TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Sejmowa komisja gospodarki i rozwoju przyjęła tzw. ustawę odszkodowawczą

Sejmowa komisja gospodarki przyjęła tzw. ustawę odszkodowawczą, według projektu senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego. Osiemnastu posłów głosowało za, dwunastu było przeciw. Po wyjściu z komisji ustawa trafi teraz pod głosowanie Sejmu.


Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń od wielu miesięcy alarmowała, że przedsiębiorcy z tzw. branż zamkniętych doświadczają w czasie kryzysu nierównomierności i nieadekwatności pomocy rządowej. Wiele firm, w szczególności jednoosobowych działalności gospodarczych, tych nowo założonych lub nie posiadających właściwego PKD, pomoc ominęła.

Ustawa odszkodowawcza w założeniach ma stworzyć ścieżkę zwrotu 70% strat, niepokrytych przez otrzymaną z budżetu pomoc. Ustawa ma zniwelować niesprawiedliwość na rynku, gdzie niezakłócony rozwój przemysłu został okupiony wstrzymaniem wielu działalności usługowych i przerwaniem długiego łańcucha dostaw (eventy, turystyka biznesowa, usługi hotelarskie, targi, kongresy, eventy, branża ślubna, wydarzenia artystyczno-rozrywkowe, fitness, gastronomia).

Trzymamy mocno kciuki za losy tej ustawy. Oby dzisiejsze wyniki głosowania w komisji były dobrą prognozą dalszych jej losów. Jest ona nam bardzo potrzebna, bo ma służyć wyrównaniu szans na pomoc wszystkim tym przedsiębiorcom, którzy mimo wysokich strat przychodów, sięgających ponad 70%, nie mogli z różnych powodów skorzystać z narzędzi pomocowych typu tarcza branżowa, czy tarcza finansowa PFR 2.0. Ta ustawa to swoista ugoda między Państwem a Obywatelami, którzy zgodzą się na 70% odszkodowania, by nie musieć wytaczać procesów - podsumowuje Olga Krzemińska-Zasadzka, prezes Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel i członek Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń.

Projekt ustawy polega na utworzeniu instrumentarium prawnego, wzorowanego na zawartym w ustawie z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych, wynikających z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela, w czasie stanu nadzwyczajnego. Projekt bazuje na mechanizmie przewidzianym w prawodawstwie polskim i zgodnym z prawem unijnym. Z ustawy mogliby skorzystać przedsiębiorcy poszkodowani w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem COVID-19. Ustawa przewiduje administracyjną, pozasądową i szybszą od sądowej drogę wyliczania szkody i odszkodowania w oparciu o decyzje wojewodów.Szkoda ta byłaby pomniejszona o równowartość pomocy udzielonej poszkodowanemu. Jeśli więc otrzymana pomoc była jednak dla danego podmiotu skuteczna, to nie wystąpi przesłanka do odszkodowania.

W wyniku rozmów i porozumienia z przedsiębiorcami ustalono ugodowe dla obu stron rozwiązania:

  • poprawki ograniczają zakres odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa na podstawie procedowanej ustawy, tylko do przedsiębiorców, ponieważ to ta grupa podmiotów została najbardziej dotknięta ekonomicznie wprowadzanymi przez rząd ograniczeniami, nakazami i zakazami.
  • odszkodowanie zostanie ograniczone do 70% poniesionej szkody majątkowej pomniejszonej o równowartość bezzwrotnej pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie przepisów przyjętych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy woli uzyskać takie odszkodowanie, dochodzone w prostszym i szybszym trybie administracyjnym, czy też dochodzić odszkodowania rekompensującego całość szkody przed sądem powszechnym, na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
  • odszkodowanie to 70% całej szkody w rozumieniu cywilistycznym, czyli obejmującej zarówno poniesione przez przedsiębiorców straty, jak i nieuzyskane korzyści, jeżeli pozostają w związku z wprowadzanymi przez rząd w następstwie pandemii ograniczeniami, nakazami i zakazami dotyczącymi działalności gospodarczej. Projekt w pierwotnym brzmieniu dotyczył tylko poniesionej straty, bez korzyści nie uzyskanych w wyniku pandemii.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
ustawa odszkodowawcza pandemia covid-19 rada przemysłu spotkań i wydarzeń


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję