TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


Wyjazdy do Egiptu tańsze niż przed rokiem

Średnie ceny wyjazdów turystycznych do Egiptu zanotowały duże spadki, w porównaniu z analogicznym okresem roku wcześniejszego.


Przygotowane przez Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata zestawienie obejmuje trzydzieste drugie w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2021, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 2 do 8 sierpnia 2021. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 17 czerwca 2021 i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów z 10 czerwca 2021, a przy porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 18 czerwca 2020 roku.

W minionym tygodniu, średnia cena dla wycieczek z wylotami między 2 i 8 sierpnia 2021 podniosła się o 16 złotych. W poprzednich zestawieniach ceny wzrosły o 26, 134, 10, 8, 11, 77 i 4 złote, a we wcześniejszych spadły o 13 i 25 złotych.

W minionym tygodniu największy spadek cen wycieczek wystąpił na Synaju i wyniósł średnio 81 złotych, a nieznacznie mniej istotne zniżki miały miejsce na Korfu i w Portugalii - o 77 i 74 złote.

Największe wzrosty cen wyjazdów odnotowano na Cyprze gdzie podniosły się one o średnio 108 złotych, a niewiele mniejsze zwyżki miały miejsce na Majorce i Teneryfie - o 107 i 97 złotych.

W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek spadły o 56 i wzrosły o 24 złote. Ten znaczny i już pandemiczny spadek cen przed rokiem wywołał efekt niskiej bazy na skutek czego roczne porównanie cen wycieczek dało w tym tygodniu po raz pierwszy wynik dodatni, o czym dalej w tym materiale.

Zmiany cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.


W minionym tygodniu na wiodących kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków, dla wylotów w dniach 2-8 sierpnia 2021 przeważały wzrosty cen wycieczek. Największe zwyżki odnotowano w Grecji i w Turcji - o 60 i 35 złotych, a znacząco mniejsze na Wyspach Kanaryjskich - o średnio 12 złotych. Nieznaczny spadek cen wyjazdów miał miejsce w Bułgarii - o 3 złote, a znacznie większy w Egipcie - o średnio 40 złotych.

Badanie cen imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2021 pokazało, że średnia cena była wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 62 złote. Był to pierwszy przypadek w tym sezonie wyższych cen niż w ubiegłym sezonie od połowy listopada 2020. W okresie ostatnich trzech miesięcy, czyli w ostatnich czternastu zestawieniach, ceny były dość konsekwentnie znacząco niższe od cen sprzed roku, czyli o 74, 10, 119, 113, 144, 101, 124, 162, 158, 166, 132, 176 i 130 złotych.

Zdecydowanie największe roczne spadki cen tym razem odnotowano na kierunkach egipskich, podczas gdy przed tygodniem sytuacja tak dotyczyła kierunków włoskich. Najbardziej obniżyły się ceny wycieczek na Synaju - o 396 złotych, a w wyraźnie mniejszym stopniu spadły one w Marsa Alam i Hurghadzie - o średnio 280 i 167 złotych. Znaczące były również roczne zwyżki cen wycieczek, z których największe wystąpiły na Fuerteventurze i w Albanii - o 432 i 410 złotych oraz na Sardynii - o średnio 333 złote.

W adekwatnym okresie sprzedaży ubiegłego sezonu lato 2020 odnotowano spadek cen w ujęciu rocznym o 37 złotych.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja już po raz dwudziesty trzeci z rzędu była mniej korzystna aniżeli w tym samym okresie ubiegłego sezonu.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 2,56 zł/litr wobec 1,72 zł/litr przed rokiem, co oznacza szesnasty z rzędu roczny wzrost, tym razem o 48,8 procent, podczas gdy przed tygodniem cena była wyższa o 55,2 procent, a przed dwoma o 55,0 procent. W relacji z euro i amerykańskim dolarem krajowa waluta stała się słabsza silniejsza podczas gdy w poprzednich tygodniach sytuacja w tym względzie była z reguły odwrotna. W porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych osłabienie to wyniosło blisko 1,2 procent, podczas gdy przed tygodniem złoty był silniejszy o 1,1 procent, a przed dwoma o około 0,5 procent.

W sytuacji równoczesnego i jednokierunkowego oddziaływania znacznie wyższych cen paliwa oraz nieco wyższych kursów walut, sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek po raz dwudziesty trzeci z rzędu - po wcześniejszej serii trzydziestu pozytywnych tygodni - nadal nie sprzyjał organizatorom. Tym razem zawierał się on w przybliżeniu w rekordowym w tym sezonie przedziale +140/+150 złotych (taki sam rekordowo niekorzystny rezultat miał miejsce w pierwszym tygodniu maja), podczas gdy przed tygodniem było to +95/+105 złotych, a przed dwoma +110/+120.

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres.


Wśród wiodących kierunków zdecydowanie największe roczne spadki cen wycieczek kolejny raz miały miejsce w Egipcie, w którym średnie ceny były niższe o 281 złotych od cen sprzed roku. Znacznie mniejsza była skala rocznych przecen w Turcji, gdzie średnie ceny spadły o 19 złotych. Na pozostałych głównych kierunkach ceny wzrosły - w mniejszym stopniu w Grecji - o średnio 53 złote, w dość znacznym w Bułgarii - o 121 złotych, a w zdecydowanie największym na Wyspach Kanaryjskich - o średnio aż 232 złote.

Na mniej uczęszczanych kierunkach zdecydowanie największe roczne wzrosty cen wycieczek wystąpiły w Albanii - o 410 złotych, wyraźnie mniejsze były wzrosty cen w Hiszpanii kontynentalnej i w Portugalii - o 229 i 221 złotych, a jeszcze mniejsze na Cyprze, Majorce i w Tunezji - o średnio 117, 111 i 60 złotych. Niewielki spadek cen wyjazdów odnotowano we Włoszech - o 22 złote, a nieco większy na Malcie - o 111 złotych.

Na najważniejszych kierunkach z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2019 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) największe obniżki cen wycieczek i w prawie jednakowej skali odnotowano w Grecji, Turcji i Egipcie - o średnio 88, 68 i 47 złotych. W Bułgarii w skali dwuletniej ceny wzrosły o 83 złote, a na Wyspach Kanaryjskich o 221 złotych głównie z powodu znacznego ich wzrostu w bieżącym sezonie.

Wśród mniej uczęszczanych kierunków zdecydowanie największy wzrost cen wycieczek w tym ujęciu odnotowano w Portugalii - o średnio 365 złotych, a znacząco mniejsze na Majorce oraz w Albanii i Tunezji - o odpowiednio 147, 145 i 60 złotych. Spadki cen wycieczek w ujęciu dwuletnim miały miejsce jedynie na Cyprze i na Malcie - o 437 i 65 złotych.

W rocznych porównaniach cen wycieczek w szczycie sezonu lato 2021 wśród dużych i średnich organizatorów w najbardziej znaczącym stopniu obniżyły się one w biurach Coral Travel i Rainbow - o około 240 i 220 złotych, zaś mniejsze, ale również istotne były roczne zniżki w biurach Sun & Fun, Prima Holiday i Exim Tours, które wyniosły około 150, 90 i 60 złotych - o około 230 i po 150 złotych. W ofertach pozostałych organizatorów średnie roczne ceny wzrosły w granicach od 15 (Best Reisen) do 370 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli (w poszerzony w tym sezonie ich skład weszły hiszpańskie kierunki Costa De La Luz i Costa Del Sol, włoskie Kalabria, Sardynia i Sycylia oraz wyodrębniony z Turcji Egejskiej Dalaman), to na pozycji lidera kolejny raz z rzędu znalazło się biuro TUI Poland z liczbą 36 ofert (poprzednio też 36 ofert, przed rokiem 49, a przed dwoma laty 38 ofert).

Organizator ten wyprzedzał biura Coral Travel z liczbą 30 ofert (poprzednio też 30 ofert, przed rokiem 12, a przed dwoma laty 23 oferty) oraz Rainbow z liczbą 25 ofert (poprzednio 28 ofert, przed rokiem 8, a przed dwoma laty 22 ofert).

Przy porównaniach poprzednimi sezonami należy mieć na względzie, że liczba kierunków referencyjnych w materiałach dotyczących sezonu 2021 wzrosła z dotychczasowych 24 do 30, czyli o jedną czwartą.

W ubiegłym tygodniu najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel i Rainbow - 5 i 4 oferty, na kierunkach greckich również przodowały biura Coral Travel i Rainbow - 10 i 5 ofert, przed biurami Grecos i Exim Tours - po 4 oferty. Na kierunkach kanaryjskich wyróżniały się biura TUI Poland oraz Itaka - 8 i 5 ofert, a na tureckich biura Coral Travel - 8 ofert oraz Rainbow i TUI Poland - po 3 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miało biuro Coral Travel - 5 ofert, a w Bułgarii biura TUI Poland i Best Reisen - po 2 oferty.

Wobec okresu sprzed roku biuro Coral Travel umocniło swoja pozycję w Egipcie, Grecji, Tunezji i Turcji, a biuro Rainbow w Egipcie, Grecji i Turcji.

Instytut Traveldata przedstawia tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. W tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami u pozostałych organizatorów.

W trzydziestym drugim zestawieniu w tym sezonie letnim bez zmian pozostały zarówno skład pierwszej piątki organizatorów, jak również kolejność zajmowanych w niej pozycji. Z powodu obniżek cen ofertowych w ostatnim tygodniu swoje odchylenie od średniej ceny referencyjnej poprawiło biuro Rainbow, a bardzo niewielkie zwyżki cen w biurach Coral Travel i Exim Tours pozwoliły zachować ich odchylenia na mniej więcej poprzednich poziomach.Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
wyjazdy turystyka egipt cypr ceny instytut traveldata
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję