TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Jak zmieniają się ceny wyjazdów do najpopularniejszych regionów turystycznych?

W minionym tygodniu analitycy zauważyli niewielki spadek średnich cen wyjazdów turystycznych, w porównaniu do wcześniejszego tygodnia. Jak to rozłożyło się na poszczególne kierunki?


Przygotowane przez Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata zestawienie obejmuje porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2021, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 2 do 8 sierpnia 2021. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 8 lipca 2021 i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów z 1 lipca 2021, a przy porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 8 lipca 2020 roku.

W minionym tygodniu, średnia cena dla wycieczek z wylotami między 2 i 8 sierpnia 2021 obniżyła się o 11 złotych. W poprzednich zestawieniach ceny wzrosły o 25, 5, 16, 26, 134, 10, 8, 11, 77 i 4 złote, a we wcześniejszych spadły o 13 i 25 złotych.

W minionym tygodniu zdecydowanie największy spadek cen wycieczek wystąpił na Sardynii i wyniósł średnio 275 złotych, a mniejsze zniżki miały miejsce na Lanzarote i ponownie na Cyprze - o 186 i 150 złotych.

Największe wzrosty cen wyjazdów odnotowano (drugi raz z rzędu) na Malcie, gdzie podniosły się o średnio 281 złotych, a mniejsze zwyżki miały miejsce na hiszpańskim wybrzeżu Costa de la Luz i na półwyspie Chalcydyckim - o 246 i 147 złotych.

W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek spadły o 59 i 48 złotych.

Zmiany cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.


W minionym tygodniu na wiodących kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków, dla wylotów w dniach 2-8 sierpnia 2021, tym razem przeważały spadki cen wycieczek. Zwyżkę ich cen odnotowano jedynie w Grecji - o średnio 33 złote, a na pozostałych kierunkach wystąpiły zniżki. Mniejsze miały miejsce w Bułgarii i Turcji - o 10 i 19 złotych, a nieco większe w Egipcie i na Wyspach Kanaryjskich - o 33 i 40 złotych.

Badanie cen imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2021 pokazało, że średnia cena była wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 270 złote. Był to w tym sezonie, od połowy listopada 2020, już czwarty przypadek wyższych cen niż w sezonie ubiegłym i jednocześnie jak dotąd rekordowy. W poprzednich trzech zestawieniach średnie ceny wzrosły o 164, 107 i 62 złote, a w okresie wcześniejszych trzech miesięcy, czyli w trzynastu kolejnych zestawieniach, były one konsekwentnie niższe od cen sprzed roku o 62, 74, 10, 119, 113, 144, 101, 124, 162, 158, 166, 132 i 176 złotych.

Zdecydowanie największe roczne spadki cen, piąty raz z rzędu, odnotowano na Synaju gdzie w okresie roku obniżyły się one o 296 złotych. W mniejszym, ale i tak bardzo znacznym stopniu spadły ceny w Marsa Alam i na Tureckiej Riwierze - o średnio 211 i 103 złote. Zdecydowanie bardziej znaczące były roczne zwyżki cen wycieczek, z których największe wystąpiły na wyspie Kos - o 880 złotych, a niewiele mniejsze na wyspach kanaryjskich Gran Canarii i Teneryfie - o 710 i 705 złotych.

W adekwatnym okresie sprzedaży ubiegłego sezonu lato 2020 odnotowano niższe ceny w ujęciu rocznym o 144 złote.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja już po raz dwudziesty szósty z rzędu była mniej korzystna aniżeli w tym samym okresie ubiegłego sezonu.

Cena paliwa lotniczego wyniosła (ponownie) 2,68 zł/litr wobec 1,80 zł/litr przed rokiem, co oznacza dziewiętnasty z rzędu roczny wzrost, tym razem o 48,9 procent, podczas gdy przed tygodniem cena była wyższa o 49,7 procent, a przed dwoma o 48,6 procent. W relacji z euro i amerykańskim dolarem krajowa waluta kolejny raz była słabsza niż przed rokiem podczas gdy we wcześniejszych tygodniach sytuacja w tym względzie była często odwrotna. Dla rocznych uśrednionych rozliczeń turystycznych osłabienie to wyniosło ponad 0,2 procent, podczas gdy przed tygodniem złoty był słabszy też o 0,2 procent, a przed dwoma tygodniami o około 0,4 procent.

W sytuacji równoczesnego i jednokierunkowego oddziaływania znacznie wyższych cen paliwa oraz nieco wyższych kursów walut, sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek po raz dwudziesty szósty z rzędu - po wcześniejszej serii trzydziestu pozytywnych tygodni - nadal nie sprzyjał organizatorom. Tym razem już po raz trzeci z rzędu zawierał się on w przybliżeniu w przedziale +125/+135 złotych.

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres.


Wśród wiodących kierunków jedyne roczne spadki cen wycieczek miały miejsce w Egipcie, w którym średnie ceny były niższe o 192 złote od cen sprzed roku. Na pozostałych kierunkach ceny rosły, w tym w znaczącym stopniu w Turcji i w Bułgarii - o 143 i 171 złotych a w bardzo znaczącym w Grecji - o 402 złote i na Wyspach Kanaryjskich - o średnio aż 619 złotych.

Na mniej uczęszczanych kierunkach zdecydowanie największe roczne wzrosty cen wycieczek wystąpiły na Majorce, w Albanii oraz we Włoszech - o średnio 499, 432 i 339 złotych, w mniejszym stopniu wzrosły ceny w Hiszpanii kontynentalnej, na Cyprze i na Malcie - o 237, 195 i 194 złote, a w zdecydowanie najmniejszym w Portugalii - o tylko 11 złotych, co może mieć związek w wysokim obecnie i systematycznie rosnącym zainfekowaniem tego kraju wariantem Delta wirusa Covid 19.

Na najważniejszych kierunkach z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2019 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) obniżki cen wycieczek odnotowano w jedynie Egipcie - o zaledwie 9 złotych, a w Bułgarii w skali dwuletniej ceny zwyżkowały o symboliczny 1 złoty, większe były wzrosty w Turcji i Grecji - o 91 i 128 złotych, a zdecydowanie największa dwuletnia zwyżka cen wycieczek ponownie wystąpiła na Wyspach Kanaryjskich - o 249 złotych, głównie z powodu znacznego ich wzrostu w bieżącym sezonie.

Wśród mniej uczęszczanych kierunków zdecydowanie największy wzrost cen wycieczek w tym ujęciu kolejny raz wystąpił w Portugalii - o średnio 422 złote, a wyraźnie mniejsze były zwyżki cen w Tunezji i Albanii - o 237 i 103 złote. Na pozostałych kierunkach wystąpiły dwuletnie spadki cen, przy czy symboliczny wymiar przybrały one na Majorce - o 2 złote a znacznie większy na Cyprze i Malcie - o 198 i 534 złote.

W rocznych porównaniach cen wycieczek w szczycie sezonu lato 2021 wśród dużych i średnich organizatorów w najbardziej znaczącym stopniu obniżyły się one w biurach Sun & Fun i Exim Tours - o około 265 i 20 złotych, przy czym duży roczny spadek w tym pierwszym biurze wynikał z wystąpienia rocznych porównań jedynie dla kierunków egipskich i Tunezji. W ofertach pozostałych organizatorów średnie roczne ceny wzrosły w granicach od 89 (Coral Travel) do nawet 730 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli (w poszerzony w tym sezonie ich skład weszły hiszpańskie kierunki Costa De La Luz i Costa Del Sol, włoskie Kalabria, Sardynia i Sycylia oraz wyodrębniony z Turcji Egejskiej Dalaman), to na pozycji lidera kolejny raz z rzędu znalazło się biuro TUI Poland z liczbą 38 ofert (poprzednio też 38 ofert, przed rokiem 28, a przed dwoma laty 36 ofert).

Organizator ten wyprzedzał biura Exim Tours z liczbą 25 ofert (poprzednio 24 oferty, przed rokiem 26, a przed dwoma laty 4 oferty) oraz Itaka z liczbą 20 ofert (poprzednio 17 ofert, przed rokiem 18, a przed dwoma laty 25 ofert).

Przy porównaniach z poprzednimi sezonami należy mieć na względzie, że liczba kierunków referencyjnych w materiałach dotyczących sezonu 2021 wzrosła z dotychczasowych 24 do 30, czyli o jedną czwartą.

W ubiegłym tygodniu najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich mały biura TUI Poland i Rainbow - 5 i 4 oferty, na kierunkach greckich przodowały biura Exim Tours i TUI Poland - 8 i 5 ofert, przed biurami Grecos i Rainbow - po 4 oferty. Na kierunkach kanaryjskich wyróżniały się biura TUI Poland oraz Itaka - 9 i 7 ofert, a na tureckich biura Coral Travel - 8 ofert oraz TUI Poland - 6 ofert. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura Coral Travel i Exim Tours - 6 i 4 oferty, a w Bułgarii biura Ecco Holiday i Best Reisen - 3 i 2 oferty.

Wobec okresu sprzed roku biuro TUI Poland umocniło swoją pozycję konkurencyjną w Egipcie i Turcji, biuro Exim Tours również w Grecji i w Turcji, a biuro Itaka na Wyspach Kanaryjskich.

Instytut Traveldata przedstawia tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. W tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko z tymi właśnie kierunkami u pozostałych organizatorów.

W trzydziestym piątym zestawieniu w tym sezonie letnim, skład pierwszej piątki organizatorów pozostał taki sam, ale odnotował zamianę na pozycjach trzeciej i czwartej w tabeli. Biuro TUI Poland awansowało z pozycji czwartej na trzecią, a biuro Grecos zanotowało ruch odwrotny. Warto też zaznaczyć, że istotnie wzrosła przewaga lidera, czyli biura Exim Tours nad wiceliderem Coral Travel w zakresie odchylenia od średniej ceny referencyjnej. Powodem była dalsza obniżka cen ofertowych w tym pierwszym biurze przy jednoczesnym ich podniesieniu w biurze drugim.Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
biuro podróży wyjazd urlop sardynia grecja cypr portugalia
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję