TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

TSUE: Przewoźnik odpowiada za nienależyte udzielenie pierwszej pomocy

W trakcie lotu obsługiwanego przez Austrian Airlines z wózka cateringowego spadł dzbanek z gorącą kawą i poparzył pasażera. Na pokładzie samolotu została mu udzielona pierwsza pomoc medyczna.


Pasażer ten wystąpił do sądów austriackich z powództwem o odszkodowanie i stwierdzenie odpowiedzialności przewoźnika za wszystkie przyszłe szkody wynikające ze spotęgowania oparzeń wskutek udzielenia mu nieodpowiedniej pierwszej pomocy medycznej na pokładzie.

Linie Austrian Airlines podniosły, że powództwo powinno zostać oddalone, ponieważ zostało ono wniesione po upływie dwuletniego terminu przewidzianego w konwencji montrealskiej dla powództw o odszkodowanie dotyczących wypadków na pokładzie. Pasażer twierdził natomiast, że konwencja montrealska nie ma zastosowania, gdyż pierwsza pomoc medyczna udzielona na pokładzie nie wchodzi w zakres pojęcia "wypadku" w rozumieniu tej konwencji. Jego zdaniem zastosowanie ma trzyletni termin przewidziany w prawie austriackim, w związku z czym powództwo nie było spóźnione.

W celu wyjaśnienia, za jakie szkody Austrian Airlines mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności, austriacki sąd najwyższy zwrócił się do Trybunału z pytaniem, czy udzielenie pasażerowi na pokładzie samolotu nieodpowiedniej pierwszej pomocy medycznej, która doprowadziła do spotęgowania uszkodzeń ciała spowodowanych przez "wypadek" w rozumieniu konwencji montrealskiej, należy uznać za objęte tym wypadkiem.

Trybunał udzielił odpowiedzi twierdzącej, zauważając, że nie zawsze możliwe jest przypisanie wyrządzenia szkody odosobnionemu zdarzeniu, gdy szkoda ta jest wynikiem splotu współzależnych zdarzeń. Tak więc w przypadku wystąpienia szeregu ściśle ze sobą powiązanych zdarzeń, które następują po sobie w sposób nieprzerwany w przestrzeni i w czasie, należy uznać, że ów szereg zdarzeń stanowi jeden i ten sam "wypadek" w rozumieniu konwencji montrealskiej.

W niniejszej sprawie, biorąc pod uwagę ciągłość przestrzenną i czasową pomiędzy upadkiem dzbanka z kawą a udzieleniem poszkodowanemu pierwszej pomocy, nie sposób zakwestionować istnienia związku przyczynowego między tym upadkiem a spotęgowaniem spowodowanych nim uszkodzeń ciała ze względu na udzielenie nieodpowiedniej pierwszej pomocy medycznej.

Taka wykładnia jest ponadto zgodna z celami realizowanymi przez konwencję montrealską, która przewiduje system nieograniczonej odpowiedzialności przewoźników lotniczych w celu zapewnienia ochrony pasażerów przy jednoczesnym zachowaniu sprawiedliwej równowagi zgodnie z interesami przewoźników lotniczych. Tego stwierdzenia nie może podważyć okoliczność, że przewoźnik lotniczy uchybił swoim obowiązkom w zakresie zachowania należytej dbałości i staranności. Dla uznania zdarzenia za "wypadek" wystarczy, by zdarzenie, które spowodowało uszkodzenie ciała pasażera, miało miejsce na pokładzie.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
austrian airlines trybunał sprawiedliwości unii europejskiej wypadek pierwsza pomoc
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję