TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Alfa Star upad(a)ło

Niestety ten rok nie zapisze się jako bezpieczny dla polskich turystów. Dziś biuro Alfa Star z Radomia ogłosiło utratę płynności finansowej i zaprzestanie realizowania zamówionych świadczeń.


Biuro posiada polisę na 20 mln złotych wystawioną przez ERV w dniu 16 stycznia 2015. Wg. informacji rzeczniczki Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego za granicą jest ponad 1600 osób, które wyjechały z Alfa Star. Spółka miała w Polsce ponad 900 punktów agencyjnych oraz 7 salonów firmowych.

Pierwsze medialne komentarze na temat upadku biura nie dziwią. - W związku z tym jesteśmy zaskoczeni tą sytuacją - przyznał prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski dla IAR dodając, że firma była kondycja finansowa była oceniana jako stabilna. Nic się nie zmieniło - upadającym członkom organizacje zawsze się dziwiły.

W zarządzie biura Alfa Star byli Sylwester Strzylak (prezes), a pozostali członkowie tj. Joanna Strzylak (członek zarządu) i Małgorzata Strzylak-Skalińska (członek zarządu), którzy są widoczni w systemie KRS złożyli rezygnację dnia 13 lipca 2015 (komunikat giełdowy www.gpwinfostrefa.pl). Warto także odnotować, że na dzień 3 marca z zarządu odeszła p. Izabela Maria Strzylak (komunikat www.gpwinfostrefa.pl).

W kontekście upadku z powodu braku płynności warto zauważyć, że spółka Alfa Star S.A. nie złożyła wymaganych prawem sprawozdań finansowych do KRS za 2013 i 2014 rok, a były ona wymagane odpowiednio do 30 czerwca 2014 i 30 czerwca 2015. Jest to dziwne, bo jako spółka giełdowa z rynku New Connect regularnie publikowała sprawozdania kwartalne.

14 sierpnia opublikowano raport kwartalny spółki - raport z systemu EBI dostępny jest www.gpwinfostrefa.pl - należy pobrać PDF ale najistotniejszy chyba jego fragment można zobaczyć tutaj:


Rada nadzorcza została zmieniona w całości w dniu 13 sierpnia 2015. Odwołano wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach Barbary Balcerek-Pogoda, Kamila Bogdana Wawrucha, Artura Altmana, Anetę Piwowarczyk i Marcina Kaczmarkiewicza, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w przedmiocie powołania nowych członków Rady Nadzorczej w osobach: Osama Bushra Karas, Halima Williama Salib Abdelnour, Ralfa Corsten, Wolfganga Bremer i Marka Artura Świątkowskiego - komunikat www.gpwinfostrefa.pl

Największym akcjonariuszem spółki Alfa Star S.A. jest firma Travco Travel po przez spółkę LAWSON INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED, spółka prawa Brytyjskich Wysp Dziewiczych z siedzibą przy Wickhams Cay I, Budynek J & C, 3 p., Road Town, VG1110 Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, nr rejestrowy 1378144 w kraju reprezentowana przez podmiot zależny spółkę MLV 84 Sp. z o.o i mającą 79.46% udziałów (263,213,778 akcji) Alfa Star S.A. Spółka MLV 84 Sp. z o.o. ma jednoosobowy zarząd, któego prezesem jest Osama Bushra Karas. Jedynym właścicielem udziałów w tej spółce jest właśnie LAWSON INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED.

Warto także przyjrzeć się bliżej zmianie właściciela Alfa Star S.A. Od grudnia 2014 wiadomo było, że Alfa Star przejdzie w ręce Egipcjan. Pisaliśmy o tym Egipcjanie z akcjami Alfa Star, a finalizację kontraktu zakończono w kwietniu 2015 co opisaliśmy Alfa Star chce na Giełdę Papierów Wartościowych. Nikt inny w chwili obecnej nie przekracza progu 5% akcji, który wymusza publiczne zgłoszenie danych. Warto jednak zauważyć, iż w 2014 i marcu 2015 mowa była o zbyciu 60% udziałów, co dawałoby nowemu akcjonariuszowi większość, ale nie całkowitą dominację. Jednak informacje z 23 lipca 2015 roku jasno pokazały, że sprzedano 79,46% akcji spółki www.gpwinfostrefa.pl. Szczegółowo rozpisując na podstawie komunikatów systemu ESPI:
2014-08-11: na NWZA akcje posiadają Sylwester Strzylak - 150.060.615 akcji, Izabela Strzylak - 150.060.615 akcji, co stanowi po 45,30% wszystkich akcji spółki,
2014-10-08: darowizna 16.060.615 akcji(4,85%) przez Izabela Strzylak dla osoby niepodanej,
2014-10-08: darowizna 16.060.615 akcji(4,85%) przez Sylwester Strzylak dla osoby niepodanej,
2014-10-08: darowizna 9.000.000 akcji(2,72%) przez Izabela Strzylak dla osoby niepodanej,
2014-10-08: darowizna 9.000.000 akcji(2,72%) przez Sylwester Strzylak dla osoby niepodanej,
2014-10-16: Barbara Balcerek-Pogoda w wyniku realizacji darowizny z 30.09.2014 stała się posiadaczem 16.060.615 akcji, które następnie darowała osobie niepodanej,
2014-10-17: Barbara Balcerek-Pogoda w wyniku realizacji darowizny z 1.10.2014 stała się posiadaczem 16.000.000 akcji,
2014-10-20: na NWZA akcje posiadają Izabela Strzylak 125.000.000 akcji, Bronisława Strzylak posiadająca 16.060.615 akcji, Barbara Balcerek-Pogoda posiadająca 16.000.000 akcji, na NWZA nie stawił się Sylwester Strzylak, który powinien posiadać 125.000.000 akcji,
2015-03-10: sprzedaż przez Sylwestra Strzylaka 99.371.022 akcji na rzecz Travco Group do spółki zależnej Lawson International Investments Limited. W wyniku zawartych umów, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego organu na koncentrację, spółka ta ma stać się posiadaczem 198.742.044 akcji Spółki, stanowiących 60% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
2015-07-01: Sylwester Strzylak nabywa na giełdzie 28.750 akcji,
2015-07-23: Izabela Strzylak sprzedaje 125.000.000 mln akcji za pośrednictwem Sylwestra Strzylaka w wyniku czego nie posiada ona, ani żaden podmiot od niej zależny, żadnych akcji w kapitale zakładowym Spółki,
2015-07-23: Sylwester Strzylak sprzedaje także własne 24.842.756 akcji w wyniku czego nie posiada ona, ani żaden podmiot od niego zależny, żadnych akcji w kapitale zakładowym Spółki,
2015-07-23: Barbara Balcerek-Pogoda sprzedaje 14 mln akcji w wyniku czego nie posiada ona, ani żaden podmiot od niej zależny, żadnych akcji w kapitale zakładowym Spółki,
Z komunikatów giełdowych nie wynika jak Sylwester Strzylak pozbył się 814.972 akcji, a Barbara Balcerek-Pogoda pozbyła się 2.000.000 akcji (oświadczają oni, że nie mają akcji spółki 23 lipca 2015 po sprzedaniu pakietów mniejszych niż wynika to z przeliczenia stanów akcji na podstawie komunikatów).

Na giełdzie akcje Alfa Star S.A. (ALF) ostatnio kosztowały 0,64zł. W sierpniu 2015 ich cena wahała się między 0,60zł, a 0,74zł przy bardzo niskim obrocie wynoszącym 5319 akcji, czyli zaledwie 0,001% akcji (na tzw. free float składało się ich ponad 68 mln akcji).


Oryginalny tekst komunikatu:
Radom, 29 sierpnia 2015 roku

Alfa Star S.A.. w związku z utratą płynności finansowej zmuszony jest do zaprzestania realizowania jak i dalszej sprzedaży oferty turystycznej. Tym samym Alfa Star S.A. uprzejmie informuje, iż nie wykona obowiązków umownych z umów o świadczenie usług turystycznych. Uprzejmie informujemy iż trwa uruchomienie procedury przewidzianej prawem (art. 5 ustawy o usługach turystycznych tekst jednolity Dz.U.2014.196 z dnia 2014.02.12) mającej na celu w szczególności zagwarantowanie powrotów Turystów do Kraju oraz umożliwienie im skutecznego wykonania innych przysługujących im praw w tym prawa do zwrotu wszystkich wniesionych środków.

W tym celu przedłożyliśmy stosowne oświadczenie jak i dokumenty do Marszałka Województwa Mazowieckiego jako beneficjenta gwarancji z wystawienia Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk który w dniu 12 stycznia 2015 r. wystawił gwarancję ubezpieczeniową na kwotę 20.000.000 PLN.

We wszystkich sprawach związanych z niezrealizowanymi umowami o świadczenie usług turystycznych, powrotami do kraju jak w sprawie zwrotu środków za niezrealizowane świadczenia należy kontaktować z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Kultury, Promocji i Turystyki ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa. Telefony: 022 5979 501, 022 5979 540, 022 5979 543, 022 5979 544.

ALFA STAR S.A.


Biorąc pod uwagę całokształt informacji, upadek spółki nie zaskakuje. Jednak wobec braków sprawozdań finansowych, kiepskich wyników warto znów zapytać o rolę kontroli nad spółkami - zarówno ze strony organów państwa, ubezpieczycieli, jak i organizacji branżowych, bowiem Alfa Star był członkiem zarówno PIT jak i PZOT. W obecnej sytuacji można sobie tylko życzyć, aby gwarancja 20 mln złotych wystarczyła na pokrycie kosztów sprowadzenia turystów i zwrotu zaliczek pobranych przez firmę.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
alfa star upadek bankructwo strzylak travco


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję