TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Popyt na wycieczki zimą da zarobić organizatorom

Duże zainteresowanie imprezami ze strony klientów sprzyja wyższym cenom imprez. W tym roku wyjazd na ferie będzie droższy, tak przynajmniej wynika z zestawień cen.


Niniejsze zestawienie obejmuje siódme w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie zimowym 2019/20 definiowanym jako drugi pełny tydzień lutego 2020 roku (10.02-16.02.2020), czyli pierwszy tydzień ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego zebranych 26 grudnia z cenami dla tego samego tygodnia z 20 grudnia, a w porównaniach rok do roku z cenami z 27 grudnia 2018 roku.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami w okresie 10-16 lutego 2020, średnie ceny wobec poprzedniego tygodnia spadły o 1 złoty (w poprzednich zestawieniach spadły o 5, 29 i 12 złotych, rosły o 10, spadły o 3 oraz rosły o 121 złotych). Największe zniżki cen wystąpiły na Malcie - o 238 złotych (poprzednio był tam bardzo duży wzrost) oraz na Teneryfie (trzeci raz z rzędu) i w Marsa Alam - o 225 i 107 złotych. Największą zwyżkę średnich cen odnotowano na Lanzarote - o 153 złote oraz na Fuerteventurze (piąty raz z rzędu) i w Maroku - o 123 i 111 złotych. W analogicznym okresie przed rokiem i przed dwoma laty średnie ceny wycieczek odpowiednio spadły o 99 i wzrosły o 45 złotych.

Zmiany cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na pięciu wiodących kierunkach w polskiej zorganizowanej turystyce wyjazdowej przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej mapki wykresie.

W minionym tygodniu kolejny ceny na dwóch najbardziej popularnych kierunkach zimowego wypoczynku, czyli w Egipcie i na Wyspach Kanaryjskich wzrosły w bardzo podobnym stopniu - o średnio 17 i 16 złotych. W okresie ostatni dwóch tygodni łączne zwyżki cen na tych kierunkach były na tych kierunkach były wyraźnie większe i wyniosły odpowiednio 22 i 74 złote.
Na pozostałych kierunkach zmiany cen w tym okresie były większe. W ostatnim tygodniu jedynym kierunkiem, na którym ceny wyraźnie spadały (oprócz pojedynczych wysp kierunku kanaryjskiego) była Malta, gdzie średnie ceny obniżyły się o 238 złotych (poprzednio na tym kierunku mocno wzrosły - o średnio 438 złotych). Pomijając Turecką Riwierę, gdzie ceny również spadły, ale o symboliczny 1 złoty, na pozostałych kierunkach ceny wzrosły. W największym stopniu w Maroku i Portugalii - o 111 i 65 złotych, a w najmniejszym na Cyprze - o 3 złote. W okresie dwutygodniowym największa zniżka cen również wystąpiła na Malcie - o 276 złotych, a wyraźnie mniejsza na Cyprze - o 43 złote. Na pozostałych kierunkach przeważały zniżki, z których największe miały miejsce w Portugalii i Tunezji - o odpowiednio 142 i 96 złotych.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego tygodnia ferii zimowych dla województwa mazowieckiego w latach 2019 (okres 28 stycznia-3 lutego) i 2020 (okres 10-16 lutego) pokazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny sprzed roku o 274 złote (w poprzednich zestawieniach ceny były wyższe o 251, 228, 259, 96, 266 i 255 złotych). W tym samym okresie przed rokiem odnotowano spadek cen wycieczek rok do roku o 125 złotych.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz kursów głównych walut zabezpieczanych przez organizatorów turystyki, to sytuacja w porównaniu z okresem sprzed roku stała się dla organizatorów niekorzystna.
Ceny paliwa lotniczego kształtowały się na wyraźnie wyższym poziomie niż przed rokiem i wyniosły 2,69 zł/litr wobec 2,47 zł/litr, co oznacza wzrost o 8,9 procent (w poprzednich dwóch zestawieniach ceny nie zmieniły się i spadły o 3,3 procent). Jednocześnie złoty w relacji wobec euro i amerykańskiego dolara stał się dla uśrednionych rozliczeń turystycznych o 0,1 procent słabszy (w poprzednich dwóch zestawieniach przebywał na mniej więcej tym samym poziomie oraz był słabszy o 1,2 procent). W łącznym rezultacie wspólny wpływ obu tych czynników na przeciętną zmianę kosztów cen wycieczek był już istotnie niekorzystny dla organizatorów, a mianowicie zawierał się w przedziale +30/+40 złotych (w poprzednim zestawieniu był on neutralny, a we wcześniejszych wynosił +5/+15, -25/-35, -70/-80, -45/-55 oraz plus 10/plus 20 złotych w pierwszym tygodniu października).

Należy też pamiętać, że oddziaływania zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek są w zależności od touroperatora mniej lub więcej osłabione i opóźnione (m. in. poprzez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych.
Sytuację w zakresie zmian cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich rocznych zmian na wiodących kierunkach w polskiej zorganizowanej turystyce wyjazdowej obrazuje wykres zamieszczony poniżej mapki.


Na dwóch najważniejszych kierunkach zimowych (nie licząc egzotyki jako całości) skala zmian rocznego wzrostu cen wobec poprzedniego zestawienia wyraźnie się zwiększyła i wyniosła w Egipcie +143 złote (poprzednio +80 złotych), a na Wyspach Kanaryjskich + 138 złotych (poprzednio +100 złotych).
W Egipcie w skali roku najbardziej podniosły się ceny wycieczek w Hurghadzie - o średnio 297 złotych, a obniżyły się w Masa Alam - o średnio 44 złote. Spośród wysp kanaryjskich znaczne roczne wzrosty cen notowano na Lanzarote i Teneryfie - o średnio 387 i 311 złotych, a zdecydowanie największy spadek cen w tym ujęciu odnotowano na Gran Canarii - o średnio 356 złotych.

Na mniej masowych kierunkach zdecydowanie największy wzrost średnich cen wycieczek rok do roku odnotowano w Maroku - o 731 złotych, a niewiele mniejsze na Tureckiej Riwierze i w Portugalii - o przeciętnie 612 i 534 złote. Nieco niższe były tym razem średnie roczne wzrosty cen wyjazdów na Cypr i do Tunezji i na Maltę - o odpowiednio 261, 234 i 204 złote.
Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie średnie ceny wycieczek do Egiptu podniosły się o 500 złotych, a na Wyspach Kanaryjskich spadły o 385 złotych. Na mniej masowych kierunkach największe dwuletnie zwyżki nadal notowano w Maroku - o średnio 1007 złotych, mniejsze na Tureckiej Riwierze - o średnio 674 złote, jeszcze mniejsze na Malcie - o 216 złotych, zaś na Cyprze i w Portugalii nadal miały miejsce w tym ujęciu spadki cen - o średnio 131 i 299 złotych.
W tym sezonie ceny wycieczek w sezonie zimowym kształtują się dla organizatorów z reguły zdecydowanie korzystniej niż przed rokiem. Dotyczy to zwłaszcza wyjazdów sprzedawanych w ostatnim okresie sprzedaży (last minute), które nie są na razie przedmiotem analiz tygodniowych. Różnica w realizowanych marżach, czyli de facto zyskach jest jednak tak wyraźna, że można by już formułować coraz bardziej prawdopodobną tezę o kolejnym rekordowym sezonie w polskiej turystyce wyjazdowej, gdyby nie fakt, że zima ma dla całości sezonu stosunkowo nieduże znaczenie. Kluczowe znaczenie ma sezon letni, który - pomimo na razie dość korzystnego przebiegu sprzedaży - jest jeszcze w bardzo znacznym stopniu kwestią otwartą.

W siódmym tegorocznym zestawieniu zimowym w porównaniu z ubiegłym sezonem jedyne zniżki średnich cen wśród dużych i średnich organizatorów odnotowano w ofertach biur ETI i TUI Poland - o około 110 i 10 złotych, zaś stosunkowo nieduży wzrost rocznych cen odnotowano w ofercie biura Prima Holiday - o około 70 złotych. Średnie ceny w ofertach innych biur wzrosły w odniesieniu do ubiegłego roku w granicach od 125 (biuro Best Reisen) do prawie 500 złotych. Można zauważyć, że roczne zniżki lub najmniejsze wzrosty cen występują u tych organizatorów u których duża jest rola kierunków egipskich.

W tym, co ma jednak dla turystów największe znaczenie, a zatem w bezwzględnym poziomie bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 13 zimowych destynacjach (wobec poprzedniego sezonu przybyło porównanie dotyczące tunezyjskiej Dżerby) oraz w trzech kategoriach hoteli, to kolejny raz pozycję lidera nadal zajmowało biuro TUI Poland - 18 ofert (poprzednio 16, przed rokiem też 18, a przed dwoma 9 ofert) przed biurami Rainbow - 9 ofert (poprzednio też 9, przed rokiem 5, a przed dwoma 6 ofert) oraz Exim Tours - 8 ofert (poprzednio 9, przed rokiem 11, a przed dwoma aż 17 ofert).
Należy zaznaczyć, że wysoka pozycja biura TUI Poland w tym ujęciu w dużej mierze wynika z tego, że posiadało ono jako jedyne oferty na niektórych kierunkach (np. Dżerba, Portugalia, Fuerteventura 5* i Lanzarote 5*), co daje mu aż 8 wskazań (na ogólną liczbę 18) podczas gdy na pozostałych kierunkach zajmuje pozycję 2-3 (zwykle za biurami Exim Tours i Rainbow).
Najwięcej korzystnych propozycji wśród hoteli trzygwiazdkowych miało biura TUI Poland i Rainbow, a wśród hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych wyraźnie przodowało biuro TUI Poland.
Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Best Reisen i Sun & Fun (po 4 oferty) oraz TUI Poland (3 oferty), na kierunkach kanaryjskich biuro TUI Poland (8 ofert) oraz biura Itaka i Rainbow (po 5 ofert), zaś na Tureckiej Riwierze biura TUI Poland i Prima Holiday - po 2 oferty.

Po raz siódmy w tym sezonie zimowym przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami w pozostałych biurach.

W tym zestawieniu w pierwszej siódemce biur podróży skład jest identyczny jak w zestawieniu sprzed dwóch tygodni, a różnice sprowadzają się jedynie do kolejności pozycji zajmowanych przez poszczególne biura podroży. Największymi zmianami są awans biura Coral Travel z miejsca szóstego na czwarte oraz biur Itaka z 3 na 2 i Prima Holiday z 7 na 6 (zniżki cen ofertowych u tych organizatorów).
Na czele całego zestawienia nadal widnieje biuro Best Reisen, które swoją pozycję zawdzięcza bardzo korzystnym ofertom na kierunkach, na których jest obecne (Hurghada, Synaj i Malta 4*). Większe zmiany w zestawieniach powinny mieć miejsce w miarę zbliżania się do badanego okresu wylotów, którym jest - tak jak to zaznaczano na początku materiału 10-16 lutego 2020 roku.

Dla porównania przed rokiem na pozycji lidera było biuro Rainbow (obecnie dopiero siódme) oraz biura Best Reisen było na pozycji szóstej z oceną "taniej od średniej".

Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

Inne istotne kwestie dotyczące turystyki wyjazdowej
LCC - ceny na kierunkach turystycznych w Ryanair (Buzz) przeważnie w górę, a w Wizzair w dół
Od stycznia zeszłego roku dokonaliśmy zmiany w schemacie prezentowania informacji o sytuacji w zakresie cen przelotów na kierunkach turystycznych oferowanych przez tanich przewoźników (LCC). Dla sezonu zimowego będzie ona - podobnie jak dla sezonu letniego - prezentowana na bieżąco raz na dwa tygodnie (dla danych historycznych raz w miesiącu) w postaci wykresów z dodatkowym krótkim komentarzem dotyczącym ważniejszych kierunków.
Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w okresie zimowych ferii (m.in. w woj. mazowieckim) w sezonie obecnym, a cieńsza w poprzednim. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost. Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (21 połączeń w Ryanair i 11 w Wizzair), które występowały w obu tych sezonach jednocześnie.
Przebieg zmian cen w liniach Ryanair (Buzz) przedstawiają poniższe wykresy.

Przewoźnik zmniejszył liczbę połączeń rejsowych na kierunkach kanaryjskich. Obecnie w miejsce sześciu połączeń przed rokiem (Teneryfa z Warszawy, Krakowa i Wrocławia) funkcjonują jedynie dwa pierwsze (z Krakowa jedynie raz w miesiącu), a zlikwidowane zostały połączenia na Gran Canarię z Warszawy i Krakowa oraz z Warszawy na Fuerteventurę. Łączna częstotliwość lotów na tym kierunku uległa zmniejszeniu z dziewięciu do trzech tygodniowo.
Na pozostałych kierunkach turystycznych w tym sezonie zimowym przewoźnik również zmniejszył liczbę połączeń. Wypadło ich osiem - Majorka, Lizbona, Porto, Cagliari i Saloniki z Warszawy oraz Ateny z Poznania, Marakesz z Krakowa i Lizbona z Wrocławia. Na razie dodano pięć nowych, czyli Katanię, Palermo, Bari i Saloniki z Krakowa oraz Palermo z Wrocławia.
W okresie wakacji ceny zimowych przelotów na wyspy Kanaryjskie przebywały na poziomie zbliżonym do zeszłorocznego, ale po tym okresie ceny weszły w okres wahań na poziomie znacznie wyższym od ubiegłorocznego. Przed czterema tygodniami ceny znacznie wzrosły, ale po dwóch tygodniach spadły do wielkości mniej więcej ubiegłorocznych, zaś obecnie kształtują się pomimo pewnego wzrostu na poziomie nieco niższym niż przed rokiem (niewielkie zielone pole).
Ceny na pozostałych kierunkach, które wykazywały wahania na poziomie umiarkowanie wyższym od zeszłorocznego, tym razem dość wyraźnie wzrosły, a zatem zachowały się dość podobnie jak ceny przed rokiem. Tak jak już zaznaczaliśmy w przypadku tej grupy kierunków należy brać pod uwagę, że potencjał zniżek cen na tych kierunkach jest ograniczony, gdyż osiągają one już poziom zbliżony do obserwowanego w kolejnych tygodniach minionego sezonu.
W ostatnich dwóch tygodniach w zdecydowanie największym stopniu podniosły się ceny przelotów rok do roku na kierunkach portugalskich - o średnio 148 złotych, w dużo mniejszym stopniu zdrożały ceny na kierunkach hiszpańskich i greckich - odpowiednio o 53 i zaledwie 3 złote, a w niewielkim stopniu spadły na kierunkach włoskich - o 20 złotych.
Kolejne wykresy przedstawiają przebieg zmian cen w liniach Wizzair

W tym sezonie zimowym w rozkładzie tych linii na kierunkach kanaryjskich przybył jeden rejs tygodniowo z Katowic na Teneryfę (teraz są dwa) oraz nowe połączenie na Fuerteventurę (raz w tygodniu też z Katowic), które nie daje jeszcze możliwości porównań cen rok do roku.
Ceny na tym kierunku są w przyspieszającym trendzie spadkowym oraz znacznie niższe niż przed rokiem zapewne z powodu dwukrotnie wyższego oferowania (czyli odwrotnie niż w przypadku linii Ryanair) oraz relatywnie mniejszej liczby miejsc rezerwowanych przez organizatorów turystyki. Przed dwoma tygodniami ceny dość znacznie się obniżyły, ale nadal są na poziomie, który może oznaczać kontynuację ich spadków. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że w tym okresie przed rokiem nastąpiła zdecydowana ich zniżka do poziomu niższego niż obecnie.
Dla pozostałych kierunków w liniach Wizzair ceny zmieniały się w umiarkowanym stopniu z przewagą tendencji zniżkowej i przebywając poniżej lub powyżej cen ubiegłorocznych. Po mocnym spadku sprzed czterech tygodni, gdy ceny zeszły poniżej poziomu sprzed roku, nastąpiło ich umiarkowane odbicie, ale w kolejnych dwóch tygodniach zdecydowany trend zniżkowy był kontynuowany.
W niedużym stopniu podniosły się średnie ceny rok do roku rejsów na kierunkach włoskich - o średnio 27 złotych, a również niewiele spadły na kierunkach hiszpańskich - o średnio 16 złotych. Podobnie jak miało to już miejsce w poprzednim sezonie zimowym z zestawienia zniknęły kierunki portugalskie, z których Wizzair zrezygnował (połączenia do Lizbony i Porto zarówno z Warszawy jak również z Katowic).
W tym sezonie zimowym uwzględniając obu przewoźników łącznie, redukcja liczby połączeń rejsowych na Wyspy Kanaryjskie oznacza zmniejszenie ich liczby z 8 tygodniowo w sezonie 2018/19 do jedynie 6 w sezonie obecnym. Skala redukcji jest zatem i tak wyraźnie mniejsza niż miało to miejsce przed rokiem, gdy liczba rejsów na tym kierunku spadła w większym stopniu, czyli z 12 do 8 tygodniowo.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
analiza cen zima 2020 ferie wczasopedia
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję