 procent) oraz Bułgarii, która wzrosła o zaledwie 11 procent wobec blisko 50 procent w poprzednim sezonie.


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2018. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.

Sprzedaż nowego sezonu ponownie zdecydowanie wyższa niż przed rokiem
Piąty z kolei raport z systemu MerlinX (44/2018), dotyczący wyników sprzedaży na kolejny sezon turystyczny 2017/2018 pokazał powrót do bardzo wysokiej dynamiki wzrostu sprzedaży wycieczek. W zdecydowanie najważniejszym dla branży segmencie turystycznych imprez lotniczych wyniosła ona + 37,8 procent, podczas gdy w minionych czterech tygodniach osiągała ona odpowiednio: minus 8,3; +60,9; +18,2 i +18,9 procent.

Znacznie słabiej niż przed rokiem zaprezentowała się w systemie MerlinX sprzedaż Grecji, która spadła o ponad 6 procent (przed rokiem rosła o ponad 110 procent) oraz Bułgarii, która wzrosła o zaledwie 11 procent wobec blisko 50 procent w poprzednim sezonie. Słabiej niż przed rokiem prezentowała się również sprzedaż Hiszpanii, która obniżyła się o prawie 12 procent wobec ubiegłorocznego wzrostu o ponad 2 procent.

Nadal zdecydowanie lepiej wypada rezerwowanie wycieczek do Egiptu, które wzrasta już o prawie 108 procent wobec stagnacji w roku ubiegłym (plus 1 procent) oraz sprzedaż Turcji, która nadal bardzo energicznie rośnie, choć raporty z systemu MerlinX nie podają w tym zakresie danych, natomiast przed rokiem sprzedaż na tym kierunku spadała o ponad jedna trzecią.

W statystykach sprzedaży lata widoczną obecność w tym sezonie zaznacza też powoli odzyskująca popularność Tunezji z udziałem w granicach 3,7 procent, a w listopadzie i grudniu Turcji z udziałem na podobnym poziomie.

Nowe trendy w turystycznych wyjazdach Polaków: lato - Turcja czarnym koniem
Wyprzedzającym sygnałem znacznych zmian w preferencjach wyjazdowych polskich turystów są rezultaty rezerwacji w kilku ostatnich tygodniach. W sezonie zimowym coraz bardziej widocznym liderem sprzedaży staje się Egipt, choć na krótką metę może jej nieco zaszkodzić piątkowy zamach na meczet Ar-Rawda w północnej części Synaju. W sezonie letnim czarnym koniem sprzedaży (zwłaszcza II kwartału) i jej ogólnym wiceliderem jest już Turcja, chociaż pozycja Grecji wydaje się w tym roku jeszcze całkowicie niezagrożona.

Wahadło sprzedaży, które w 2017 roku jeszcze nieśmiało wychylało się na wschód, w tym sezonie może wykonać dalszy ruch w tym kierunku i to w skali niemal zbliżonej do skali przesunięć ruchu turystycznego w odwrotnym kierunku obserwowanej w roku 2016. Wówczas wychyliło się ono mocno na zachód jako konsekwencja dużego wzrostu obaw wywołanych niebezpiecznymi wydarzeniami w Turcji, Egipcie i Tunezji.

W zmianach preferencji wśród turystów najwięcej atutów wydaje się mieć Turcja. Po lipcowym puczu w 2016 roku, który był jakby punktem zwrotnym - na co wówczas kilkakrotnie wskazywał Instytut TravelDATA - i dodatkowo po wygranym tegorocznym kwietniowym referendum konstytucyjnym obecny prezydent Turcji Recep Erdogan efektywnie skonsolidował swą władzę. Taki czynnik z reguły sprzyja zwiększeniu wewnętrznej kontroli w państwie i redukuje ryzyko wystąpienia niebezpiecznych wydarzeń.
Trzeba też pamiętać, że o wyborze konkretnych kierunków wyjazdów decyduje ich względna konkurencyjność cenowa. Jak już pisaliśmy wcześniej czas powinien w tym względzie konsekwentnie pracować na rzecz Turcji, a ważnym tego czynnikiem staje się systematycznie taniejąca turecka waluta.

Sytuacja ta powoduje, że Turcja będzie systematycznie zyskiwać na atrakcyjności cenowej, co wśród niezbyt zasobnych polskich turystów bardzo istotnie wpływa na wybór. Będzie on także wspierany przez znaczny odłożony popyt i korzystne postrzeganie Turcji, jako odpowiedniego jakościowo miejsca dla spędzenia wakacji rodzinnych, co nabiera coraz większego znaczenia w świetle rosnącego popytu na zagraniczne wakacje w obszarach tzw. Polski B.

Zima: Egipt na razie na czele
Również rząd Egiptu poczynił znaczne wysiłki w obszarze uczynienia kraju, a zwłaszcza jego regionów turystycznych i lotnisk bardziej bezpiecznymi, co stanowi istotne wsparcie dla powrotu ruchu turystycznego do dawnych poziomów. We właśnie zakończonym sezonie Egipt był już wyraźnym liderem dynamiki wzrostu sprzedaży wycieczek, a zasadniczym elementem tej dobrej passy były bardzo niskie ceny, zwłaszcza względem Turcji, gdzie ceny na skutek zbyt szczupłych programów były wyższe niż przed rokiem (w Niemczech było odwrotnie). Wysoką konkurencyjność cenową Egiptu umożliwiła wyjątkowo głęboka, bo 50-procentowa dewaluacja tamtejszej waluty przeprowadzona na początku listopada 2016 roku.

Egipt szykuje się na króla sezonu zimowego i wstępnie z końcem października stał się już liderem liczby rezerwacji przeważając w tym względzie nad zdecydowanie popularniejszą w ubiegłym sezonie Hiszpanią, chociaż negatywnie na postrzeganie tego kierunku może przejściowo wywierać kwestia piątkowego zamachu. W sezonie letnim sytuacja będzie jednak najprawdopodobniej dla tego kierunku mniej korzystna, a to z powodu bardzo szybkiego wzrostu wewnętrznych cen w tym kraju (30 procent w skali rocznej), co bez kolejnej deprecjacji wartości egipskiego funta oznaczać będzie szybką utratę konkurencyjności.

Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych
Niniejsze zestawienie obejmuje po raz czwarty w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2018 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (06.08-12.08 2018), zebranych w dniu 24 listopada z cenami dla tego samego okresu zebranych w dniu 17 listopada, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 25 listopada 2016.

Należy zaznaczyć, że przedstawione bieżące porównania i zestawienia są już dostatecznie reprezentatywne gdyż bierze w nich udział ponad 2900 hoteli (poprzednio 2600, 2530 i 1480 hoteli) i występują w nich pełne lub niemal pełne oferty wszystkich kluczowych dla polskiego rynku touroperatorów.
W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 4 złote (wcześniej wzrosły 27 i 10 złotych oraz spadły o 35 złotych), a największe zwyżki średnich cen wycieczek miały miejsce na Gran Canarii - o 45 złotych oraz na Tureckiej Riwierze i Majorce - o odpowiednio 42 i 41 złotych. Z kolei największe zniżki cen notowano na Rodos - o 68 złotych (podobnie było poprzednio) oraz na Kos i Tureckiej Riwierze - o 45 i 33 złote. W analogicznym okresie przed rokiem wzrost średnich cen wycieczek był nieco większy i wyniósł 14 złotych.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2018 pokazuje, że obecna średnia cena jest niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu już tylko o 9 złotych (wcześniej ceny były niższe o 18, 49 i 28 złotych). Jest to sytuacja zupełnie inna niż miało to miejsce w drugim tygodniu listopada 2016, gdyż wówczas średnia cena w porównaniu rok do roku nie była niższa, ale wyższa o 124 złote.

Na nieco korzystniejsze niż przed rokiem ceny wycieczek należy na razie patrzeć z dystansem, gdyż jest to nadal relatywnie wczesny okres sprzedaży first minute, a skala przeceny wobec poprzedniego lata maleje stopniowo maleje. Tym niemniej czynniki o charakterze kosztotwórczym wpływają obecnie w dość istotnym stopniu w kierunku spadku cen wycieczek. Paliwo lotnicze zdrożało z 2,21 zł/litr przed rokiem do 2,47 zł/litr obecnie, czyli o ponad 12 procent, ale złoty w relacji rok do roku umocnił się ostatnio wobec euro i amerykańskiego dolara, co w skali roku zwiększyło wzrost wartości naszej waluty o nieco ponad 7 procent. W rezultacie nie tylko nadal występował, ale i powiększył się ich wspólny wpływ w kierunku obniżki średnich kosztów wycieczek, który wyniósł w przybliżeniu 100-110 złotych (poprzednio około 20 złotych, a wcześniej 45-55 oraz 5-10 złotych).

Spośród dużych kierunków pod względem średnich cen wycieczek najmocniej weszły w sezon Wyspy Kanaryjskie i po kolejnej zwyżce w ostatnim tygodniu (o 23 złote) utrzymały one pozycję lidera wzrostów z średnią ceną o 57 złotych powyżej poziomu zeszłorocznego (poprzednio były droższe o 70, 85 i 44 złote, a przed rokiem droższe rok do roku o 254 złote). W tym zestawieniu dodatni wpływ na ogólną zwyżkę nadal wywierały wzrosty cen na Fuerteventurze i Lanzarote - o 116 i 62 złote, a dużo słabsze tendencje cenowe wykazywały najbardziej do niedawna drożejąca rok do roku Teneryfa oraz Gran Canaria, na których średnie ceny były wyższe o tylko 26 i 25 złotych.
Kierunkiem, który w minionym sezonie najczęściej wykazywał największe zwyżki cen rok do roku była Grecja i dopiero pod koniec sezonu na pozycji lidera wzrostów cen zastąpiła ją Turcja.

W tym zestawieniu znalazła się ona na drugiej pozycji pośród obecnie drożejących kierunków ze średnią zwyżką średnich cen o 53 złote (poprzednio zwyżki wyniosły 15 i 9 złotych, a wcześniej ceny były niższe o 5 złotych), zaś w ubiegłym sezonie o tej porze skala wzrostu cen w Grecji była nieco wyższa i wyniosła 85 złotych. Najsłabsze tendencje cenowe wykazują obecnie półwysep Chalkidiki oraz wyspy Korfu i Kreta, gdzie średnie ceny spadły o 5, 12 i 18 złotych, a znaczniejsze wzrosty notowano na Kos, Rodos i Zakintos - o 96, 88 i 75 złotych.

Na trzeciej pozycji na liście ważnych kierunków znalazła się Bułgaria (poprzednio była na drugiej), kosztowniejsza niż przed rokiem o średnio 37 złotych (poprzednio o 68, 18 i 5 złotych). Na spadek skali wzrostu cen rok do roku wpływ wywierała zmiana zeszłorocznej bazy odniesienia - z +56 złotych do + 84 złotych, a w rezultacie tych zmian dwuletni liczony łącznie wzrost średnich cen w Bułgarii pozostał jednak bardzo podobny, czyli wyniósł 121 złotych obecnie wobec 124 złotych takiej różnicy w poprzednim zestawieniu.

Kierunkiem na którym ceny są nadal wyraźnie niższe niż przed rokiem jest Turcja, gdzie obniżyły się one o średnio 84 złote (poprzednio o 112, 84 i 80 złotych). Nadal nie wydaje się to zbyt wiele w świetle obecnej sytuacji, a zwłaszcza w obliczu mocno słabnącej miejscowej waluty oraz coraz bardziej znaczących przecen na kierunkach egipskich, ale należy pamiętać, że kierunek ten już potaniał rok do roku w dwóch wcześniejszych sezonach (o 9 i 122 złote), co oznacza łączny trzyletni spadek średnich cen o 215 złotych. Generalną przyczyną była wówczas sytuacja, w której Turcji towarzyszył znaczny wzrost obaw turystów przed możliwą eskalacją niebezpiecznych zdarzeń, w tym w odwiedzanych przez nich regionach wypoczynku.

Obecnie (w wyniku postępującej konsolidacji władzy w ręku obecnego prezydenta), pod względem bezpieczeństwa kraj ten postrzegany jest korzystniej niż poprzednio, ale ceny na tym kierunku mogą nadal kształtować się na atrakcyjnych dla turystów poziomach, gdyż pomimo starań nadal jest on wstrzemięźliwie traktowany przez niektórych wyjeżdżających (np. przez Niemców), a bieżące niskie ceny wspomaga stopniowo słabnąca miejscowa waluta. Na wzrost cen w Turcji mogą natomiast działać prawdopodobnie zbyt małe w tym roku programy na tym kierunku przygotowane przez touroperatorów.

Kolejny raz największe zniżki średnich cen wycieczek wykazuje Egipt, gdzie ceny zniżkowały rok do roku poniżej poziomów z poprzedniego sezonu o średnio 220 złotych (poprzednio o 202, 275 i 119 złotych). Kraj ten podobnie jak Turcja podejmuje starania w kierunku przywrócenia ruchu turystycznego do dawnych poziomów, w czym nadal znacząco pomaga wpływ dwóch zeszłorocznych dewaluacji egipskiej waluty (w marcu oraz listopadzie 2016 łącznie aż o ponad 50 procent (sic!)). Bardzo znacznie zwiększyły one konkurencyjność Egiptu jako celu wyjazdów turystycznych, ale ten wpływ systematycznie słabnie, gdyż wewnętrzne ceny rosną tam obecnie w średnim tempie ponad 2 procent miesięcznie. Największe przeceny wobec ubiegłego sezonu występują obecnie na Synaju - o średnio 315 złotych, a mniejsze w Hurghadzie i w Marsa Alam - o 207 i 139 złotych.

Z mniejszych kierunków znaczne wzrosty średnich cen rok do roku zanotowały Majorka i Maroko - o 202 i 139 złotych, w dużo mniejszym stopniu zdrożała Malta - o średnio 14 złotych, a na innych kierunkach ceny spadły - w Tunezji i w dość drogim rok temu Cyprze o 197 i 65 złotych, zaś nieznacznie w Portugalii - o 13 złotych.
3. W obecnym zestawieniu największe zniżki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wśród dużych i średnich organizatorów wykazują oferty biura Net Holiday i Rainbow - tańsze rok do roku o około 90 i 80 złotych, a nieco mniej kosztowne niż przed rokiem są również oferty biur Coral Travel Wezyr, Exim Tours i TUI Poland - obie tańsze o średnio około 40, 20 i 10 złotych. Nieco powyżej poziomu zeszłorocznego ukształtowały się też średnie ceny ofert biur Grecos i Itaka (o około 15 i 25 złotych), natomiast u pozostałych organizatorów ceny były o do 275 złotych wyższe od cen ubiegłorocznych.

Gdy rozpatrujemy zmiany w okresie dwóch sezonów łącznie, to wyraźnie najmniejsze zwyżki średnich cen wykazują obecnie oferty Exim Tours i Itaka - o około 40 i 60 złotych, a nieco większe oferty biur TUI Poland i Coral Travel Wezyr - o średnio od 90 do 100 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to ponownie na czołowej pozycji znalazło się biuro TUI Poland z liczbą 38 ofert (przed rokiem 26 ofert), przed biurem Itaka z liczbą 30 najatrakcyjniejszych ofert (przed rokiem 37 takich ofert), które z kolei wyprzedzało biura Exim Tours i Rainbow - 19 i 15 ofert.

Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami w pozostałych biurach.

Przez większość ubiegłego sezonu na czele tabel dotyczących szczytu sezonu wakacyjnego nieomal niezmiennie królowały (w różnej kolejności) biura Itaka i Grecos Holiday, ale wysokie pozycje dość często zajmowały też biura Coral Travel Wezyr Holidays oraz Net Holiday. W październiku na wysokiej pozycji pojawiło się biuro TUI Poland, a interesującym pytaniem stało się wtedy, czy jest to sytuacja przejściowa, czy bardziej trwała.

Listopad przynosi modyfikacje cen oferowanych wycieczek, które w znaczącym stopniu zmieniają kolejność biur w tabeli. Zaczęła ona w większym stopniu przypominać tabelę z tego samego okresu przed rokiem. Obecnie pierwsza dwójka wśród dużych biur jest taka sama jak przed rokiem i w identycznej kolejności, a TUI Poland nadal prezentuje znacznie bardziej konkurencyjną (średnio) niż w przeszłości ofertę.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
sezon turystyczny ceny destynacje grecja turcja traveldata
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję