TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
TUI zbliża się do wyników sprzed pandemii

TUI opublikowało swoje wyniki finansowe za trzeci kwartał 2022 r.


TUI prawie osiąga próg rentowności w trzecim kwartale 2022 r. pomimo dodatkowych kosztów w wysokości 75 mln euro z tytułu zakłóceń w ruchu lotniczym. Przy pominięciu dodatkowych kosztów koncern turystyczny raportuje zyski: skorygowany EBIT wyniósł 48 mln euro (z wydatkami na dodatkowe koszty -27 mln euro)

Segment wzrostowy Holiday Experiences z wyraźnie pozytywnym EBIT bazowym 122 mln euro (rok poprzedni: -186 mln euro): Cruises i TUI Musement z dodatnim wynikiem kwartalnym po raz pierwszy od początku pandemii, Hotels & Resorts dodatni czwarty kwartał z rzędu

W analizowanym okresie z TUI podróżowało 5,1 mln gości - obrót w trzecim kwartale z prawie siedmiokrotnym wzrostem na poziomie 4,43 mld euro (rok poprzedni: 650 mln euro)

TUI osiągnął 90 procent poziomu rezerwacji na lato 2019. Grupa potwierdza oczekiwania powrotu do znacząco dodatniego EBIT w pełnym roku 2022

Wolne środki wzrosły do 1,2 mld euro, państwowe linie kredytowe ulegają dalszej redukcji, dług netto spada do 3,3 mld euro. Nasz biznes osiągnął dobre wyniki w trzecim kwartale - pomimo wyzwań operacyjnych w europejskim sektorze turystycznym. Świadczy to o solidności naszego zintegrowanego modelu biznesowego, sile marki TUI i utrzymującym się wysokim popycie na wakacje. Chcemy zaoferować naszym gościom wysokie standardy jakości i obsługi TUI, pomimo trudnego otoczenia. Nadal oczekujemy silnego lata turystycznego 2022 z pojemnością bliską poziomom sprzed kryzysu i znacząco dodatnim bazowym EBIT za cały rok. - powiedział Sebastian Ebel, dyrektor finansowy, nominowany na stanowisko dyrektora generalnego TUI.

Po dziewięciu miesiącach roku obrotowego TUI nadal oczekuje znacząco pozytywnego bazowego EBIT za rok 2022, co potwierdzili prezes TUI Fritz Joussen i jego następca, obecnie CFO Sebastian Ebel, podczas prezentacji wyników za III kwartał. Dane po dziewięciu miesiącach potwierdzają trendy i nasze oczekiwania na rok 2022. Przeżywamy mocne lato turystyczne. TUI jest zabezpieczone i ekonomicznie oraz operacyjnie wraca na właściwe tory, gdy 30 września przekażę prezesurę Sebastianowi Ebelowi. Wszystkie rozszerzone w ostatnich latach obszary wzrostu wracają po pandemii na właściwe tory: hotele, rejsy oraz obszar Tours & Activities z naszą spółką zależną TUI Musement. TUI było silne i rentowne przed pandemiąi będzie takie również po kryzysie stulecia. Chciałbym podziękować naszym klientom za zaufanie w tych trudnych czasach i naszym pracownikom za ogromne zaangażowanie. Po dwóch latach zarządzania kryzysem mogą teraz ponownie skupić się na wzroście. Sebastian Ebel zna firmę i branżę. Z nim TUI jest w najlepszych rękach, jeśli chodzi o nowy wzrost i radzenie sobie z następstwami koronawirusa - powiedział Fritz Joussen.

Utrzymujące się silne lato turystyczne 2022 z wysokim popytem na wakacje zapewniło Grupie TUI lepszy III kwartał 2022. Podstawowy segment Holiday Experiences z hotelami, rejsami oraz Tours & Activities, jak również touroperatorzy w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Polsce ponownie zaczęli przynosić zyski . Z wyłączeniem nieplanowanych kosztów dodatkowych wynikających z nieprawidłowości w europejskim ruchu lotniczym, grupa po raz pierwszy od początku pandemii osiągnęła dodatni operacyjny wynik kwartalny (48 mln euro).

TUI spodziewa się rezerwacji na Lato 2022 niemal na tym samym poziomie co przed pandemią, przy znacznie wyższych średnich cenach. Dynamika rezerwacji jest nadal zachęcająca. W okresie sprawozdawczym z TUI podróżowało 5,1 mln osób. Obecnie grupa ma już 11,5 mln klientów na Lato 2022. W całej grupie rezerwacje są na poziomie 90 procent poziomu sprzed pandemii. W przypadku lipca i sierpnia liczba ta ponownie wzrasta, a rezerwacje na ten okres wynoszą obecnie 93 procent poziomu sprzed kryzysu. W szczególności TUI Deutschland zanotowało wzrost liczby rezerwacji o około 20 procent, w porównaniu z tym samym poziomem rezerwacji na Lato 2019.

TUI podtrzymuje swoje prognozy, że w sezonie letnim 2022 niemal osiągnie poziom rezerwacji z Lata 2019. Dwa wcześniej obserwowane trendy pozostają nienaruszone: urlopowicze nadal rezerwują więcej z krótkim wyprzedzeniem i jednocześnie wydają więcej pieniędzy na swoją podróż. Średnie ceny są są o 18 procent wyższe. Turyści rezerwują więcej wakacji pakietowych i usług o wyższej wartości, takich jak podwyższenie standardu pokoju i dłuższe pobyty.

W okresie sprawozdawczym od kwietnia do czerwca 2022 roku liczba gości wzrosła o 84 procent w porównaniu z rokiem 2019, natomiast przychody poprawiły się do 4,43 mld euro - prawie siedem razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku (650 mln euro). Bazowy EBIT osiągnął -27 mln euro. 75 mln euro dodatkowych kosztów zostało spowodowane nieprawidłowościami, zwłaszcza w brytyjskim ruchu lotniczym. Samo TUI dowiozło w maju i czerwcu 96 procent wszystkich gości do miejsc urlopowych na czas lub z opóźnieniami poniżej trzech godzin. Turystów TUI dotknęło około 200 odwołanych lotów. W tym okresie dotyczy głównie odlotów z lotniska w Manchesterze i stanowi mniej niż jeden procent całego programu letniego. Z wyłączeniem tych dodatkowych kosztów, EBIT Grupy wyniósłby 48 mln euro, co stanowi pierwszy zyskowny kwartał od początku pandemii.

Segment podstawowy Holiday Experiences z działalnością Hotels & Resorts, Cruises i TUI Musement jest dodatni po raz pierwszy od początku pandemii. Bazowy EBIT sektora osiągnął w okresie sprawozdawczym 122 mln euro (III kwartał 2021: -186 mln euro). Segment Hotels & Resorts kontynuował udany rozwój i odnotował dodatni zysk w czwartym kolejnym kwartale finansowym. W okresie kwiecień-czerwiec 2022 r. bazowy EBIT wyniósł 105 mln euro (rok wcześniej: -70 mln euro) i był również o 12 mln euro wyższy niż w roku 2019. Średni przychód generowany na jedno łóżko na noc wzrósł o 4 procent rok do roku do 73 euro, podczas gdy wykorzystanie miejsc poprawiło się o pełne 29 punktów procentowych do 74 procent.

Dla sektora rejsów grupa przewidywała ożywienie w drugiej połowie roku kalendarzowego. W omawianym okresie segment ten osiągnął dodatni wynik operacyjny wcześniej niż oczekiwano. Wszystkie 16 statków z trzech flot TUI Cruises, Hapag- Lloyd Cruises i Marella Cruises było w eksploatacji, współczynnik wypełnienia statków wahał się między 57 a 70 procent. Również w tym przypadku utrzymuje się tendencja do późniejszych i krótszych rezerwacji. Bazowy EBIT w segmencie rejsów wyniósł w badanym okresie łącznie 3 mln euro. Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniósł on -81 mln euro.

Segment TUI Musement z wycieczkami i aktywnościami, w trzecim kwartale nadal korzystał z wysokiej digitalizacji i coraz szerszej oferty. W badanym okresie sprzedano dwa miliony wycieczek, wypraw i innych aktywności - prawie dziesięć razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Liczba transferów wzrosła ponad pięciokrotnie do 7,2 miliona. Po raz pierwszy od początku pandemii TUI Musement odnotowało dodatni zysk operacyjny: EBIT bazowy wyniósł 14 mln euro (III kwartał 2021: -35 mln euro).

Segment Markets & Airlines, obejmujący touroperatorów w regionach północnym (Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania), środkowym (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Polska) i zachodnim (Holandia, Belgia i Francja), odnotował dobre wyniki biznesowe na wszystkich rynkach. W sumie, wynik segmentu Markets & Airlines poprawił się o 343 mln euro do -139 mln euro w porównaniu z rokiem poprzednim. Region Centralny zdołał po raz pierwszy zamknąć kwartał na plusie, osiągając EBIT na poziomie 24 mln euro (rok wcześniej -105 mln euro). Region Północny zmniejszył stratę do -93 mln euro (rok wcześniej: -290 mln euro), a Region Zachodni odnotował EBIT bazowy w wysokości -70 mln euro (rok wcześniej: -88 mln euro).

Jednym z priorytetów TUI pozostaje zdyscyplinowane zarządzanie gotówką i kosztami. Ponadto mają zostać wykorzystane możliwości dalszego refinansowania w celu dalszej redukcji zadłużenia i udziału państwa niemieckiego. Celem jest powrót do solidnego bilansu ze wskaźnikiem dźwigni brutto poniżej 3,0x. W perspektywie średnioterminowej Grupa oczekuje znacznego wzrostu bazowego EBIT w porównaniu z wynikami roku obrotowego 2019, napędzanego wzrostem przychodów oraz korzyściami z programu efektywności, który został uruchomiony w czasie pandemii.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
tui wyniki finansowe touroperator ebit
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję