TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Forum grupa: Turystyka krajowa

MSZ dało plamę!

Data wysłania: 2011-03-01 11:49 Autor: Czytelnik IP 87.99.0.*

W konsultacjach na temat projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek wśród podmiotów, które przedstawiły uwagi co do zgodności projektu z prawem UE, znajduje się m.in. pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pismo to, podpisane z upoważnienia przez sekretarza stanu Jana Borkowskiego zawiera opinię, że projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. To jest ale plama!!! To skandal, że ludzie, którym płaci się bardzo wysokie pensje, nie mają pojęcia o sprawach, z którymi powinni być doskonale obeznani.

Nie wiedzą o tym, że Komisja Europejska już w 2004 r. wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciw Włochom (oświadczenie prasowe IP/04/1303 z dnia 26.10.2004 r.), z powodu nakładania przez policję włoską grzywny na przewodników turystycznych z innych państw członkowskich UE towarzyszących grupom zwiedzających i uniemożliwiania im świadczenia usług przewodnika.

W 1991 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł w sprawie przeciw Włochom, że wszelkie zasady krajowe, które uzależniają świadczenie usług przez przewodników turystycznych od posiadania licencji wymagającej szczególnego szkolenia potwierdzonego dyplomem (wydawanym na szczeblu lokalnym), w przypadkach, gdy usługi te polegają na oprowadzaniu turystów po miejscach innych niż muzea czy pomniki historyczne - które można zwiedzać tylko z wyspecjalizowanymi przewodnikami - stoją w sprzeczności z zasadą swobody świadczenia usług, a zatem i prawem UE.

Komisja uznała, że rozmiar i zakres włoskiej listy znacznie przekracza zakres wyjątku ustanowionego przez Trybunał i pozbawia orzeczenie Trybunału treści oraz wartości, w szczególności poprzez stwarzanie wymogu zwiedzania przez grupy turystów w towarzystwie wyspecjalizowanego przewodnika miejsc, które turyści mogą zwiedzać bez żadnego przewodnika, jeżeli tak postanowią. Wystąpiono do Włoch o dokonanie przeglądu rzeczonej listy. W dniu 15 grudnia 2005 r. państwo włoskie oraz regiony osiągnęły porozumienie w sprawie zmiany art. 2 dekretu prezydenckiego z dnia 13 grudnia 1995 r., w którym wymienia się wszystkie miejsca, które mogą być zwiedzane tylko w obecności wykwalifikowanego przewodnika. Zaproponowano skreślenie z tej listy całych miast i historycznych centrów miast.

Pełna wersja tego dokumentu dostępna jest na stronie: http://www. europarl. europa. eu/meetdocs/2004_2009/documents/cm/672/6 72007/672007pl. pdf

Dotychczasowe polskie rozporządzenie ws przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, które przestało już obowiązywać, nakazywało wynajmowanie miejscowego uprawnionego przewodnika na m.in. obszarze 10 aglomeracji miejskich i terenach podmiejskich oraz całych obszarów parków narodowych i parków krajobrazowych. Projekt nowego rozporządzenia powiela te same zapisy. Jeżeli ten projekt zostanie zatwierdzony bez wykreślenia tych zapisów, to jestem ciekaw, kiedy Komisja Europejska rozpocznie postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciw Polsce i zaleci wykreślenie z polskich przepisów 10 całych aglomeracji miejskich i terenów podmiejskich oraz całych obszarów parków narodowych i parków krajobrazowych, w tym wymogu obsługi wycieczek przez przewodników górskich na terenach pogórzy, przedgórzy i kotlin śródgórskich, o niższym przecież lub żadnym statusie ochronnym?

 
     

Forum gorące tematy

Forum gorące tematy
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję