TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Pomoc publiczna uratuje kolejnego przewoźnika lotniczego?

Kolejny przewoźnik lotniczy potrzebuje wsparcia państwowego. Komisja Europejska podjęła decyzję w tej sprawie.


Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, plany Rumunii dotyczące udzielenia pożyczki w wysokości około 36,7 mln euro (około 176 mln RON) narodowemu przewoźnikowi TAROM.

Pomoc ma przyczynić się do zapewnienia uporządkowanej kontynuacji usług transportu lotniczego, w szczególności na trasach, na których TAROM jest jedynym dostawcą, oraz do uniknięcia zakłóceń dla pasażerów, bez nadmiernego zakłócania konkurencji na jednolitym rynku.

W lutym 2020 r. Rumunia zgłosiła Komisji zamiar udzielenia firmie TAROM pożyczki na ratowanie przedsiębiorstwa w wysokości około 36,7 mln EUR (około 176 mln RON). Linia lotnicza boryka się z poważnym niedoborem płynności z powodu gwałtownego wzrostu kosztów operacyjnych spowodowanych starzeniem się jej floty w ostatnich latach. W przypadku braku pomocy TAROM nie będzie już w stanie wypełniać swoich zobowiązań płatniczych, utrzymując jednocześnie działalność operacyjną.

Wytyczne Komisji w sprawie pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw pozwalają państwom członkowskim na wspieranie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, pod warunkiem, że środki wsparcia publicznego są ograniczone w czasie i zakresie oraz przyczyniają się do realizacji celu leżącego we wspólnym interesie. Pomoc w celu ratowania może być udzielana maksymalnie na sześć miesięcy, aby dać przedsiębiorstwu czas na wypracowanie rozwiązań w sytuacji nadzwyczajnej.

Komisja wzięła pod uwagę następujące elementy:

  • Pożyczka pokryje jedynie wykazane potrzeby płynnościowe TAROM w ciągu następnych sześciu miesięcy, a Rumunia przeprowadzi ścisły monitoring wykorzystania funduszy
  • Rumunia zobowiązała się do zapewnienia, że po upływie sześciu miesięcy pożyczka zostanie w pełni spłacona lub że TAROM przedstawi plan likwidacji lub przeprowadzi kompleksową restrukturyzację w celu osiągnięcia rentowności w perspektywie długoterminowej. Taka ewentualna restrukturyzacja podlegałaby ocenie i zatwierdzeniu przez Komisję
.
Komisja stwierdziła, że środek ten przyczyni się do zapewnienia uporządkowanej kontynuacji usług lotniczych w interesie pasażerów linii lotniczych i utrzymania połączeń regionalnych na licznych trasach, na których TAROM jest obecnie jedynym dostawcą. Jednocześnie ścisłe warunki związane z pożyczką oraz ograniczenie czasu jej trwania do sześciu miesięcy ograniczą do minimum zakłócenia konkurencji potencjalnie wywołane przez wsparcie państwa. Komisja stwierdziła zatem, że środek ten jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
komisja europejska pomoc publiczna przewoźnik lotniczy tarom
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję