TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
W 2022 wzrosło wykorzystanie bazy noclegowej

GUS podał statystyki za 2022 rok dla polskich obiektów posiadających 10+ miejsc noclegowych. Co cieszy wykorzystanie bazy wzrosło, aż o 8,1 procenta. Niestety sama baza zmalała - ubyło 178 obiektów.


Z turystycznych obiektów noclegowych w 2022 r. skorzystało 34,2 mln turystów, którym udzielono 90,0 mln noclegów. W porównaniu z 2021 r. było to odpowiednio o 54,3% i 43,2% więcej. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych w 2022 r. wyniósł 40,4% i w porównaniu z poprzednim rokiem był wyższy o 8,1 p.proc.

W 2022 r. w Polsce odnotowano wzrost liczby turystów i noclegów w porównaniu z poprzednim rokiem. Wpływ na wzrost turystów miały dwa czynniki: brak obostrzeń wynikających z pandemii Covid-19 w funkcjonowaniu bazy noclegowej oraz zbrojna agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, która spowodowała masowy napływ ukraińskich uchodźców do Polski, korzystających w dużej mierze z turystycznych obiektów noclegowych.

Według stanu w dniu 31 lipca 2022 r. w Polsce działalność prowadziły 9766 turystyczne obiekty noclegowe i było ich o 176 (tj. 1,8%) mniej niż rok wcześniej. Poza hotelami (wzrost o 48 obiektów), motelami (wzrost o 2 obiekty), zespołami domków turystycznych i kempingami (wzrost po 1 obiekcie) oraz domami pracy twórczej (bez zmian w porównaniu z rokiem poprzednim) spadki liczby obiektów działających w lipcu 2022 r. odnotowano we wszystkich pozostałych rodzajach obiektów, w tym największy w pokojach gościnnych / kwaterach prywatnych (o 70 obiektów).

Biorąc pod uwagę standard świadczonych usług noclegowych, baza noclegowa składała się z 3974 obiektów hotelowych1 i 5792 pozostałych obiektów2. Wśród obiektów hotelowych najliczniejszą grupę, podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły hotele - 2569 oraz inne obiekty hotelowe, do których zaliczały się m.in. domy gościnne i zajazdy.

W końcu lipca 2022 r. takich obiektów było o 933 (o 2,5%) mniej niż w 2021 r. Wśród pozostałych obiektów najliczniej reprezentowane były pokoje gościnne / kwatery prywatne - 1937 obiektów (o 3,5% mniej niż rok wcześniej) oraz ośrodki wczasowe - 918 obiektów, które w 2022 r. odnotowały spadek o 3,1% w stosunku do roku poprzedniego.

W końcu lipca 2022 r. obiekty noclegowe oferowały turystom 779,9 tys. miejsc noclegowych, w tym 71,7% stanowiły miejsca całoroczne. W odniesieniu do roku poprzedniego liczba miejsc noclegowych była mniejsza o 4,2 tys. (tj. o 0,5%). Wskaźnik gęstości bazy noclegowej mierzony liczbą miejsc noclegowych na 1 km2 powierzchni był taki sam, jak rok wcześniej i wyniósł 2,5. Największy zasób bazy noclegowej posiadało województwo zachodniopomorskie - 143,3 tys. miejsc noclegowych. Na kolejnych miejscach uplasowały się województwa pomorskie i małopolskie, które w 2022 r. oferowały turystom odpowiednio 110,9 tys. i 97,9 tys. miejsc noclegowych, przy czym w województwie małopolskim zdecydowana większość (91,8%) to miejsca całoroczne, a w zachodniopomorskim i pomorskim przeważały miejsca sezonowe. Jeden turystyczny obiekt noclegowy liczył średnio 80 miejsc noclegowych (przed rokiem 79). Podobnie jak w 2021 r. najwięcej miejsc oferowały hotele (302,8 tys.) oraz ośrodki wczasowe (116,6 tys.).

Turyści w bazie noclegowej

W 2022 r. w turystycznych obiektach noclegowych zatrzymało się 34,2 mln turystów i było to o 12,1 mln więcej (tj. o 54,3%) niż w roku poprzednim. W obiektach hotelowych nocowało 27,2 mln osób, w tym najwięcej zatrzymało się w hotelach - 23,8 mln (tj. o 65,6% więcej niż w 2021 r.). W pozostałych turystycznych obiektach nocowało 7,1 mln turystów, w tym najwięcej osób przebywało w ośrodkach wczasowych - 1,8 mln (o 23,5% więcej). Zainteresowaniem wśród turystów cieszyły się także noclegi w pokojach gościnnych oraz ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych, w których nocowało odpowiednio 891,6 tys. (o 27,4% więcej) i 864,9 tys. (o 25,2% więcej) osób. Z noclegów w zakładach uzdrowiskowych w 2022 r. skorzystało 832,9 tys. osób (o 38,9% więcej niż w roku 2021).

Największa liczba turystów przebywała w obiektach noclegowych zlokalizowanych w województwie mazowieckim - 5,9 mln, następnie w małopolskim - 5,2 mln oraz po ponad 3 mln w województwach: dolnośląskim (3,7 mln), zachodniopomorskim i pomorskim (po 3,3 mln). W porównaniu z 2021 r. wzrost liczby turystów korzystających z bazy noclegowej odnotowano we wszystkich województwach, w tym największy wystąpił w województwie mazowieckim (o 94,7%), a najmniejszy w warmińsko-mazurskim (o 28,6%).

Wśród osób przebywających w turystycznych obiektach noclegowych w 2022 r. było 5,8 mln turystów zagranicznych i stanowili oni 17,1% ogółu turystów korzystających z bazy noclegowej(w 2021 r. - 11,3%). Największa liczba turystów zagranicznych zatrzymała się w województwie mazowieckim (1,5 mln), a następnie w małopolskim (1,2 mln) oraz województwie zachodniopomorskim (0,7 mln).

W ogólnej liczbie turystów zagranicznych korzystających z bazy noclegowej najliczniejsi byli turyści z Niemiec (1,4 mln). Następnie z Ukrainy (962,4 tys.) i Wielkiej Brytanii (429,0 tys.). Spośród pozostałych krajów najwięcej turystów przyjechało ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (397,6 tys.). Dużą grupę turystów zagranicznych w 2022 r. stanowili także turyści z Czech (227,6 tys.), Litwy (223,2 tys.), Francji (160,3 tys.) i Włoch (152,8 tys.). W porównaniu z 2021 r. największy wzrost liczby turystów zagranicznych korzystających z bazy noclegowej wystąpił w województwie podkarpackim (o 373,4%), a najmniejszy w województwie świętokrzyskim (o 46,1%).

Szczyt sezonu turystycznego, podobnie jak w latach poprzednich, przypadł na miesiące letnie (lipiec i sierpień), kiedy to z obiektów noclegowych skorzystało 8,2 mln osób, tj. 23,9% ogółu turystów (w 2021 r. było to 33,5%).

Udzielone noclegi

W turystycznych obiektach noclegowych w 2022 r. udzielono 90,0 mln noclegów (o 43,2% więcej niż w 2021 r.), w tym turystom zagranicznym - 14,8 mln (o 106,0% więcej niż w roku poprzednim). Najwięcej noclegów udzielono turystom przebywającym w hotelach - 46,8 mln, tj. 52,0% ogółu noclegów, następnie w zakładach uzdrowiskowych - 10,1 mln (tj. 11,3 %) i w ośrodkach wczasowych - 9,4 mln (tj. 10,5%).

Podobnie jak w latach poprzednich, także w 2022 r. najwięcej noclegów udzielono w województwie zachodniopomorskim (15,2 mln), a następnie w małopolskim (13,7 mln) oraz mazowieckim (10,3 mln) i pomorskim (10,0 mln). Na wymienione województwa przypadała ponad połowa (54,7%) noclegów udzielonych w turystycznych obiektach noclegowych w Polsce. Noclegi udzielone w sezonie letnim (lipiec i sierpień) stanowiły 28,6% wszystkich noclegów udzielonych w 2022 r. i w porównaniu z poprzednim rokiem było ich o 4,1% więcej. Średni czas pobytu turystów w turystycznych obiektach noclegowych wynosił w 2022 r. przeciętnie 2,6 dnia. Turyści najdłużej korzystali z noclegów w województwie zachodniopomorskim (4,7 dnia), a najkrócej w województwach mazowieckim (1,7) i wielkopolskim (2,0).


Stopień wykorzystania miejsc noclegowych

W 2022 r. stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych wyniósł 40,4% (w 2021 r. - 32,3%). Najwyższe wskaźniki odnotowano w miesiącach letnich: w lipcu - 53,2% oraz w sierpniu - 53,8% i w porównaniu z poprzednim rokiem były one wyższe odpowiednio o 3,3 p.proc. i 1,4 p.proc.

Podobnie jak w roku poprzednim, w największym stopniu wykorzystane były miejsca noclegowe w zakładach uzdrowiskowych (73,9%), następnie w ośrodkach kolonijnych (46,6%), hostelach (46,4%) oraz hotelach (43,2%). Wśród województw, najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych, odnotowano w: zachodniopomorskim (47,8%), mazowieckim (45,7%) oraz kujawsko-pomorskim (45,3%), zaś najniższy w województwie lubuskim (31,2%).


Więcej informacji i pełne dane liczbowe można znaleźć na stronie GUS: stat.gov.pl
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
statystyki wykorzystania bazy noclegowe w Polsce 2022 statystyki GUS
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję