TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Jacy pracownicy są poszukiwani w turystyce?

Jacy pracownicy byl poszukiwani w przedsiębiorstwach turystycznych, hotelarskich czy gastronomicznych w 2016 roku? Odpowiedź na to pytanie stara się znaleźć raport pt. Preferencje pracodawców branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej w zakresie sylwetki absolwenta szkolnictwa zawodowego przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.


Na podstawie danych zaprezentowanych autorzy raportu stwierdzili, że wśród badanych pracodawców najwięcej miejsc pracy tworzy branża usług hotelarskich. W tej branży prawie co drugi zatrudniony legitymuje się wykształceniem kierunkowym. Znaczna część badanych pracodawców (23%)
zadeklarowała prowadzenie działalności zarówno w hotelarstwie, jak i gastronomii. Kolejnym sektorem pod względem liczebności zatrudnienia jest branża usług turystycznych, w którym ponad 27% zatrudnionych stanowią profesjonaliści. Natomiast w przypadku gastronomii działającej samodzielnie, poza sektorem usług noclegowych,zatrudnienie profesjonalnych kadr jest właściwie marginalne, wynosi tylko 5,2%.

Blisko 68% badanych pracodawców wskazało, że zatrudniało absolwentów szkolnictwa zawodowego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w okresie dwóch lat przed badaniem. Najbardziej otwarci na zatrudnianie absolwentów są przedsiębiorcy z branży hotelarskiej. Kolejną branżą jest gastronomia. Najmniej turystyka, gdzie udział zatrudniających absolwentów stanowi blisko 46%.

Ankietowani wskazali potrzebę zatrudnienia 199 pracowników. Stanowi to wzrost o 146% w stosunku do poprzedniej edycji badania. Po raz pierwszy odnotowano potrzeby pracodawców z sektora usług turystycznych dotyczące zatrudnienia na takich stanowiskach jak masażysta, czy kosmetyczka. Zdaniem MSiT świadczy to o dostosowywaniu oferty turystycznej do nowych potrzeb klientów.

Zdecydowanie najwięcej ofert pracy - aż 59 - skierowanych było do kelnerów. Następnie badani przedsiębiorcy zadeklarowali potrzebę zatrudnienia: 33 recepcjonistów, 28 kucharzy, 17 pomocy kuchennych i 14 pokojowych.

Najczęstsze powody zatrudnienia nowych pracowników wskazane przez badanych pracodawców to: uzupełnienie braków kadrowych, wzrost zapotrzebowania na usługi, rozwój firmy, sezonowe/czasowe zwiększenie zatrudnienia, czy reorganizacja firmy.

W odniesieniu do poprzedniej edycji badania z 2013 roku, odnotowano spadek preferencji pracodawców w zakresie wykształcenia wyższego (z 27% do 19%) na korzyść średniego ogólnokształcącego (z 5% w 2013 r. do 14% w 2016 r.).

Najistotniejszym powodem, przemawiającym za zatrudnianiem absolwentów szkolnictwa zawodowego, według ponad 41% respondentów, jest wiedza i umiejętności praktyczne nabyte podczas nauki. Następnym motywem wskazanym przez 36% badanych były zaangażowanie oraz brak nawyków wyniesionych z poprzedniego miejsca pracy (ok. 19%). Kolejne argumenty, pod względem liczby wskazań, to: młody wiek kandydatów do pracy, wskazany przez 13% badanych oraz mniejsze oczekiwania absolwentów odnośnie wysokości wynagrodzenia zaznaczony przez 6% respondentów.

Jakie wymagania mają pracodawcy wobec potencjalnych pracowników? Przede wszystkim jest to posługiwania się językiem obcym w mowie. Jest to wymóg podstawowy w odniesieniu do profesjonalnych kadr zatrudnianych w gospodarce turystycznej, a zwłaszcza w bezpośredniej obsłudze klienta.

Kolejne kompetencje, wskazane przez znaczną grupę respondentów, tj. odpowiedzialność - 47%, zaangażowanie - 46% , uczciwość - 45%, wysoka kultura osobista oraz dyspozycyjność - 44%, komunikatywność -40% i umiejętność pracy w zespole - 38%.

MSiT zauważa, że turystyka jako sektor usług jest szczególnie wrażliwa na kompetencje pracowników, zwłaszcza pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem. Dlatego też dziś wykształcenie i doświadczenie już nie wystarczą, należy uzupełniać je kompetencjami miękkimi, których znaczenie rośnie wraz z postępem globalizacyjnych procesów.

Warto zauważyć, że badania prowadzone przez MSiT nie zostały oparte na specjalnie reprezentatywnej grupie. Pomimo zastosowania formy on-line i wielu informacji o ankiecie wystąpiły problemy z pozyskaniem wypełnionych ankiet od pracodawców. Przeprowadzenie badania bezpośrednio przez ankieterów i możliwość dopytania pracodawców byłoby metodą właściwszą, niż zastosowana metoda badania on-line. Ostatecznie uzyskano 284 ankiety, z tego 199 poddano analizie. Niestety pozostałe 85 ankiet zawierało niewystarczające informacje, aby dołączyć je do analizowanego materiału. Próba badawcza pracodawców rozłożyła się następująco: hotelarstwo - 39%, turystyka - 37%, zaś gastronomia - 24% - można przeczytać w opisie metodologii badania.

Z pełnymi wnioskami z ankiet przeprowadzonych przez MSiT można zapoznać się poniżej.


Możesz także pobrać plik: turinfo_20170110_preferencje_branzy_hogatur_raport_2016_msit.pdf
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
praca turystyka hotelarstwo gastronomia pracodawca badanie ministerstwo sportu i turystyki


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję