TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Turystyczny Fundusz Pomocowy aktywowany

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), obsługujący Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP), rozpoczyna przyjmowanie wniosków o zwrot pieniędzy wpłaconych na wycieczki do Izraela, które zostały odwołane z powodu działań wojennych.


UFG uruchamia procedurę zwrotów wpłat za imprezy turystyczne na terytorium Izraela, niezrealizowane z powodu działań wojennych. Od 12 października Fundusz przyjmuje od podróżnych oraz organizatorów turystyki wnioski o zwrot pieniędzy. Ochrona funduszu obejmuje wyłącznie imprezy turystyczne (połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, np. przelotu i noclegu) odwołane przed ich rozpoczęciem. Środki z TFP nie są przeznaczone na zwrot wpłat za inne aktywności turystyczne, takie jak np. przejazd autokarem, koleją czy transport lotniczy.

Wnioski można składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem Portalu TFG !https://tfg.ufg.pl od 12 października , ale nie później niż przed upływem 14 dni od powiadomienia przez podróżnego lub organizatora o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej realizowanej na terytorium Izraela. Zwrotom z TFP podlegają wyłącznie wpłaty za imprezy turystyczne realizowane na terytorium Izraela, w odniesieniu do których powiadomienie o odstąpieniu od umowy przez podróżnego lub powiadomienie o rozwiązaniu umowy przez organizatora turystyki nastąpiło w terminie od 7 do 22 października (zgodnie z komunikatem wydanym przez Ministra Sportu i Turystyki w porozumieniu z Ministrem Finansów, dostępnym pod adresem www.gov.pl ).

Zwrot środków będzie możliwy w przypadku złożenia przez organizatora imprezy turystycznej i podróżnego wniosków ze zgodnymi danymi. Weryfikacja danych w złożonych wnioskach nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania późniejszego z tych wniosków. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, termin ulega przedłużeniu do 4 miesięcy. W terminie 14 dni od dnia pozytywnej weryfikacji, UFG dokonuje wypłaty z TFP na rzecz podróżnych, nie wcześniej jednak niż przed uzyskaniem od organizatora turystyki wpłat,
których musi on dokonać wraz ze złożeniem swojego wniosku.

Zwrot środków podróżnym jest możliwy gdy:

  • podróżny odstąpił od umowy lub organizator turystyki rozwiązał umowę o udział w imprezie turystycznej w bezpośrednim związku z działaniami wojennymi w Izraelu, a powiadomienie o odstąpieniu od umowy lub o rozwiązaniu umowy nastąpiło w terminie od 7 października 2023 r. do 22 października 2023 r. włącznie,
  • organizator turystyki przyjął płatność w formie bezgotówkowej,
  • podróżny nie otrzymał zwrotu wpłaty.


Do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie przez organizatora oraz podróżnego konta w portalu TFG. Instrukcje dotyczące sposobu założenia konta oraz logowania znajdują się na stronie tfg.ufg.pl

Nie jest możliwe składanie wniosków pocztą elektroniczną (email), tradycyjną oraz osobiście. Zwrot środków dotyczy wyłącznie organizatorów turystyki ujętych w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, bezpłatny dostęp pod adresem: ewidencja.ufg.pl

Dodatkowe informacje w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania:
FAQ tfg.ufg.pl
Dla podróżnych przygotowaliśmy również instrukcję wypełniania wniosku, dostępna jest pod adresem: tfg.ufg.pl

Numer infolinii Funduszu: +48 22 53 96 100, pracujemy od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
Turystyczny Fundusz Pomocowy TFP aktywacja wojna Izrael


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję