TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Turcja droższa niż przed rokiem?

Widoczne jest mocnienie się Turcji na pozycji lidera wzrostów cen wycieczek rok do roku i jest to w tej chwili jedyny z wiodących kierunków, który jest bardziej kosztowny niż przed rokiem - analizują specjaliści z TravelDATA.


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2018. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.

Ostatni tydzień w statystykach sieci Wakacje.pl
Egipt: wzrost o 0,64% - zyskuje nieprzerwanie na znaczeniu od pierwszego tygodnia stycznia jako kierunek bardzo wyraźnie "lastowy". W minionym tygodniu Egipt zwiększał udziały rynkowe we wszystkich miesiącach za wyjątkiem października, ale w szczególności w kwietniu i maju. Szybkie przyrosty udziałów mogą wynikać z nadrabiania relatywnie niskiego stopnia zaawansowania przedsprzedaży. W następnych tygodniach dynamika wzrostu udziałów rynkowych powinna jeszcze pozostawać dość wysoka wobec wchodzenia w "zasięg" przedsprzedaży Egiptu kolejnych popularnych terminów wyjazdów do tego kraju.

Hiszpania: wzrost o 0,27% - zyskiwała udziały rynkowe po raz szósty z rzędu, tym razem głównie w czerwcu i sierpniu. Zyskiwanie udziałów rynkowych przez ten kierunek może mieć związek z przedłużająca się słabszą passą Grecji i z nieco słabszymi nastrojami konsumenckimi. W sytuacji obniżonego ich poziomu kierunek bardziej premiowy jakim jest Hiszpania powinien przejściowo zyskiwać udziały rynkowe do czasu ponownego wyraźnego ożywienia popytu w Polsce B.

Turcja: wzrost o 0,08% - kierunek zdecydowanie zakończył wcześniejszy, trwający do ostatniego tygodnia marca, 14-tygodniowy trend spadkowy, który mógł mieć związek z wcześniejszą stopniową zwyżką bezwzględnych i relatywnych cen, rosnącym stopniem wyprzedania najbardziej atrakcyjnych ofert oraz z obniżeniem poziomu nastrojów konsumenckich w tzw. Polsce B. Zyskiwała głównie w maju, a lekko traciła w czerwcu i w lipcu. Jednym z warunków kontynuacji zyskiwania udziałów w rynku są bardziej atrakcyjne poziomy cenowe wycieczek do tego kraju, co wszakże zależy w dużej mierze od determinacji organizatorów w uzupełnianiu nieco zbyt szczupłych programów czarterowych.

Tunezja: bez zmian - regularnie zyskiwała na znaczeniu od czwartego tygodnia stycznia, co mogło wynikać z relatywnie bardzo niskich cen oraz z odłożonego popytu z trzech poprzednich sezonów. Wcześniejszy słabszy okres sprzedaży w okresie drugiej połowy listopada i pierwszej połowy grudnia mógł być skutkiem przejściowo wyższych cen Tunezji wobec Egiptu i Bułgarii. Przed dwoma tygodniami osiągnęła dotychczasowe apogeum udziałów rynkowych, a w ostatnim tygodniu odnotowano stabilizację udziałów rynkowych Tunezji na niższym poziomie. Zyskiwała udziały rynkowe w czerwcu, a w pozostałych miesiącach lekko traciła. Zmiana trendu może mieć związek z rosnącymi w ostatnich pięciu tygodniach cenami wycieczek do tego kraju (o ponad 160 złotych).

Albania: spadek o 0,12% - w okresie dużego popytu w okresie 10 luty-10 marca na ten kierunek, średnie ceny na nim wyraźnie wzrosły, co wraz z bardzo dobrą passą Tunezji i Egiptu doprowadziło do znaczącego osłabienia tempa sprzedaży. W minionym tygodniu Albania traciła udziały we wszystkich miesiącach, na które jest sprzedawana za wyjątkiem lipca. Kierunek ten może słabnąć na skutek poprawy koniunktury sprzedażowej u jej głównych konkurentów. Relatywnie lepsze ostatnio ceny wycieczek do Albanii powinny jednak nieco wyhamować tempo spadku jej udziału w rynku i wpłynąć na ponowne ożywienie sprzedaży tego kierunku.

Grecja: spadek o 0,20% - długotrwała passa spadkowa trwająca od połowy stycznia spowodowana jest prawdopodobnie połączeniem silnej konkurencji cenowej kilku krajów sąsiednich oraz znacznego zaspokojenia popytu na ten kierunek w kilku wcześniejszych sezonach. Dynamice sprzedaży dodatkowo ciążyły też słabsze nastroje konsumenckie w obszarze tzw. Polski B. W ostatnim tygodniu Grecja traciła udziały głównie w kwietniu i w maju, a w czerwcu i w lipcu nieco zyskiwała. Dynamika spadku udziałów rynkowych w ostatnim tygodniu nieco wyhamowała i dość prawdopodobne, że po majówce sprzedaż tego kierunku przejdzie do fazy stopniowej poprawy.

Bułgaria: spadek o 0,59% - duże wahania dynamiki zmian udziałów mogą świadczyć, że trend obniżania się poziomu udziału Bułgarii w rynku zbliża się do zakończenia. W ostatnim tygodniu traciła zwłaszcza w maju i czerwcu. Generalnie przyczynami minionego słabszego okresu w sprzedaży mogły być słabsze nastroje konsumenckie w tzw. Polsce B oraz znaczący stopień wcześniejszego zaspokojenia popytu przez najbardziej zapobiegliwych klientów. Kierunek powinien cieszyć się nieco lepszą passą wraz z przybliżeniem się do terminów wakacji.

Z mniej istotnych kierunków warto zwrócić uwagę na Cypr, który od początku roku praktycznie nieprzerwanie zwiększał udział w rynku lata 2018, choć w ostatnim dwóch tygodniach już nieznacznie tracił (po 0,02 procent) prawdopodobnie w związku ze znacznym skokiem cen w górę. W okresie od pierwszego tygodnia stycznia udział Cypru wzrósł już o znacznie ponad połowę, a mianowicie z 1,6 do 2,72 procent (przed dwoma tygodniami wynosił 2,76 procent).

Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych
Niniejsze zestawienie obejmuje po raz osiemnasty w tym sezonie i dwunasty w tym roku kalendarzowym porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2018 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (06.08-12.08 2018). Ceny zostały zebrane 13 kwietnia i porównane z cenami dla tego samego okresu zebranymi 5 kwietnia, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 13 kwietnia 2017.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 4 złote (poprzednio wzrosły o 75 złotych, wcześniej spadły o 1 i 31 złotych, a jeszcze wcześniej nie zmieniły się i wzrosły o 14, 30 i 6 złotych). Znaczące zwyżki cen zanotowano w ostatnim tygodniu na Fuerteventurze i Lanzarote (drugi raz z rzędu) - o średnio 221 i 190 złotych, a także na greckiej Rodos - o 105 złotych. Największą zniżkę średnich cen odnotowano w Portugalii - o 170 złotych oraz na Synaju i Gran Canarii - o 66 i 56 złotych. W tym samym czasie przed rokiem średnie ceny nie uległy zmianie, a przed dwoma spadły o 2 złote. Niewielkie zmiany ogólnego poziomu cen są charakterystyczne dla drugiego tygodnia kwietnia i sprowadzają się do adjustacji podwyżek na poszczególnych kierunkach dokonywanych zwykle po zakończeniu pierwszego kwartału.

Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej turystyce wyjazdowej, które są też często przedstawiane w kontekstach sprzedażowych na wykresach bazujących na danych Wakacji.pl, na których jest uwzględniana także Albania nabierająca coraz większego znaczenia w wypoczynkowych wyjazdach polskich turystów.

Ostatni tydzień przyniósł wzrosty cen niezbyt odległe do przeciętnej (+ 4 złote) na trzech z pięciu najważniejszych kierunków wyjazdów polskich turystów, a z grupy tej wyłamały się Wyspy Kanaryjskie, na których średnie ceny wzrosły o 76 złotych oraz Egipt, gdzie ceny spadły o 17 złotych. Sporo większy niż średni wzrost cen na Wyspach Kanaryjskich może być kolejnym etapem odreagowania silnego spadku (o blisko 200 złotych), który nastąpił w dwóch ostatnich tygodniach marca (patrz wykres cen bieżących).

Kolejne, ale już niewielkie zwyżki cen (+12 złotych) miały też miejsce w cieszącej się ostatnio nawrotem popularności Tunezji, ale należy też pamiętać, że przed tygodniem średnie ceny podniosły się tam aż o 116 złotych. Seria pięciu zwyżek zahamowała jednak wzrost udziału tego kierunku w rynku lata 2018, który po raz pierwszy od końca stycznia utknął w miejscu i drugi tydzień z rzędu wyniósł 4,72 procent.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2018 pokazuje, że średnia cena była niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 44 złote (poprzednio ceny były niższe o27, 47, 55, 3, 10, 15 i 1 złoty, wcześniej przejściowo wyższe o 14 i 42 złote, a jeszcze wcześniej niższe o 7, 34, 32, 39, 71, 9, 18, 49 i 28 złotych). Przed rokiem, czyli w pierwszym tygodniu kwietnia 2017, średnia cena w porównaniach rok do roku wzrastała o 247 złotych.
Widoczne jest umocnienie się Turcji na pozycji lidera wzrostów cen wycieczek rok do roku i jest to w tej chwili jedyny z wiodących kierunków, który jest bardziej kosztowny niż przed rokiem. Utrzymanie się takiej sytuacji nie powinno jednak być dłuższe niż kilka tygodni, o ile dość liczne wypowiedzi przedstawicieli organizatorów o działaniach zmierzających do zwiększenia skali programów czarterowych na kierunkach tureckich przełożą się na rzeczywistość w dostatecznie istotnej skali. Pozostałe wiodące kierunki są obecnie mniej kosztowne niż przed rokiem. W szczególności dotyczy to kierunków egipskich i kanaryjskich, z których te ostatnie powróciły w minionym tygodniu na pozycję wyraźnego lidera zniżek cen rok do roku.

Nadal w kierunku obniżania cen wycieczek działają w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym. Cena paliwa lotniczego jest wprawdzie wyraźnie niż przed rokiem (2,55 wobec 2,37 zł/litr, czyli o 7,6 procent), ale nadal większy jest wpływ silniejszego złotego, który w skali 12 miesięcy umocnił się dla rozliczeń turystycznych o średnio ponad 5 procent. W rezultacie nadal mamy wspólny wpływ zmian cen paliwa i kursów złotego w kierunku obniżania średniego poziomu kosztów wycieczek w przybliżeniu o 60-70 złotych (poprzednio było to około 35-45 złotych, a wcześniej około 30-40, 50-60, 85-95, 90-95, 105-115 i 110-115 złotych).

Warto zauważyć, że zmiana średnich cen wycieczek zaczęła w przybliżeniu odzwierciedlać teoretyczny wpływ wymienionych czynników, co można w jakiejś mierze tłumaczyć lepszą równowagą pomiędzy bieżącym popytem na imprezy turystyczne, a oczekiwaniami wiodących organizatorów w tej kwestii.

Z mniejszych kierunków nadal znacznie wyższe ceny rok do roku notowano na Malcie i Cyprze - o średnio 251 i 236 złotych, a w mniejszej skali wzrosły ceny na Majorce - o 15 złotych. Niewielki spadek średnich cen rok do roku zanotowano w Maroku - o 29 złotych, a znaczące zniżki średnich cen dotyczyły Portugalii, Albanii i Tunezji gdzie średnie ceny są obecnie niższe o 255,168 i 163 złote niż przed rokiem.

W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów największe spadki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazują oferty biur Exim Tours, Ecco Holiday i TUI Poland, które są niższe - o około 235, 210 i 190 złotych, a mniejszej skali spadły średnie ceny w biurach Prima Holiday, Coral Travel Wezyr, 7islands i Net Holiday - o około 80, 60, 50 i 25 złotych. Oferty pozostałych biur były nieco droższe niż przed rokiem w granicach od 22 do 90 złotych. W ujęciu dwuletnim jedyny spadek wykazują średnie ceny w biurze Exim Tours - o około 50 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to ostatnich korektach cen po zakończeniu pierwszego kwartału pozycję lidera nadal zajmuje biuro Itaka (32 oferty) wyprzedzając biura Exim Tours (22 oferty) oraz TUI Poland (20 ofert). Po niedawnych korektach cen w Itace ma ona wraz z biurem Exim Tours - najwięcej ofert na niższych i średnich półkach cenowych (3* i 4*), zachowując jednocześnie pozycję zdecydowanego lidera z w ofercie premium (5*).

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponuje obecnie Coral Travel Wezyr - 8 ofert, na kierunkach greckich Itaka (8 ofert) oraz Rainbow i Grecos Holiday (po 6 ofert), na kierunkach kanaryjskich Itaka i TUI Poland (po 7 ofert) oferty), a na tureckich Itaka i Coral Travel Wezyr - po 4 oferty. W powracającej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert ma teraz Sun&Fun - 3 oferty.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
turcja traveldata raport sprzedaż cena wyjazd wakacje lato 2018
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję