TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Na jakim poziomie jest sprzedaż Turcji i Tunezji?

Autorzy raportów z systemu MerlinX stanęli na wysokości zadania i rzeczone dane w końcu uzupełnili. Okazało się, że w systemie MerlinX wzrost sprzedaży Turcji sięgnął 278 procent, a Tunezji aż 486 procent.


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2018. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.

Po naszej uwadze zawartej w przedostatnim i ostatnim materiale tygodniowym, że w raportach z systemu MerlinX nie podaje się interesujących wiele osób w branży danych o tegorocznej dynamice wzrostu liczby rezerwacji do Turcji i Tunezji, autorzy raportów stanęli na wysokości zadania i rzeczone dane w końcu uzupełnili. Okazało się, że w systemie MerlinX wzrost sprzedaży Turcji sięgnął 278 procent, a Tunezji aż 486 procent.

Idąc tym tropem warto byłoby teraz zaapelować do autorów raportu o odpowiedź, jak tłumaczą oni fakt, że według nich zrealizowana sprzedaż imprez zimowych wyniosła zaledwie około 2,5 procent (taka liczba jest też podawana w wywiadach medialnych), podczas, gdy oficjalne dane za dwa pierwsze miesiące zimy oraz wstępne dane z lotnisk za I kwartał (dla dominujących w branży imprez czarterowych) wskazują na wzrost o ponad 20 procent, czyli blisko dziesięciokrotnie (sic!) większy.

Ostatni tydzień w statystykach sieci Wakacje.pl
Egipt: wzrost o 0,27% - zyskuje nieprzerwanie na znaczeniu od pierwszego tygodnia stycznia jako kierunek bardzo wyraźnie "lastowy". W minionym tygodniu Egipt zwiększał udziały rynkowe w miesiącach kwiecień -lipiec, a lekko tracił w sierpniu. Szybkie przyrosty udziałów mogą wynikać z nadrabiania wciąż jeszcze relatywnie niewysokiego stopnia zaawansowania przedsprzedaży. W następnych tygodniach dynamika wzrostu udziałów rynkowych powinna pozostawać dodatnia (choć niższa niż w wcześniejszych tygodniach) wobec wchodzenia w "zasięg" przedsprzedaży Egiptu jeszcze kolejnych popularnych terminów wyjazdów do tego kraju.

Hiszpania: wzrost o 0,15% - zyskiwała udziały rynkowe po raz siódmy z rzędu, tym razem głównie w kwietniu (lasty) i w lipcu Zyskiwanie udziałów rynkowych przez ten kierunek może mieć związek z przedłużającą się słabszą passą Grecji (pomimo niewielkiego wzrostu w ostatnim tygodniu) i z nieco słabszymi nastrojami konsumenckimi. W sytuacji niższego ich poziomu kierunek bardziej premiowy jakim jest Hiszpania powinien przejściowo zyskiwać udziały rynkowe do czasu ponownego wyraźnego ożywienia popytu w Polsce B.

Turcja: wzrost o 0,13% - kierunek zdecydowanie zakończył wcześniejszy 14-tygodniowy trend spadkowy (teraz odnotował już czwarty kolejny wzrost), trwający do ostatniego tygodnia marca, który mógł mieć związek z wcześniejszą stopniową zwyżką bezwzględnych i relatywnych cen, rosnącym stopniem wyprzedania najbardziej atrakcyjnych ofert oraz z obniżeniem poziomu nastrojów konsumenckich w tzw. Polsce B. Turcja traciła nieco w kwietniu, ale sporo zyskiwała głównie w maju i wrześniu. W ostatnich dwóch tygodniach wcześniejszy wzrost cen w Turcji zaczyna wykazywać już symptomy odwrócenia. Jednym z warunków kontynuacji zyskiwania udziałów w rynku są właśnie bardziej atrakcyjne poziomy cenowe wycieczek do tego kraju, co wszakże zależy w dużej mierze od determinacji organizatorów w zapowiedzianym uzupełnianiu nieco zbyt szczupłych programów czarterowych.

Grecja: wzrost o 0,09% - pierwszy wzrost udziałów rynkowych tego kierunku od połowy stycznia, choć jeszcze niewielki i nie przesądzający o wyraźnym powrocie do trendu wzrostowego. Długotrwała trzymiesięczna passa spadkowa była prawdopodobnie spowodowana połączeniem silnej konkurencji cenowej kilku krajów sąsiednich oraz znacznego zaspokojenia popytu na ten kierunek w kilku wcześniejszych sezonach. Dynamice sprzedaży dodatkowo ciążyły też słabsze nastroje konsumenckie w obszarze tzw. Polski B, ale teraz zaczynają pomagać niższe niż przed rokiem ceny. W ostatnim tygodniu Grecja zyskiwała udziały głównie w lipcu, sierpniu i wrześniu, a traciła w październiku. Jest dość prawdopodobne, że po majówce sprzedaż tego kierunku przejdzie do fazy energiczniejszej poprawy.

Albania: spadek o 0,11% - w okresie dużego popytu w okresie 10 luty-10 marca na ten kierunek, średnie ceny na nim wyraźnie wzrosły, co wraz z bardzo dobrą passą Tunezji i Egiptu doprowadziło do znaczącego osłabienia tempa sprzedaży. W minionym tygodniu Albania traciła udziały we wszystkich miesiącach, na które jest sprzedawana za wyjątkiem lipca. Kierunek ten może słabnąć na skutek poprawy koniunktury sprzedażowej u jego głównych konkurentów. Relatywnie lepsze ostatnio ceny wycieczek do Albanii wyhamowują jednak tempo spadku jej udziału w rynku (najmniejszy spadek od pięciu tygodni), ale nie wpłynęły jeszcze definitywnie na ożywienie sprzedaży tego kierunku.

Tunezja: spadek o 0,18% - regularnie zyskiwała na znaczeniu od czwartego tygodnia stycznia, co mogło wynikać z relatywnie bardzo niskich cen oraz z odłożonego popytu z trzech poprzednich sezonów. Przed trzema tygodniami osiągnęła dotychczasowe apogeum udziałów rynkowych, a w ostatnim tygodniu po chwilowej 2-tygodniowej stabilizacji odnotowano kolejny spadek udziałów rynkowych tego kierunku. Zmiana trendu może mieć związek z rosnącymi w ostatnich sześciu tygodniach cenami wycieczek do tego kraju (o ponad 170 złotych). Tunezja dość mocno traciła udziały w maju, a lekko w pozostałych miesiącach z wyjątkiem października.

Bułgaria: spadek o 0,43% - drugi z kolei bardzo znaczny spadek udziałów rynkowych, ale wydaje się, że niekorzystny trend spadku udziału tego kierunku w rynku (trwa już od początku lutego) zbliża się do zakończenia. W ostatnim tygodniu traciła zwłaszcza w maju, czerwcu i w lipcu, a zatem w tych miesiącach, w których wyraźnie wzrasta sprzedaż lastowego Egiptu, który na dodatek zyskuje nad nią coraz większą przewagę cenową. Dodatkową przyczyną minionego słabszego okresu w sprzedaży mogły być słabsze nastroje konsumenckie w tzw. Polsce B. Kierunek powinien cieszyć się nieco lepszą passą wraz z przybliżeniem się do terminów wakacji.

Zachodni sąsiedzi nadal zadziwieni koniunkturą w turystyce
U naszych sąsiadów z zachodu liczby nie są bezwzględnie aż tak imponujące, ale w odniesieniu do danych historycznych w niemieckiej branży turystycznej robią duże wrażenie. Skumulowany wzrost sprzedaży wycieczek na sezon letni wyniósł na koniec marca 15 procent, a na koniec lutego i stycznia odpowiednio 16 i 18 procent. Dynamika sprzedaży skumulowanej nieco opada, gdyż słabnie trend sprzedaży bieżącej, co można w znacznej mierze wiązać ze stabilizacją nastrojów konsumenckich (ustanie dodatniej kontrybucji dla wzrostu dynamiki sprzedaży) i słabnącym wzrostem płac realnych, który w trzecim kwartale spadł już do zaledwie +0,5 procent, podczas gdy jeszcze przed pół rokiem wynosił około + 1,2 procent.

Korzystnie dla koniunktury w niemieckiej turystyce wyjazdowej zmienia się natomiast struktura geograficzna wyjazdów, w której tańsze Egipt i Turcja (i ewentualnie Grecja) wypierają kosztowne Hiszpanię i Włochy.

Podobnie jak w Polsce, gdzie w sezonie zimowym zawrotną karierę robi Egipt, a latem świetnie jak dotąd sprzedaje się Turcja, ostatnie styczniowe wyniki sprzedaży u naszych zachodnich sąsiadów również wskazują na bardzo wysoką dynamikę wzrostu tych kierunków. Wzrost sprzedaży Turcji wyniósł w pierwszym kwartale tego roku około 2/3, zaś Egiptu o połowę, a za to jednocześnie wyraźny kryzys wykazuje sprzedaż Majorki i Wysp Kanaryjskich, na których średnie spadki przekraczają już odpowiednio 19 i 17 procent.

Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych
Niniejsze zestawienie obejmuje po raz dziewiętnasty w tym sezonie i trzynasty w tym roku kalendarzowym porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2018 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (06.08-12.08 2018). Ceny zostały zebrane 19 kwietnia i porównane z cenami dla tego samego okresu zebranymi 13 kwietnia, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 20 kwietnia 2017.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny spadły o 5 złotych (poprzednio wzrosły o 4 i 75 złotych, wcześniej spadły o 1 i 31 złotych, a jeszcze wcześniej nie zmieniły się i wzrosły o 14, 30 i 6 złotych). Znaczące zniżki cen zanotowano w ostatnim tygodniu na Malcie i Cyprze - o średnio 90 i 80 złotych, a także na Tureckiej Riwierze - o 39 złotych. Największą zwyżki średnich cen odnotowano na kanaryjskich wyspach Gran Canarii, Teneryfie i Lanzarote, a wyniosły one odpowiednio 76, 33 i 32 złote. W tym samym czasie przed rokiem średnie ceny wzrosły o 4 złote, a przed dwoma laty spadły o 5 złotych. Niewielkie zmiany ogólnego poziomu cen są charakterystyczne dla drugiego i trzeciego tygodnia kwietnia i sprowadzają się do adjustacji podwyżek na poszczególnych kierunkach dokonywanych zwykle po zakończeniu pierwszego kwartału.

Miniony tydzień przyniósł, podobnie jak wcześniejszy, wzrosty cen niezbyt odległe do przeciętnej (- 5 złotych) na trzech z pięciu najważniejszych kierunków wyjazdów polskich turystów, a z tej grupy ponownie wyłamały się Wyspy Kanaryjskie, na których średnie ceny wzrosły o 37 złotych oraz tym razem Turcja (poprzednio był to Egipt), gdzie ceny spadły o 33 złote. Trzeci z rzędu wzrost cen na Wyspach Kanaryjskich może być kolejnym etapem odreagowania silnego spadku (o blisko 200 złotych), który nastąpił w dwóch ostatnich tygodniach marca (patrz wykres cen bieżących).

Szóste z rzędu, ale już niewielkie zwyżki cen (+9 złotych) miały też miejsce w cieszącej się w tym sezonie nawrotem popularności Tunezji, ale należy też pamiętać, że po zakończeniu kwartału średnie ceny podniosły się tam jednorazowo aż o 116 złotych. Seria zwyżek zahamowała jednak wzrost udziału tego kierunku w rynku lata 2018, który po raz pierwszy od końca stycznia wyraźnie spadł z 4,72 do 4,54 procent.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2018 pokazuje, że średnia cena była niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 62 złote i jest to największa negatywna różnica odnotowana w tym sezonie (poprzednio ceny były niższe o 44, 27, 47, 55, 3, 10, 15 i 1 złoty, wcześniej przejściowo wyższe o 14 i 42 złote, a jeszcze wcześniej niższe o 7, 34, 32, 39, 71, 9, 18, 49 i 28 złotych). Przed rokiem, czyli w pierwszym tygodniu kwietnia 2017, średnia cena w porównaniach rok do roku wzrastała o 252 złote.

Jeszcze nadal w kierunku obniżania cen wycieczek działają w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym. Cena paliwa lotniczego jest wprawdzie wyraźnie niż przed rokiem (2,61 wobec 2,42 zł/litr, czyli o 7,3 procent), ale nadal większy jest wpływ silniejszego złotego, który w skali 12 miesięcy umocnił się dla rozliczeń turystycznych o średnio ponad 3 procent. W rezultacie nadal mamy wspólny wpływ zmian cen paliwa i kursów złotego w kierunku obniżania średniego poziomu kosztów wycieczek w przybliżeniu o 25-35 złotych (poprzednio było to około 60-70 złotych, a wcześniej około 35-45, 30-40, 50-60, 85-95, 90-95 i 105-115 złotych).

W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów największe spadki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazują oferty biur TUI Poland, Exim Tours i Ecco Holiday, w których są one niższe - o około 225, 175 i 165 złotych, a mniejszej skali spadły średnie ceny w biurach Prima Holiday, 7islands, Coral Travel Wezyr i Neckermann Polska - o około 105, 75 i po 50 złotych. Oferty pozostałych biur były droższe niż przed rokiem w granicach od 6 do 52 złotych. W ujęciu dwuletnim jedyny spadek wykazują średnie ceny w biurze Exim Tours - o około 15 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to po korektach cen po zakończeniu pierwszego kwartału pozycję lidera nadal zajmuje biuro Itaka (32 oferty) wyprzedzając biura Exim Tours (21 ofert) oraz TUI Poland i Coral Travel Wezyr (18 i 17 ofert). Najwięcej ofert na niższych i średnich półkach cenowych (3* i 4*) mają obecnie biura Itaka i Exim Tours, a samodzielna pozycja zdecydowanego lidera z w ofercie premium (5*) nadal należy do Itaki
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
tunezja wczasopedia raport sprzedaż biura podróży cena wyjazd
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję