TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


Ruszyła Tarcza Finansowa dla dużych firm

Polski Fundusz Rozwoju uruchomił proces składania wniosków w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm. Program o wartości 25 mld zł został opracowany i przyjęty przez polski Rząd na początku kwietnia br., niemniej jako pomoc publiczna wymagał wyrażenia zgody przez Komisję Europejską. Jak dotąd, Komisja zatwierdziła 2 z 3 filarów programu.


Prezes PFR, Paweł Borys przekonywał, że zatwierdzenie przez KE ostatniego filaru Tarczy spodziewane jest w najbliższych dniach. W ramach rozpoczętego z końcem kwietnia programu Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm, PFR udzielił do tej pory finansowania ponad 246 tysiącom przedsiębiorstw na kwotę ponad 46 mld zł. Finansowanie dużych firm z uwagi na zdecydowanie wyższe kwoty oraz zasady pomocy publicznej obowiązujące w Unii Europejskiej ma inny charakter i jest oparty o indywidualną analizę sytuacji każdego potencjalnego beneficjenta programu oraz bardziej zaawansowany proces decyzyjny.

Instrumenty finansowe w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm obejmują:

  • Preferencyjnie oprocentowane pożyczki płynnościowe o łącznej wartości 10 mld zł, których celem jest zabezpieczenie płynności przedsiębiorstw. Udzielane są na okres do 4 lat do wartości 1 mld zł;
  • Pożyczki preferencyjne o łącznej wartości 7,5 mld zł, będące rekompensatą strat z tytułu restrykcji sanitarnych związanych z COVID19 z elementem wsparcia płynności. Udzielane są na okres do 4 lat do kwoty 750 mln zł, z możliwością umorzenia do 75%
  • Instrumenty kapitałowe, w tym obligacje zamienne i podwyższenie kapitału o łącznej wartości 7,5 mld zł, których zadaniem jest obniżenie zadłużenia do poziomów sprzed COVID19 (rekapitalizacja). Udzielane do kwoty 1 mld zł w reżimie pomocy publicznej lub na zasadach rynkowych.

Powyższe instrumenty można łączyć.

Ubieganie się o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej dla Dużych Firm jest możliwe wyłącznie poprzez wypełnienie formularza, dostępnego na stronie www.pfrsa.pl

Wnioski wpływające do PFR będą rozpatrywane na podstawie wewnętrznego rankingu opartego o kryteria takie jak znaczenie przedsiębiorstwa dla zatrudnienia, podwykonawców, branży, regionu z uwzględnieniem pilności wniosku z uwagi na sytuację płynnościową. Szacuje się, że rozpatrujący wnioski zespół równoległe będzie w stanie analizować 80-100 wniosków.

Wszystkie decyzje inwestycyjne w związku z Tarczą Finansową podejmowane są przez Komitet ds. Udzielania Finansowania Programowego PFR.

Z Programu mogą skorzystać duże przedsiębiorstwa, które zatrudniają więcej niż 249 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, lub których roczny obrót za 2019 r. przekracza 50 mln EUR oraz suma bilansowa za 2019 r. przekracza 43 mln EUR. Mogą z niego skorzystać również średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które zatrudniają powyżej 150 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, których roczny obrót za 2019 r. przekracza 100 mln PLN oraz luka finansowania przedsiębiorstwa zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3.5 mln PLN oraz najpierw wyczerpały maksymalne możliwości finansowania z programu rządowego Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm. Do danych w zakresie liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się w całości dane Przedsiębiorstw Powiązanych (według załącznika I Rozporządzenia Pomocowego).

Z finansowania będą mogły skorzystać firmy, które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu kalendarzowym po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19. Powodem do skorzystania z Tarczy jest również utrata zdolności produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających, brak płatności z tytułu sprzedaży w kwocie przekraczającej 25% należności lub brak dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami, z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Udzielanie finansowania w ramach Tarczy Finansowej dla Dużych Firm może być dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju w terminie do 31 grudnia 2020 r., a wypłaty środków w ramach pomocy publicznej mogą trwać maksymalnie do 31 grudnia 2021 r.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
tarcza finansowa polski fundusz rozwoju pomoc kryzys epidemia
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję