TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
IATA: rządy muszą zrobić więcej aby przywrócić podróże

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych wzywa rządy do współpracy w celu pilnego znalezienia sposobów na przywrócenie transportu poprzez ponowne otwarcie granic i kontynuowanie działań pomocowych na rzecz utrzymania linii lotniczych w czasie kryzysu COVID-19.


Wezwanie IATA odzwierciedla głęboką frustrację branży, ponieważ polityka rządów, taka jak zamknięte granice, ograniczenia i kwarantanny w dalszym ciągu niweczą popyt na podróże. Było to widoczne w rozczarowującym "szczycie letniego sezonu turystycznego", w którym czterech na pięciu potencjalnych podróżnych pozostało w domu, opierając się na porównaniach z okresem rocznym.

Łączny ruch w lipcu 2020 r. wyniósł 79,8% poniżej poziomu z 2019 r. Ruch międzynarodowy w lipcu 2020 r. był o 91,9% niższy od poziomu z 2019 r.

Ochrona obywateli musi być najwyższym priorytetem rządów. Jednak zbyt wiele rządów walczy z globalną pandemią w izolacji, uważając, że zamykanie granic jest jedynym rozwiązaniem. Nadszedł czas, aby rządy współpracowały ze sobą w celu wdrożenia środków, które umożliwią wznowienie życia gospodarczego i społecznego, jednocześnie kontrolując rozprzestrzenianie się wirusa - powiedział Alexandre de Juniac, dyrektor generalny IATA.

W szczególności IATA wzywa rządy do zrozumienia powagi kryzysu, z jakim boryka się branża lotnicza, i jego konsekwencji dla obywateli; IATA wzywa rządy do skupienia uwagi na tych kluczowych kwestiach. Chodzi o ponowne otwarcie granic, kontynuacja środków pomocowych, oraz potrzebę globalnego przywództwa.

IATA podkreśla, że świat pozostaje w dużej mierze zamknięty, pomimo dostępności globalnych protokołów umożliwiających bezpieczny ponowny start w lotnictwa, opracowane pod kierownictwem Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) przy wsparciu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Wytyczne te obejmują wszystkie aspekty podróży pasażerów i zalecają środki sanitarne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa podróżnych i zmniejszenie ryzyka importu infekcji.

Linie lotnicze są w dużej mierze uziemione od pół roku. A sytuacja nie poprawia się. W rzeczywistości, w wielu przypadkach zmierza ona w złym kierunku. Widzimy, jak rządy zastępują zamykanie granic kwarantanną.. Nie przywróci to ani podróży ani miejsc pracy. Co gorsza, rządy zmieniają wymogi dotyczące wjazdu z niewielkim wyprzedzeniem dla podróżnych. Ta niepewność niszczy popyt. Dziesięć procent światowej gospodarki jest podtrzymywane przez podróże i turystykę; rządy muszą zrobić więcej, aby ją ponownie uruchomić - powiedział de Juniac.

Żaden rząd nie chce importować COVID-19. Podobnie, żaden rząd nie powinien chcieć trudności gospodarczych i związanych z nimi skutków zdrowotnych masowego bezrobocia. Pomyślne przejście przez ten kryzys wymaga starannego zarządzania ryzykiem przy zastosowaniu skutecznych środków. Jeśli polityka rządu skupia się na umożliwieniu bezpiecznego wznowienia działalności, lotnictwo jest dobrze przygotowane do realizacji tego celu. Zarządzanie ryzykiem jest dobrze rozwiniętą dyscypliną, na której opierają się linie lotnicze, aby zapewnić bezpieczeństwo podróży - dodał de Juniac.

IATA proponuje trzypunktowy plan działania dla rządów w celu bezpiecznego ponownego otwarcia granic w następujący sposób:

Powszechne wdrożenie wytycznych ICAO dotyczących przywrócenia ruchu lotniczego

Oparcie się na solidnej pracy grupy zadaniowej Rady ICAO ds. odzyskiwania sprawności operacyjnej w lotnictwie poprzez opracowanie uzgodnionych wspólnych ram, które państwa będą mogły wykorzystać w koordynacji bezpiecznego ponownego otwarcia swoich granic dla lotnictwa.
Opracowanie środków testowych COVID-19, które umożliwią ponowne otwarcie granic poprzez zmniejszenie ryzyka przywozu COVID-19 do krajów, które są akceptowane przez organy ds. zdrowia publicznego z dokładnością, szybkością i skalowalnością, a także spełniają rygorystyczne wymogi dotyczące włączenia ich do procesu podróży.

IATA będzie współpracować z rządami, ekspertami w dziedzinie medycyny i producentami testów, aby przyspieszyć realizację propozycji dotyczących wykorzystania testów COVID-19 do odbudowy zaufania, ponownego otwarcia granic, ponownego uruchomienia lotnictwa, ponownego naładowania popytu i przywrócenia miejsc pracy. Stawka jest wysoka i nie ma czasu do stracenia - powiedział de Juniac.

Środki pomocowe

Z wyjątkiem niektórych rynków krajowych istnieje niewiele dowodów na wczesne ożywienie w przemyśle. Linie lotnicze nadal tracą miliardy dolarów i stoją przed trudnymi decyzjami o zmianie wielkości swojej działalności i siły roboczej na przyszłość.

Wiele linii lotniczych nie będzie miało środków finansowych na przetrwanie bezterminowego zamknięcia działalności, które dla wielu z nich przekracza już pół roku. W tych nadzwyczajnych czasach rządy będą musiały w jak największym stopniu kontynuować finansowe i inne działania pomocowe. To solidna inwestycja w naprawę gospodarczą, ponieważ każde uratowane miejsce pracy w linii lotniczej wspiera 24 miejsca pracy w szeroko pojętej gospodarce. A funkcjonujący przemysł lotniczy będzie kluczowym czynnikiem umożliwiającym gospodarkom odzyskanie rentowności - uważa dyrektor generalny IATA.

IATA wzywa rządy do skoncentrowania środków pomocy na dwóch obszarach: pomocy finansowej i ulg prawnych. W obliczu tegorocznych strat w branży w wysokości 84,3 mld dolarów, 50-procentowej redukcji przychodów i wysokich kosztów stałych samolotów i pracy, rentowność finansowa wielu linii lotniczych jest zagrożona. Zdaniem IATA, pomoc rządowa była kluczowa.

Jak podkreśla dyrektor generalny stowarzyszenia, najpilniejszą ulgą prawną jest globalne zwolnienie z obowiązku wykorzystania slotów na lotniskach. Niepewność na rynku oznacza, że linie lotnicze potrzebują elastyczności w dostosowywaniu rozkładów lotów w celu zaspokojenia popytu bez presji kar za niewykorzystanie przydzielonego czasu na start lub lądowanie. Linie lotnicze nie mogą sobie pozwolić na loty pustymi samolotami, gdy popyt na rynku spada. Podobnie, nie mogą rezygnować z dochodów, gdy otwierają się nowe możliwości. IATA podkreśla, że przedłużenie zwolnienia na okres zimowy powinno być jednym z priorytetów Komisji Europejskiej.

Opóźnienie Komisji Europejskiej w przyznaniu zwolnienia z zasady 80-20 przydziałów slotów w sezonie zimowym na północnej półkuli jest złe dla wszystkich. Linie lotnicze i porty lotnicze będą miały kłopoty, a niepewność konsumentów będzie się tylko pogłębiać. W miarę jak Komisja powraca ze swojej letniej działalności, przyznanie zwolnienia z pełnego sezonu powinno znaleźć się na czele listy priorytetów lotniczych - powiedział de Juniac.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
iata alexandre de juniac zakaz lotów kwarantanna koronawirus
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję