TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Pasażerowie opóźnionego samolotu sami wykupili nocleg. Przewoźnik powinien to zwrócić?

Z powodu awarii systemu naprowadzającego na lotnisku, lot został opóźniony o ponad 15 godzin.


Przewoźnik zapewnił pasażerom vouchery na posiłek i nocleg. Jednak część z nich zdążyła wcześniej zakwaterować się w hotelu na własną rękę. Pasażerowie, po otrzymaniu smsowej informacji o odwołaniu lotu, nie wyruszyli na lotnisko, lecz dokupili dodatkową dobę w hotelu, w którym przebywali. Podróżni domagali się później od przewoźnika odszkodowania za opóźnienie lotu w wysokości 400 euro na osobę, jak również pokrycia kosztów noclegu, które wynosiły 500 euro.

Sąd w pierwszej instancji odrzucił powództwo, z uwagi na to, że awaria lotniskowego systemu naprowadzania to zdarzenie niezależne od przewoźnika. Sąd podkreślił, że przewoźnik nie odpowiada zarówno za awarię, jak i za decyzję pasażerów o zakwaterowaniu w hotelu na własną rękę i nieskorzystanie z noclegu zaoferowanego przez linię lotniczą.

Pasażerowie złożyli apelację. Zarzucali sądowi pierwszej instancji, że awaria systemu została nieudowodniona, jak również przekonywali, że system PAPI nie jest niezbędny do przeprowadzenia operacji lotniczej. Zdaniem przedstawiciela strony powodowej, niezasądzenie na rzecz zwrotu kosztów poniesionych w związku z zakwaterowaniem w hotelu, mimo zaistnienia przesłanek z tego przepisu oraz przyjęcie, że przesłanie przez przewoźnika lotniczego wiadomości SMS do pasażera z informacją o odwołaniu lotu spełnia przesłanki tego przepisu, co skutkuje niejako przerzuceniem na pasażera ciężaru angażowania się w organizację opieki zamiast przewoźnika, podczas gdy nawet w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE wskazuje się, że to przewoźnik lotniczy zobowiązany jest przedstawić pasażerom konkretną propozycję opieki.

Sąd Okręgowy w Gliwicach uznał, że roszczenie powodów jest częściowo uzasadnione. W niniejszej sprawie powód otrzymał informację SMS o odwołaniu lotu będąc jeszcze w hotelu, w związku z czym zarezerwował dla siebie i pozostałych pasażerów, z którymi podróżował nocleg w hotelu i przedstawił na tą okoliczność fakturę, z której wynika, że zapłacił za nocleg w datach od 29 do 30 września 2020 roku dla 4 osób łącznie 500 EUR. Faktury są sporządzone częściowo w języku angielskim częściowo w języku greckim, jednak używane w nich określenia są międzynarodowe, wskazane są w nich nazwisko, ilość osób, data, nazwa hotelu i kwota. Nie było konieczne przedstawienie ich tłumaczenia. Wbrew zarzutom podniesionym przez pozwaną w odpowiedzi na apelację faktury te są czytelne, zwłaszcza dla międzynarodowego przewoźnika, jakim jest pozwana. Uzasadniony jest zarzut apelacji dowolnej oceny dokonanej przez Sąd Rejonowy, że powodowie sami zrezygnowali z prawa opieki i opuścili lotnisko. Takie ustalenia nie mają żadnego pokrycia w zebranym sprawie materiale dowodowym, a powód potwierdzał, że wobec informacji SMS o odwołaniu lotu w ogóle na lotnisko wraz z rodziną się nie stawił. Z przedstawionych przez strony dokumentów wynika, że pozwana przedstawiła jako dowód w sprawie mail z 28 września 2020 roku kierowany do powoda o możliwości wystąpienia opóźnienia lotu z prośbą, żeby sprawdzał maile. Pozwana do odpowiedzi na apelację dołączyła informację mailową w języku angielskim, z której wynika, że w przypadku zmiany planu podróży, gdy czas nowego lotu przypada na inny dzień niż pierwotny wylot organizuje zakwaterowanie w hotelu i transport. W wiadomości mailowej nie ma daty tej korespondencji ani adresata, dlatego nie można uznać że pozwana wykazała w sposób należyty, że pouczyła powoda o możliwości skorzystania z prawa do opieki. Strona pozwana powoływała się również na ogólne warunki umowy, z których ma wynikać iż żądanie powoda nie jest usprawiedliwiona. Zgodnie z art 16.2 owu, jeżeli pasażerowi przysługuje opieka zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 261 przewoźnik oferuje bezpłatne posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania w trakcie opóźnienia, organizacje zakwaterowania w hotelu lub zwrotu kosztów zakwaterowania w hotelu w przypadku gdy występuje konieczność pobytu przez jedną albo więcej nocy. Przewoźnik zwróci pasażerowi koszty pomocy wyżej wskazane do wysokości uzasadnionej kwoty uzasadnionej fakturami. Z taką też sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Powód poniósł koszty zakwaterowania w hotelu w związku z opóźnieniem lotu, wykazał je fakturami i z mocy na mocy wyżej wskazanych przepisów winien powodowi koszty te zwrócić. - uznał Sąd Okręgowy w Gliwicach, w uzasadnieniu wyroku o sygnaturze III Ca 1148/22. Całość uzasadnienia można znaleźć pod adresem orzeczenia.ms.gov.pl

Sąd przyznał pozwanym zwrot kosztów dodatkowego noclegu, odrzucając jednocześnie roszczenie o odszkodowanie z tytułu opóźnienia lotu.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
pasażer przewoźnik lotniczy nocleg hotel sąd wyrok


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję