TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Odszkodowanie należy się także za opóźnienie lotu z międzylądowaniem poza UE?

Prawo do odszkodowania za duże opóźnienie lotu ma zastosowanie również do lotów łączonych do państwa trzeciego z międzylądowaniem poza Unią Europejską?


Zmiana samolotu przy międzylądowaniu nie wpływa w żaden sposób na to, że dwa lub większą liczbę lotów będących przedmiotem jednej rezerwacji należy uznać za jeden lot łączony - uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Claudia Wegener dokonała w Royal Air Maroc rezerwacji lotu z Berlina do Agadiru z międzylądowaniem i zmianą samolotu w Casablance. Gdy stawiła się w Casablance do wejścia na pokład samolotu w celu odbycia podróży do Agadiru, Royal Air Maroc odmówił jej wejścia na pokład, wskazując, że jej miejsce zostało przydzielone innemu pasażerowi.

Pasażerka ostatecznie weszła na pokład innego samolotu marokańskiego przewoźnika i przybyła do Agadiru z czterogodzinnym opóźnieniem względem początkowo przewidzianej godziny. Następnie zażądała odszkodowania za to opóźnienie. Royal Air Maroc odmówił jednak uwzględnienia jej żądania, podnosząc, że nie może ona powoływać się na prawo do odszkodowania na podstawie rozporządzenia Unii w sprawie praw pasażerów linii lotniczych.

W rzeczywistości rozporządzenie to nie ma zastosowania do lotów dokonywanych wyłącznie poza Unią Europejską. W konsekwencji, jako że lotniska w Casablance i Agadirze znajdują się w Maroku, stosowanie rozporządzenia zależy od kwestii, czy obydwa loty (Berlin Casablanca i Casablanca Agadir), które były przedmiotem jednej rezerwacji, powinny zostać zakwalifikowane jako jeden lot łączony z wylotem w państwie członkowskim (Niemcy), czy też należy uznać je za loty odrębne, w związku z czym lot z Casablanki do Agadiru nie byłby objęty zakresem stosowania tego rozporządzenia.

W tym kontekście Landgericht Berlin (sąd krajowy w Berlinie, Niemcy), do którego C. Wegener wniosła powództwo, wniósł do Trybunału Sprawiedliwości o dokonanie wykładni tego rozporządzenia.

Trybunał orzekł, że rozporządzenie ma zastosowanie do przewozu pasażerów dokonanego na podstawie jednej rezerwacji, w ramach którego między wylotem z lotniska znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego (Berlin) a przylotem na lotnisko znajdujące się na terytorium państwa trzeciego (Agadir) miało miejsce planowane międzylądowanie poza Unią (Casablanca) ze zmianą samolotu.

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.U. 2004, L 46, s. 1). Zgodnie z tym rozporządzeniem, w przypadku odwołania lub opóźnienia lotu wynoszącego trzy godziny lub więcej w chwili przylotu, pasażerowie lotniczy mogą mieć prawo do ryczałtowego odszkodowania mogącego wynosić, w zależności od odległości, 250, 400 lub 600 EUR.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia, ma ono zastosowanie a) do pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego, do którego ma zastosowanie traktat oraz b) do pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się w kraju trzecim i lądujących na lotnisku w państwie członkowskim, do którego ma zastosowanie traktat (chyba że otrzymali oni korzyści lub odszkodowanie oraz udzielono im opieki w tym kraju trzecim), jeżeli przewoźnik lotniczy obsługujący dany lot jest przewoźnikiem wspólnotowym.

Zdaniem Trybunału z rozporządzenia oraz z orzecznictwa wynika, że wówczas, gdy tak jak w rozpatrywanej sprawie, dwa loty (lub większa ich liczba) były przedmiotem jednej rezerwacji, to te loty stanowią całość w odniesieniu do prawa pasażerów do odszkodowania. Owe loty powinny
być zatem uznane za jeden i ten sam lot łączony.

Trybunał wskazał ponadto, że zmiana samolotu, która może mieć miejsce podczas lotu łączonego, nie ma znaczenia w zakresie owej kwalifikacji. Żaden z przepisów rozporządzenia nie uzależnia bowiem kwalifikacji lotu łączonego od dokonania wszystkich składających się na niego lotów tym samym samolotem. W związku z tym przewóz tego rodzaju, jak będący przedmiotem rozpatrywanej sprawy, należy uznać, rozpatrując go w całości, za jeden lot łączony i, w związku z tym, objęty zakresem rozporządzenia.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
odszkodowanie opóźniony samolot pasażer przewoźnik lotniczy prawo unia europejska trybunał sprawiedliwości
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję