TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Małopolscy przedsiębiorcy szkolili się z ustawy o imprezach turystycznych

W piątek, 18 maja, odbyło się szkolenie z nowej ustawy o imprezach turystycznych, dla przedsiębiorców zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.


Spotkanie cieszyło się sporą frekwencją. Szkolenie prowadzili: Beata Stachura, kierownik Zespołu ds. Usług Turystycznych w Departamencie Turystyki i Sportu małopolskiego urzędu marszałkowskiego, oraz dr Jerzy Raciborski, kierownik Zakładu Prawa na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Beata Stachura w swojej prezentacji wskazywała na nowości, jakie wniosła nowa ustawa. Wspomniała o zmianach jakie dotkną rejestry i ewidencję organizatorów turystyki. Od 1 lipca, w rejestrze nie będzie się wymieniać osoby upoważnionej do kierowania działalnością przedsiębiorcy, oraz jego oddziału. Przy zmianach w tym zakresie po 1 lipca, nie będzie obowiązku zgłaszania tego. Pojawią się za to dwie nowe dane - adres mailowy i numer telefonu, przy czym nie będą one ujawniane. W przypadku prowadzących działalność jako osoby fizyczne, nie będzie też konieczne podawanie adresu zamieszkania, chyba, że będzie on tożsamy z adresem prowadzenia działalności. Zmiany dotkną także CEOTiPT, od 1 lipca będzie ona prowadzona przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Szykuje się tu jedno ułatwienie dla organizatorów turystyki, ponieważ wydruk aktualnych danych z centralnych ewidencji będzie miał moc zrównaną, z mocą zaświadczenia wydanego przez marszałka województwa.

Doprecyzowano także pojęcie "państwa europejskie". Co ciekawe, w dalszym ciągu, wśród państw europejskich nie znalazło się miejsce dla Cypru, który od lat jest członkiem Unii Europejskiej. Do tej pory, takie kraje jak Rosja i Turcja, w całości były traktowane jako państwa europejskie. Od 1 lipca, zostaną podzielone, na część europejską i azjatycką. Touroperatorzy, którzy organizują wyjazdy do tych krajów, a we wpisie mają zezwolenie na organizowanie wyjazdów tylko do krajów europejskich, będą musieli złożyć wniosek o rozszerzenie zakresu terytorialnego we wpisie i gwarancji.

Zmiany będą dotyczyć także podmiotów, które mają zabezpieczenie w formie rachunku powierniczego. Od 1 lipca będą oni musieli, oprócz standardowego oświadczenia, przedłożyć marszałkowi także umowę o prowadzenie rachunku powierniczego. Co istotne, jak wyjaśniała Beata Stachura, będą musieli uczynić to 1 października. Jeżeli tego nie zrobią, zostaną wykreśleni z rejestru organizatorów turystyki, a urząd marszałkowski nawet nie będzie musiał ich o tym informować. Kolejną zmianą będzie to, że touroperatorzy nie będą musieli dostarczać do urzędów marszałkowskich oryginałów umów dotyczących ich zabezpieczenia finansowego, wystarczy poświadczona prawnie kopia. Zmieni się także procedura likwidacji szkód w przypadku niewypłacalności organizatora turystyki. Powroty turystów do kraju dalej będą organizowane przez urzędy marszałkowskie, za to zmienią się procedury wypłat zwrotów dla klientów, którzy jeszcze nie wyjechali na wczasy. Będą oni mogli zgłaszać się bezpośrednio do ubezpieczyciela, z pominięciem urzędów marszałkowskich. Urzędy będą jedynie zlecać wypłaty z gwarancji w przypadkach, kiedy touroperator nie złoży oświadczenia o niewypłacalności. Zmienią się także stawki opłat skarbowych.

Wpisy przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność w charakterze pośrednika turystycznego, od 1 lipca zostaną automatycznie przekształcone na wpisy organizatora turystyki.

Zagadnienia prawne wokół związane z nową ustawą przedstawiał dr Jerzy Raciborski. Przedstawił podstawowe pojęcia i wątpliwości dotyczące nowej ustawy, zarówne te związane z organizacją wyjazdów turystycznych, jak i połączonych usług turystycznych, raportowaniem sprzedaży do TFG, czy dopełnianiem obowiązku informacyjnego.. Wskazywał m.in. na problem związany z wyłączeniem spod działania regulacji wycieczek organizowanych okazjonalnie, niezarobkowo i skierowanych do ograniczonej grupy odbiorców, zwłaszcza, definiowania okazjonalnej działalności i ograniczonej liczby. Raciborski zwrócił też uwagę na surowe kary pieniężne i wolnościowe za złamanie postanowień ustawy o imprezach turystycznych.

Prelegent zatrzymał się nad pojęciem trwałego nośnika i jego zdaniem takim podstawowym trwałym nośnikiem będzie mail. Jego zdaniem korzystne dla touroperatorów będzie wprowadzenie pojęcia nadzwyczajnych, nieuniknionych okoliczności, które zastąpi pojęcie siły wyższej. Z jednego punktu widzenia, organizatorzy turystyki zyskają, nie będą odpowiadać za niezależne od nich okoliczności, które nie były siłą wyższą. Z drugiej strony pojawiają się w ustawie rozwiązania, które pozwalają klientowi bezkosztowo odstąpić od umowy w przypadku nadzwyczajnych, nieprzewidzianych okoliczności w miejscu docelowym i tutaj, z punktu widzenia organizatorów im szersza definicja tym gorzej - przekonywał dr Raciborski.

Jerzy Raciborski poświęcił też trochę uwagi agentom, zauważając, że z prawnego punktu widzenia nie dokonują oni sprzedaży imprez turystycznych, a jedynie pośredniczą w sprzedaży organizatorów turystyki, co może mieć swoje prawne skutki. Na koniec przedstawił najpopularniejsze pytania, jakie wpływały do urzędu marszałkowskiego ze strony przedsiębiorców, wraz z odpowiedziami.Poniżej kilka z nich.

 • Jak zobligować agenta do niezwłocznego przekazywania reklamacji?
  Tylko w umowie agencyjnej. Zwykle obarcza się agenta zabezpieczeniem finansowym na wypadek podobnych zaniedbań
 • Czy w przypadku rezygnacji klienta, można dokonać zwrotu bez przesłania klientowi wyliczenia kosztów rezygnacji?
  Tak, wyliczenie jest wymagane tylko na żądanie podróżnego
 • Czy istnieje obowiązek informowania klientów o zaleceniach MSZ?
  Taki obowiązek nie został sformułowany wprost, ale ale pośrednio może wynikać z art. 47 ust. 4 pozwalającego odstąpić od umowy z powodu nieprzewidzianych i nieuniknionych okoliczności w miejscu docelowym.
 • Czy podróżny ma obowiązek powiadomienia organizatora o niezgodnościach w umowie?
  Tak, ale nie jest to obowiązek obwarowany wygaśnięciem roszczenia, powiadomienie może mieć znaczenie dowodowe i wpłynąć na wysokość roszczenia.
 • Czy poza lokalem oznacza dojazd samochodem do klienta i podpisanie z nim umowy np. w miejscu jego pracy? Czy jeśli umowa była sporządzona na podstawie uzgodnień mailowych to klient tez może zrezygnować w ciągu 14 dni?
  Nie, jeśli dojazd był poprzedzony zamówieniem klienta lub uzgodnieniem z nim treści umowy, Istotą umów poza lokalem jest zaskakiwanie klienta propozycją zawarcia umowy, której nie może on ocenić.
 • Czym się różni impreza turystyczna od PUT?
  W przypadku imprezy turystycznej jeden podmiot - organizator odpowiada za wykonanie wszystkich usług tworzących pakiet. W przypadku PUT każdy wykonawca odpowiada za siebie.
 • Jak interpretować udzielenie informacji za pośrednictwem standardowego formularza informacyjnego?
  Formularz powinien być dostarczony podróżnemu przed podpisaniem umowy. Nie ma potrzeby odczytywania go, czy uzyskiwania zgody na jego treść. Po stronie przedsiębiorcy leży udowodnienie wykonania obowiązku.
 • Czy klient będzie w stanie przeczytać wszystkie formularze przed podpisaniem umowy?
  Klient nie musi wszystkiego czytać, przepisy zabezpieczają go przed klauzulami niedozwolonymi. Nie oświadcza tego, że zapoznał się z dokumentami, a jedynie, że je otrzymał. Musi mieć natomiast możliwość sprawdzenia warunków umowy w przypadkach wątpliwych.
 • Czy wystarczy umieścić formularz informacyjny na stronie internetowej?
  Nie wystarczy jedynie możliwość do dotarcia do niego. Podróżny musi go otrzymać, lub pobrać w sposób pozwalający przedsiębiorcy na udowodnienie tego.
 • Czy stowarzyszenie może uznać za "ograniczoną grupę podróżnych" 50 tys. swoich członków?
  Tak.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
ustawa imprezy turystyczne szkolenie prawo turystyczne
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję