TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


Jak zmieniają się ceny zimowych wyjazdów?

Sezon zimowy wkracza na coraz wyższe obroty. Jak zmieniają się ceny wyjazdów turystycznych na ten okres?


Zestawienie, przygotowane przez Instytut Badania Rynku Turystycznego Traveldata, obejmuje, po raz siódmy w tym roku, porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie zimowym 2018/19 definiowanym jako tydzień przełomu stycznia i lutego 2019 roku (28.01-03.02.2019), czyli pierwszy tydzień ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego, zebranych w dniu 27 grudnia z cenami dla tego samego tygodnia (ferii) zebranych w dniu 20 grudnia, a w porównaniach rok do roku z cenami z 29 grudnia 2017.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami w okresie 28 stycznia - 3 lutego, średnie ceny spadły o 99 złotych (w poprzednim zestawieniu spadły o 18 złotych, wcześniej wzrosły o 38 i spadły o 4 złote, a jeszcze wcześniej rosły o 79, 54 i 78 złotych). Największe zniżki średnich cen wycieczek odnotowano w Portugalii - o 851 złotych oraz na Malcie i w Maroku - o 346 i 69 złotych. Jedyne wzrosty średnich cen wycieczek w ostatnim tygodniu miały miejsce na Gran Canarii i Lanzarote - o 230 i 61 złotych. Odmiennie niż obecnie w takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty średnie ceny ogółu wycieczek rosły - o odpowiednio 45 i 2 złote.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej zimowej lotniczej turystyce wyjazdowej, przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej mapki wykresie.

Na głównych kierunkach zimowego wypoczynku miniony tydzień przyniósł prawdopodobnie korekcyjny wzrost średnich cen wyjazdów na Wyspach Kanaryjskich, który wyniósł 59 złotych, natomiast średnie ceny wyjazdów do Egiptu zanotowały obniżkę o 26 złotych. Na mniej masowych kierunkach notowano spadki cen, w tym bardzo mocno obszyły się średnie ceny wyjazdów do Portugalii i na Maltę - o 851 i 346 złotych, mniejsze były spadki cen wycieczek na Cypr, do Maroka i Turcji - o 134, 69 i 57 złotych, a zupełnie nieznaczna 7-złotowa zniżka średnich cen wystąpiła w Tunezji (Dżerba). Bardzo duże zniżki średnich cen w Portugalii i w Turcji - w tej ostatniej o 175 złotych w okresie ostatnich dwóch tygodni, czyli o prawie 11 procent - wiązać można z faktem, że jedynym oferującym (w analizowanym okresie) pozostało tylko biuro TUI Poland.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego tygodnia ferii zimowych dla województwa mazowieckiego, czyli w latach 2019 (28 styczeń-3 luty) i 2018 (okres 15-21 styczeń) zebranych w tym samych okresach listopada w tym i ubiegłym sezonie pokazuje, że obecna średnia cena była niższa wobec średniej ceny sprzed roku o 125 złotych, (w poprzednich zestawieniach była ona niższa o 60 i 19 złotych, a w zestawieniach wcześniejszych wyższa o 6, 22, 13 i 73 złote). W analogicznym okresie grudnia 2017 średnia cena rok do roku była wyższa i to o aż 220 złotych, co wiązać można z faktem, że wówczas były to już wyjazdy last minute, gdyż przed rokiem ferie (czyli analizowany okres) były o dwa tygodnie wcześniejsze.

W minionym tygodniu, tak jak minionych sześciu miesiącach, czynniki o charakterze kosztotwórczym działały w kierunku zmniejszania marż ze sprzedaży wycieczek. Cena paliwa lotniczego w minionym tygodniu po raz pierwszy od połowy marca stała się niższa niż przed rokiem, choć na razie jedynie o symboliczny grosz i wyniosła 2,47 wobec 2,48 zł/litr, czyli mniej o 0,6 procent. Na zwyżkę kosztów energiczniej działał jednak kurs złotego, który dla rozliczeń turystycznych osłabł rok do roku o blisko 3,5 procent, w tym głównie wobec amerykańskiego dolara. W rezultacie czynniki zmian cen paliwa i kursów walut liczone łącznie działały w kierunku powiększania średniego poziomu kosztów wycieczek, ale w coraz mniejszym stopniu niż w poprzednich zestawieniach, czyli o około 55/65 złotych (wcześniej o 75/85, 85/95, 85/95, 140/150, 155/165 i 95/105 złotych).

Należy pamiętać, że wpływ zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora jest mniej lub więcej opóźniony (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich wpływ należy traktować raczej w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).
Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej mapki wykres.

Spośród dwóch najważniejszych kierunków zimowych (nie licząc egzotyki jako całości) kolejny raz rekordową zwyżkę cen rok do roku wykazał Egipt, gdzie tym razem ceny przewyższały poziom z sezonu 2017/2018 już o średnio 357 złotych. Przed rokiem notowano tam znaczny spadek cen rok do roku (o 397 złotych), a przed dwoma laty roczne ceny zwyżkowały o 230 złotych. Ponownie najwyraźniej podniosły się w skali roku ceny wycieczek do Marsa Alam - o średnio 580 złotych, a kolejny raz najmniejszy ich wzrost zanotowano na Synaju - o 166 złotych.

Na Wyspach Kanaryjskich i tak już znaczna obniżka średnich cen rok do roku z poprzedniego zestawienia (o 366 złotych) urosła do 523 złotych, chociaż należy zaznaczyć, że nie uwzględnia ona wyspy Lanzarote (brak porównywalnych danych sprzed roku), na której ceny w ostatnim czasie bywały na ogół wyższe niż przed rokiem. Tym razem wśród wysp na tym kierunku największy roczny spadek cen odnotowano na Fuerteventurze - o 641 złotych, a najmniejszy na Gran Canarii - o 326 złotych. Przed rokiem i dwoma laty średnie ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie wzrastały w skali rocznej o 628 złotych (był to już okres last minute) i o 179 złotych.

Na mniej masowych kierunkach największe przeceny średnich cen wycieczek rok do roku, odnotowano w Portugalii i na Cyprze - o 833 i 392 złote. Na pozostałych kierunkach ceny w ujęciu rocznym rosły - stosunkowo niewiele na Malcie i Tureckiej Riwierze - o 12 i 62 złote, a znacznie mocniej w Maroku - o średnio 276 złotych.
Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie średnie ceny wycieczek na Wyspy Kanadyjskie wzrosły o 105 złotych, a kierunkach egipskich zmniejszyły się o 40 złotych. Na mniej masowych kierunkach największą dwuletnią zwyżkę cen odnotowano w Maroku - o 437 złotych, a największą zniżkę w Portugalii - o 539 złotych.
Ewolucja cen na kierunkach egipskich pozostaje w relacji nie tylko z bieżącymi zmianami popytu i podaży, ale też z czynnikami o charakterze fundamentalnym, czyli wysoką inflacją w Egipcie (około 16 procent) i sporym rocznym umocnieniem się miejscowej waluty (o ponad 6 procent w stosunku do złotego), co daje roczny wzrost egipskich cen wewnętrznych wyrażony w naszej walucie o ponad 22 procent.

Z kolei znaczący wpływ na obniżki cen na kierunkach kanaryjskich mogą mieć spadki cen w tamtejszych hotelach (sytuacja ta dotyczy również lata), które wynoszą na hotelowych platformach rezerwacyjnych około 7 procent. Można przypuszczać, że skala obniżek cen kontraktowych negocjowana przez organizatorów może być nawet znacząco wyższa.

W siódmym zestawieniu zimowym wśród dużych i średnich organizatorów największe zniżki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem, odnotowano w ofercie biura Exim Tours - o około 120 złotych, a mniejsze lecz również zauważalne dla turystów, w ofertach biur Coral Travel Wezyr i Ecco Holiday - o około 60 i 50 złotych. U pozostałych organizatorów średnie ceny rok do roku wzrosły w granicach od 45 do 600 złotych.

W tym, co ma jednak dla turystów największe znaczenie, a zatem w bezwzględnym poziomie bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 12 zimowych destynacjach oraz w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera utrzymało biuro TUI Poland (18 ofert, a przed rokiem 9, zaś przed dwoma laty 3) przed biurami Itaka (11 ofert, przed rokiem 6, a przed dwoma laty 15 ofert) i Exim Tours (też 11 ofert, w latach poprzednich 17 i 7 ofert). Wobec ostatniego roku najbardziej poprawiły pozycję w tej kategorii biura TUI Poland oraz Itaka i Coral Travel Wezyr.

Najwięcej korzystnych propozycji z niższych i średnich półek cenowych (3* i 4*) miały biura Itaka i TUI Poland, zaś w ofercie premium (5*) ponownie przodowało biuro TUI Poland.Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel Wezyr (6 ofert) i Sun & Fun (4 oferty), zaś na kierunkach kanaryjskich biura Itaka (8 ofert) oraz Rainbow i TUI Poland (po 5 ofert).

Należy zaznaczyć, że nieco zaskakująco wysoka pozycja biura TUI Poland akurat w tym ujęciu wynika z tego, że posiada ono albo jedyne, albo relatywnie bardzo korzystne oferty na tylko niektórych kierunkach (Riwiera, Lanzarote, Dżerba, Portugalia i Maroko), co daje mu aż 14 wskazań na ogólną liczbę 18, podczas gdy na reszcie kierunków jego oferta zimowa wypada znacznie słabiej (np. kierunki egipskie, większość kierunków kanaryjskich)

Analitycy Instytutu Traveldata przedstawili również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach (w sezonie zimowym) oferowały klientom imprezy turystyczne. W tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurach. W obecnym zestawieniu skład czołowej siódemki organizatorów w porównaniu z poprzednim pozostał dokładnie taki sam, a zmiany dotyczyły jedynie pozycji poszczególnych organizatorów.

Pomimo nieco podniesionych cen na pozycji lidera pozostało biuro Rainbow, ale z mniejszą przewagą niż przed dwoma tygodniami. Zbliżyły się do niego biura Coral Travel Wezyr oraz Itaka (nieduże zniżki cen), a nieco w dół przesunęło się biuro Exim Tours (nieznaczne korekty cen w górę). Warto zwrócić uwagę na wysokie pozycje zajmowane w tym sezonie przez biuro Coral Travel Wezyr i to jednocześnie w sezonach zimowym i w letnim. Może to oznaczać, że jest ono obok TUI Poland głównym kandydatem do zasadniczego wzmocnienia swojej pozycji w branży, zwłaszcza że jego flagowe kierunki są obecnie na wysokiej turystycznej fali. Podobne perspektywy otwierają się też przed biurem Exim Tours, ale jego skala działania jest na razie wyraźnie mniejsza.

Dla porównania przedstawiono też sytuację sprzed roku, wobec której zestaw organizatorów był bardzo podobny, gdyż jedynie na siódmej pozycji biuro Prima Holiday zastąpiło Ecco Holiday. Lider obu zestawień pozostał ten sam, a jest nim biuro Rainbow lecz obecnie odchylenie od średnich cen jest w nim wyraźnie mniejsze niż przed rokiem, co w obecnej sytuacji rynkowej może być posunięciem jak najbardziej racjonalnym.

Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
wyjazdy turystyka zima touroperator traveldata
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję