TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Jakie są ceny wyjazdów w okresie ferii zimowych?

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego tygodnia ferii zimowych dla województwa mazowieckiego w latach 2017 (okres 13-19 luty) i 2018 (okres 15-21 styczeń) zebranych w tych samych okresach października pokazuje, że obecna średnia cena jest niższa wobec średniej ceny sprzed roku o 100 złotych.


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie zimowym 2017/18. Obejmuje ona okres pierwszego tygodnia zimowych ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego definiowanego jako 15-21 stycznia 2018 roku.

Plus tygodnia w turystyce: wreszcie bardziej żwawy wzrost wynagrodzeń
W ostatni piątek poznaliśmy najnowsze dane za październik tego roku dotyczące dynamiki wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających ponad 9 osób. Z dość dobrym przybliżeniem (0,1- 0,3 procent) oddają one tempo wzrostu wynagrodzeń w całej gospodarce narodowej, które w okresie obecnym (zanikanie wpływu programu 500+) zostały głównym czynnikiem kształtującym koniunkturę w turystyce wyjazdowej.

Płace nominalne wzrosły o 7,4 procent przy październikowej inflacji wynoszącej 2,1 procent, co oznacza, że dynamika wzrostu płac realnych po raz pierwszy w tym roku i po raz pierwszy od sierpnia 2016 roku w tym roku przekroczyła granicę 5 procent osiągając wartość 5,19 procent.

Warto w tym miejscu jeszcze raz podkreślić, że w obliczu zakończenia pozytywnej realnej dynamiki wypłat z programu 500+ oraz w obliczu słabnącej dynamiki wzrostu zatrudnienia w całej gospodarce narodowej (tj. nie tylko przedsiębiorstw zatrudniających ponad 9 osób), a także w sytuacji braku na razie nowych istotniejszych inicjatyw socjalnych lub podobnych (za wyjątkiem wypłaty 2,35 mld złotych emerytom górniczym w ramach rekompensaty z utracone deputaty węglowe), bądź działań zmniejszających obciążenia podatkowe Polaków, realny wzrost wynagrodzeń staje się właściwie jedynym istotnym koniem pociągowym koniunktury w turystce wyjazdowej.
Przyszła dynamika wzrostu wynagrodzeń realnych będzie kluczowa dla koniunktury w branży również dlatego, że coraz większą część przyrostu turystycznego tortu zagarnia szybki wzrost wyjazdów organizowanych przez turystów samodzielnie w oparciu o oferty tanich linii lotniczych i globalnych platform rezerwacji miejsc noclegowych.

Duży indywidualny plus: bardzo dobry raport biura Rainbow po trzech kwartałach 2017 roku
W ostatnią środę nasz jedyny giełdowy touroperator podał do wiadomości Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za III kwartał 2017 oraz narastająco za trzy kwartały 2017 roku. Podstawowe wiadomości w nim zawarte zostały już podane przez media, a odrębny bardziej szczegółowy materiał na ten temat zostanie przygotowany przez Instytut TravelDATA w terminie nieco późniejszym. Dla porządku należy jednak przypomnieć, że wyniki osiągnięte przez spółkę mogą być uznane za bardzo dobre, gdyż osiągnięto historycznie zdecydowanie rekordowy wynik finansowy, a liczba klientów i przychody ze sprzedaży imprez turystycznych rosły nieco szybciej niż rynku jako całości.

Zysk netto za trzy kwartały wzrósł o 48.9 procent (z 29,77 do 44,35 mln złotych), przychody ze sprzedaży imprez turystycznych o 24,7 procent (z 856,7 do 1068,2 procent), a zysk z działalności touroperatorskiej o 67,1 procent (z 29,50 do 49,30 mln złotych).

Jeszcze nieco lepszy postęp w zakresie wyników uzyskano w samym trzecim kwartale, gdyż zysk netto wzrósł o 51,6 procent (z 25,34 do 38,42 mln złotych), a zysk operacyjny z działalności touroperatorskiej o 70,8 procent (z 23,65 do 40,40 mln złotych).

Wyniki spółki zostały pozytywnie przyjęte przez rynek, gdyż kurs jej akcji wzrósł w okresie dwóch dni o 6,2 procent z 35,5 do 37,7 złotego. Trzeba jednak zaznaczyć, że od prawie 6 miesięcy tendencja cen akcji spółki była spadkowa do czego mogły przyczynić się zarówno dość chaotyczne informacje o ogólnej sytuacji biznesowej w branży, jak i jej perspektyw (niefortunne sondaże dotyczące turystyki), ale też specyficzne zdarzenia dotyczące samej spółki, jak szeroko komentowana w mainstreamowych mediach sprawa Magdaleny Żuk, a w mediach branżowych kwestia współpracy Rainbow oraz sieci handlowej Lidl w zakresie sprzedaży niektórych produktów spółki.

We wrześniu i październiku spółka zaczęła być notowana z dyskontem względem wyceny porównawczej wobec największych touroperatorów zachodnioeuropejskich.
Obecnie z powodu bardzo dobrych wyników spółki i lepszych niż można się było spodziewać innych wiodących organizatorów (czyli de facto branży) można oczekiwać lepszego okresu dla notowań spółki, aczkolwiek dla celów odniesienia do biur zachodnioeuropejskich (czyli wyceny porównawczej) należy jeszcze poczekać na ich wyniki oraz powynikową stabilizację kursów ich akcji, a zatem jeszcze kilka tygodni.

Istotne kwestie z zakresu cen turystycznych imprez
Niniejsze zestawienie obejmuje po raz trzeci w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie zimowym 2017/18 definiowanym jako trzeci tydzień stycznia 2018 roku (15.01-21.01.2018), czyli pierwszy tydzień ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego, zebranych 16 listopada z cenami dla tego samego tygodnia zebranych 2 listopada, a w porównaniach rok do roku z cenami z 17 listopada 2016.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami w okresie 15-21 stycznia, średnie ceny wzrosły o 11 złotych (poprzednio wzrastały o 46, 55 i 30 złotych), a największe zwyżki cen wystąpiły na Malcie (poprzednio ceny spadły tam najbardziej), Fuerteventurze i Lanzarote - o 202, 159 i 44 złote. Z kolei największe spadki średnich cen wycieczek w ostatnim tygodniu miały miejsce na Cyprze, Teneryfie i Majorce - o 113, 100 i 54 złote. W analogicznym okresie przed rokiem ceny wycieczek wzrosły w znacznie większej skali - o 71 złotych, a przed dwoma laty o tej porze ceny spadły o 36 złotych.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego tygodnia ferii zimowych dla województwa mazowieckiego w latach 2017 (okres 13-19 luty) i 2018 (okres 15-21 styczeń) zebranych w tych samych okresach października pokazuje, że obecna średnia cena jest niższa wobec średniej ceny sprzed roku o 100 złotych (w poprzednich zestawieniach ceny były niższe o 59, 158 i 193 złote), a w tym samym okresie ubiegłego roku odnotowano nie spadek, ale duży wzrost cen rok do roku - o 122 złote, a przed dwoma laty odnotowano niewielki spadek - o 8 złotych.

Niższe niż przed rokiem ceny mogą być efektem nałożenia się kilku czynników, czyli nadal wyraźnie niższych cen na bardzo istotnych w zimie kierunkach egipskich, które pozostają pod wpływem wyraźnie słabszego dolar i niewygasłego jeszcze efektu wyjątkowo silnej dewaluacji tamtejszej waluty z 3 listopada zeszłego roku. Dodatkowo utrzymuje się, a nawet nieco wzmacnia wpływ czynników o działaniu kosztotwórczym , które generalnie wpływają obecnie w kierunku spadku cen wycieczek. Paliwo lotnicze pozostaje wprawdzie znacząco droższe niż przed rokiem, a jego ceny wyniosły w ubiegłym tygodniu 2,52 zł/litr wobec 2,14 zł/litr przed rokiem, czyli wzrosły o 17,8 procent, ale jednocześnie złoty w relacji wobec amerykańskiego euro i dolara i euro umocnił się rok do roku średnio o blisko 6 procent.

W rezultacie ich wspólny wpływ na średni spadek kosztów cen wycieczek wyniósł w przybliżeniu 55-65 złotych (przed dwoma tygodniami było to 45-50 złotych, a przed czterema tygodniami o 50-55 złotych).

Spośród dwóch najważniejszych kierunków zimowych (nie licząc egzotyki jako całości) tym, który nadal wykazuje spadek cen rok do roku pozostaje Egipt, gdzie ceny obniżyły się wobec poziomu z sezonu 2016/17 o średnio 243 złotych, podczas gdy przed dwoma, czterema i sześcioma tygodniami spadek wyniósł 155, 164 i 207 złotych. Przed rokiem średnie ceny wycieczek do Egiptu rok do roku wykazywały wzrost o 66 złotych, a przed dwoma laty o 55 złotych. Podobnie jak miało to często miejsce w sezonie letnim, najbardziej potaniała Hurghada - o średnio 289 złotych, w mniejszym stopniu spadały ceny wyjazdów na Synaj i do Marsa Alam - o średnio 222 i 218 złotych.

Po kolejnym wzroście w ostatnim tygodniu (o 14 złotych) średnie ceny na Wyspach Kanaryjskich nadal przekraczały poziom zeszłoroczny, tym razem o 31 złotych, a dwa, cztery i sześć tygodni temu zwyżki wynosiły - o 84, 2 i 35 złotych. Spośród wysp na tym kierunku liderem rocznych wzrostów cen była wyspa Lanzarote - o 216 złotych, a zdecydowanych spadków Teneryfa - o 341 złotych. Przed rokiem średnie ceny wycieczek na Kanary wykazywały o tej porze wzrost rok do roku o 108 złotych, a przed dwoma laty o 62 złote.

Na Teneryfie wpływ na spadek cen rok do roku mogą być znaczne przeceny przelotów w tanich liniach (z Warszawy o 315, a z Krakowa o 154 złote), co z kolei ma zapewne związek ze zwiększeniem liczby rejsów na tę wyspę podczas obecnej zimy. Z mniejszych kierunków zdecydowanie tańszy niż przed rokiem pozostaje kosztowny wówczas Cypr - o 643 złote, a podniosły się rok do roku ceny wyjazdów na Maltę, do Maroka i do Portugalii - o odpowiednio 17, 56, 76 złotych.

W obecnym zestawieniu zniżki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wśród dużych i średnich organizatorów wykazują oferty biur Rainbow, Coral Travel Wezyr, Exim Tours oraz Itaka - tańsze rok do roku o około 420, 310, 150 i 40 złotych. Średnie ceny ofert innych biur są wyższe wobec cen z ubiegłego sezonu w granicach od 15 do 200 złotych. Gdy rozpatrujemy zmiany w okresie dwóch sezonów łącznie, to grupy biur podróży wykazujące zniżki i zwyżki średnich cen są takie same.

W tym, co ma jednak dla turystów największe znaczenie, a zatem w bezwzględnym poziomie bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 11 zimowych destynacjach oraz w trzech kategoriach hoteli, to na pozycji lidera nastąpiła kolejna zmiana i tym razem pojawiło się na niej biuro TUI Poland (12 takich ofert) - przed rokiem 9 ofert, przed biurami Itaka i Exim Tours po 10 takich ofert oraz Rainbow - 9 ofert.

Po raz pierwszy tej zimy przedstawiono również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami w pozostałych biurach.

Na czele zestawienia widnieje biuro Rainbow, które nie oferuje wprawdzie największej liczby najbardziej korzystnych ofert, ale za to tam gdzie one występują, ich przewaga w cenie (np. na Fuerteventurze, Gran Canarii, czy Lanzarote 4*) jest relatywnie duża i w rezultacie średnie odchylenie jego ofert in minus od cen rynkowych jest największe.

Średnie ceny w Ryanair i Wizzair najniżej w tym sezonie
W ostatnim tygodniu w liniach Ryanair na kierunkach turystycznych na okres wylotów w pierwszym tygodniu ferii zimowych (15-21 stycznia) średnie ceny kolejny raz spadły - o średnio 33 złote, czyli z 435 do 402 złotych lub o 7,6 procent (poprzednio spadły o 24 i 8 złotych, a wcześniej wzrosły o 34 i spadły o 18 złotych). Mniej korzystnie dla turystów kształtowały się zmiany ceny rejsów na Wyspy Kanaryjskie, które pozostały bez zmian na średnim poziomie 806 złotych, a poprzednio obniżyły się o aż 203 złote lub 20,1 procent. Średnia cena pozostałych połączeń spadła z 349 do 308 złotych, a zatem o 41 złotych lub 11,7 procent. Rekordzistami zniżek cen były połączenia z Warszawy na Gran Canarię i Teneryfę, gdzie obniżyły się one o 385 i 275 złotych, a zwyżek rejsy z Krakowa do Lizbony i z Warszawy na Fuerteventurę (poprzednio te ostatnie spadły najmocniej), na których odnotowano wzrosty o 422 i 593 złote.

Ceny w liniach Wizzair również obniżyły się do rekordowo niskiego poziomu, gdyż spadły o 20 złotych, czyli z 426 do 406 złotych (poprzednio spadły o 44 i 3 złote, a wcześniej wzrosły o 36 i spadły o 43 złote). Największe zniżki cen odnotowały przeloty z Warszawy nad Morze Martwe i do Barcelony - o 220 i 154 złote, a zwyżki rejsy z Warszawy na Maltę (poprzednio te ceny mocno spadły) i z Katowic na Cypr - o 460 i 160 złotych.

W tanich liniach znacznie taniej niż przed rokiem
W porównaniach rok do roku w liniach Ryanair średnie ceny na kierunkach turystycznych po kolejnych spadkach są już znacząco tańsze wobec poziomu sprzed roku i wyniosły 477 wobec 587 złotych, czyli były niższe o 110 złotych lub o 18,7 procent (poprzednio były niższe o 17 złotych i wyższe o 8 złotych, a wcześniej niższe o 47 i 63 złote). Istotnie korzystniejsze niż przed rokiem były średnie ceny rejsów na kierunkach kanaryjskich, które obniżyły się z 949 do 806 złotych, a zatem o 143 złote lub o 15,1 procent. Na pozostałych kierunkach ceny również znacząco spadły z 390 do 298 złotych, czyli o 92 złote lub o 23,6 procent. Największe spadki cen rok do roku wykazały rejsy z Warszawy na Gran Canarię i Teneryfę (poprzednio najbardziej wzrosły) - o 685 i 315 złotych, a wzrosły ceny rejsów z Warszawy na Fuerteventurę i do Alicante - w obu przypadkach o 315 złotych.

Nadal zdecydowanie niższe niż przed rokiem są ceny w liniach Wizzair, które obniżyły się średnio o 251 złotych - z 707 do 456 złotych, czyli o 35,5 procent, a w poprzednich zestawieniach ich obniżki wyniosły 499, 337 i 311 złotych. Najbardziej istotne spadki konsekwentnie wykazywały ceny przelotów z Warszawy do Barcelony i na Cypr - o 1077 i 880 złotych, a tym razem wzrosły ceny rejsów z Warszawy na Maltę i do Bari - o średnio 515 i 115 złotych.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
traveldata sprzedaż wyjazdów ceny analiza sezon zimowy

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję