TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Schengen - KE zaniepokojona trudnościami zgłaszanymi przez podróżujących

W swoim sprawozdaniu dotyczącym stosowania kodeksu granicznego Schengen w odniesieniu do granic wewnętrznych Komisja zwróciła uwagę na trzy konkretne kwestie: trudności wynikające z domniemanych regularnych i systematycznych kontroli w niektórych wewnętrznych strefach przygranicznych; utrzymywanie przeszkód zakłócających płynny ruch na drogowych wewnętrznych przejściach granicznych; oraz opóźnienia w powiadamianiu o planowanym przywróceniu kontroli na granicach wewnętrznych.


Układ z Schengen przewiduje, że niezależnie od swojego obywatelstwa można przekraczać granice wewnętrzne w dowolnym miejscu bez poddawania się kontroli granicznej. Jednak kontrola osób w ramach wykonywania uprawnień policyjnych przez właściwe organy państw członkowskich jest dozwolona na całym terytorium państw strefy Schengen, w tym w obszarach przygranicznych, o ile wykonywanie tych uprawnień nie ma skutku równoważnego z odprawą graniczną.

Komisja jest zaniepokojona trudnościami zgłaszanymi przez podróżujących w związku z domniemanymi regularnymi i systematycznymi kontrolami przeprowadzanymi w pewnych wewnętrznych strefach przygranicznych. Komisja uznała, że potrzebuje więcej informacji od państw członkowskich co do powodów i częstotliwości kontroli przeprowadzanych w wewnętrznych strefach przygranicznych, aby właściwie monitorować sytuację i zająć się problemami zgłaszanymi przez obywateli.

W reakcji na zaistniałą sytuację Komisja analizuje obecnie skargi i zwraca się od państw członkowskich o wyjaśnienia. Jeśli wyjaśnienia nie będą satysfakcjonujące, Komisja wykorzysta wszystkie dostępne jej środki, aby dopilnować prawidłowego stosowania prawa unijnego. Komisja zwróci się do państw członkowskich z prośbą o przedstawienie statystyk w sprawie kontroli policyjnych przeprowadzanych na ich terytoriach, a w szczególności w wewnętrznych strefach przygranicznych. Ponadto w swoim wniosku dotyczącym zmienionego mechanizmu oceny Schengen Komisja przewiduje przeprowadzanie niezapowiedzianych wizyt na miejscu w celu zweryfikowania braku kontroli na granicach wewnętrznych.

Komisja zauważa również, że na drogowych przejściach granicznych na granicach wewnętrznych nadal utrzymywana jest duża infrastruktura, co zwykle wiąże się ze znacznymi ograniczeniami prędkości. Komisja jest zdania, że państwa członkowskie muszą usunąć wszystkie te przeszkody w celu zwiększenia płynności ruchu, w szczególności wszelkie ograniczenia prędkości niewynikające wyłącznie z przyczyn związanych z bezpieczeństwem drogowym.

Ponadto w związku z faktem, że kodeks graniczny Schengen dopuszcza tymczasowe przywrócenie kontroli granicznych na granicach wewnętrznych, Komisja nalega na terminowe dokonywanie zgłoszeń dotyczących planowanego przywrócenia kontroli na granicach wewnętrznych. Komisja zwraca się również z prośbą, aby państwa członkowskie przedstawiały szczegółowe informacje, co umożliwi Komisji wydanie swojej opinii w stosownych przypadkach, a także przystąpienie do konsultacji formalnych między państwami członkowskimi i Komisją.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
Schengen układ kodeks KE trudności problemy trudnościami zgłaszanymi przez podróżujących ruch drogowy kontrole na granicach graniczne


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję