TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Dziwny konkurs na dyrektorów ZOPOT

Dziś wpłynęła do nas informacja o postępowaniu konkursowym prowadzonym w celu obsadzenia stanowisk dyrektorów ZOPOT w Niemczech i Japonii. Warto się zatem przyjrzeć jak są obsadzani dyrektory poszczególnych placówek.


Najpierw trzeba spojrzeć na wymagania niezbędne - kandydat musi:

 1. Posiadać tytuł magistra;
 2. Korzystać z pełni praw publicznych;
 3. Nie być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, dyplomacji, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 5. Posiadać udokumentowaną biegłą znajomość języka obcego: ZOPOT w Berlinie - język niemiecki, ZOPOT w Tokio - język japoński
 6. Posiadać prawo jazdy, co najmniej kategorii "B".


Wymagania wydają się rozsądne, nawet prawo jazdy można zrozumieć, gdyż taka osoba musi być mobilna i aktywna. Niestety później są wymagania pożądane:
 1. Znajomość zagadnień z zakresu komunikacji, marketingu i turystyki;
 2. Znajomość polskiego rynku turystycznego w zakresie atrakcyjności turystycznej;
 3. Umiejętność organizacji kampanii promocyjnych oraz zarządzania projektami;
 4. Znajomość stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych;
 5. Znajomość ustawy i statutu Polskiej Organizacji Turystycznej;
 6. Umiejętność zarządzania personelem, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, radzenia sobie ze stresem.


Wydaje się, że pierwsze trzy punkty powinny być obowiązkowe dla Dyrektora ZOPOT. Trudno powiem, aby ktoś uczył komunikacji, czy marketingu na tym stanowisku. Także znajomość polskiego rynku turystycznego będzie trudna do opanowania dla osób, które np. z turystyką nigdy nie miały do czynienia pod kątem zawodowym. Prowadzenie projektów również nie powinno być obce dyrektorowi, który zarządza oddziałem.

A na koniec w wymaganiach znajduje się żądanie: warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie 3-5 stronicowej pracy pisemnej na temat: Koncepcja komunikacji marketingowej (na wybranym rynku ZOPOT) w roku 2025, z uwzględnieniem wpływu obecnej sytuacji politycznej na rynek turystyczny. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.. Rekruterzy pokątnie nazywają takie wymaganie "darmowymi konsultacjami". Konieczność przedstawienia własnej analizy w formie pisemnej i na wstępnym etapie sprawia, że wielu kandydatów może nie wziąć z udziału w konkursie.

Wisienką na torcie jest: Wstępna kwalifikacja kandydatów odbędzie się na podstawie przesłanych dokumentów. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Zakładając, że zainteresowana pracą osoba, jednak ma obecnie zatrudnienie i to być może właśnie daleko poza granicami Polski, brak wskazania konkretnego czasu drugiej tury rekrutacji (lub opcji rekrutacji on-line) świadczy o braku szacunku dla potencjalnych pracowników. Co więcej brak także informacji oferowanych zarobkach, jak i innych świadczeniach (samochód, ubezpieczenie zdrowotne, mieszkanie itp.), więc kandydat ma się skusić chyba tylko prestiżem stanowiska?

Narzekać jest łatwo, ale co powinno być inaczej?

Po pierwsze wymagania znajomości podstaw branży powinny być konieczne. Po drugie przedstawienie wizji działania na rynku powinno być w formie prezentacji/omówienia (stacjonarnej lub on-line) i z zadawaniem pytań przez komisję konkursową, więc powinna być raczej w drugiej turze. Po trzecie druga tura powinna być jasno określona czas i miejsce lub możliwości zdalnego udziału oraz jakie reguły będą dotyczyć osób, które przejdą wstępne sito rekrutacji. Po czwarte powinny być określone wynagrodzenie jak i inne świadczenia.

Link do ogłoszenia na stronie POT: www.pot.gov.pl
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
ZOPOT dyrektor rekrutacja Niemcy Japonia Berlin Tokio


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję