TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

TUI dostanie jeszcze większą pomoc?

TUI otrzymuje wsparcie, o którym polscy organizatorzy mogą najwyżej pomarzyć.


Zarząd touroperatora i bank KfW uzgodniły zwiększenie istniejącej transzy KfW o 1,05 mld euro. Uruchomienie tej kwoty jest uzależnione od emisji zamiennej obligacji na rzecz Funduszu Stabilizacji Gospodarczej (WSF) w wysokości 150 mln euro, oraz umorzenia przez obligatariuszy obligacji uprzywilejowanych, których termin zapadalności przypada w październiku 2021 r. Zarówno warunki, jak i inne wymogi formalne muszą zostać spełnione do dnia 30 września 2020 r.

Pakiet stabilizacyjny w wysokości 1,2 mld euro ma wzmocnić pozycję TUI i zapewnić wystarczającą płynność w niestabilnym otoczeniu rynkowym. Wraz z dodatkowym pakietem stabilizacyjnym spółka TUI AG dysponowałaby na dzień dzisiejszy gotówką i dostępnymi środkami w wysokości 2,4 mld EUR. - poinformował touroperator w komunikacie prasowym.

Podobnie jak pierwsza transza KfW w wysokości 1,8 mld EUR wyemitowana w kwietniu 2020 r., dodatkowa transza KfW zostanie skonstruowana jako zwiększenie istniejącego instrumentu kredytu odnawialnego TUI ("RCF"). Realizacja zmian wraz z konsorcjum bankowym RCF jest prawie zakończona.

Wszystkie warunki dotyczące emisji obligacji zamiennych zostały uzgodnione. Potencjalna obligacja zamienna zostałaby subskrybowana przez WSF pod warunkiem zawarcia umowy subskrypcji, a jej wstępny okres obowiązywania wynosiłby sześć lat. Obligacja byłaby oprocentowana według stopy 9,5% w skali roku. TUI ma prawo do wykupu obligacji po wykupie transzy w wysokości 1,05 mld KfW. W przypadku pełnej konwersji stanowiłaby ona udział w TUI AG do 9%.

TUI wykonywałoby swoje uprawnienia w zakresie emisji obligacji zamiennych z wyłączeniem prawa pierwokupu i wykorzystywałoby istniejący kapitał warunkowy do przyznania akcji bazowych. Cena zamiany za jedną akcję zostałaby ustalona na poziomie 60 % średniej ceny akcji przed emisją, ale nie mniej niż 2,56 EUR, a WSF miałby prawo do wezwania do zamiany obligacji na akcje TUI w dowolnym momencie.

Oprócz ograniczeń wynikających z istniejącej pożyczki KfW, takich jak zawieszenie wypłat dywidendy, oraz ograniczenie wykupu akcji, środek stabilizacyjny WSF wiązałby się z dalszymi ograniczeniami dotyczącymi między innymi inwestycji w inne spółki oraz wynagrodzenia dla członków zarządu, dopóki WSF będzie inwestować.

Dodatkowa transza KfW podlega również zwolnieniu z potencjalnego przyszłego ograniczenia zadłużenia finansowego TUI w ramach obligacji uprzywilejowanych, którego termin zapadalności przypada w październiku 2021 r.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
biuro podróży tui pomoc covid19 pandemia kfw


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję