TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Prospekt emisyjny Novaturas zatwierdzony

23 lutego 2018 r. Bank Litwy zatwierdził prospekt emisyjny Novaturas, którego akcjonariusze zamierzają przeprowadzić ofertę publiczną i wprowadzić akcje na GPW w Warszawie i Nasdaq w Wilnie.


Zatwierdzony dokument został notyfikowany do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Finantsinspektsioon (tj. estońskiego organu nadzoru finansowego). Spółka planuje opublikować prospekt 26 lutego br.

Oferta publiczna obejmie 50% istniejących akcji Spółki sprzedawanych przez niektórych z jej obecnych akcjonariuszy, w tym przez większościowego akcjonariusza - Central European Tour Operator S.a.r.l. (CETO, podmiot należący do funduszu Polish Enterprise Fund VI, zarządzany przez Enterprise Investors). Novaturas nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania dodatkowych środków w ramach oferty.

W przypadku dużego popytu na akcje Spółki, CETO może zaoferować dodatkowo pakiet do 16% istniejących akcji. Tym samym, w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji, po przeprowadzeniu oferty w posiadaniu nowych inwestorów może znaleźć się 50% akcji Spółki w pierwszym scenariuszu lub do 66% akcji w przypadku uruchomienia dodatkowej puli.

Pozostałe akcje należące do obecnych akcjonariuszy mniejszościowych będą objęte umowami zakazu sprzedaży typu lock-up przez okres 540 dni, natomiast akcje należące do CETO będą objęte lock-upem przez okres 180 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW i Nasdaq. Spółka z kolei zobowiąże się do nieprzeprowadzania jakiejkolwiek nowej emisji akcji przez okres 360 dni.

Oferta jest adresowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce, na Litwie i w Estonii. Akcje Spółki zostaną również zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym poza terytorium Stanów Zjednoczonych w oparciu o odpowiednie regulacje.

W ramach planowanej oferty, funkcję Globalnego Koordynatora oraz Współprowadzącego Księgę Popytu pełni Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Współprowadzącymi Księgę Popytu są także Trigon Dom Maklerski oraz Swedbank. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ponadto pełni rolę Oferującego w Polsce, natomiast Swedbank - na Litwie i w Estonii.

Szczegółowe informacje na temat Oferty znajdują się w zatwierdzonym prospekcie, który od 26 lutego br. będzie dostępny na stronie internetowej Spółki, oraz w celach informacyjnych na stronach internetowych Oferujących, tj. Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, oraz Swedbanku .
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
giełda biuro podróży novaturas touroperator oferta publiczna
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję