TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
PIT będzie rozmawiała w sprawie wycieczek szkolnych

Polska Izba Turystyki zajmie się problemem niekorzystnych interpretacji Ustawy o finansach publicznych - informuje PIT.


Komisja PIT ds. Turystyki Młodzieżowej obradowała w Warszawie 17 października 2017. Wśród zaproszonych gości znalazła się Izabela Stelmańska, zastępcza dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w UM Woj. Mazowieckiego.

Dużą część obrad poświęcono problemowi organizacji wycieczek szkolnych w świetle nowych przepisów, które są obecnie interpretowane przez samorządy terytorialne. W czerwcu Urząd Miasta Stołecznego Warszawy rozesłał do szkół nowe wytyczne dotyczące zasad zawierania umów z podmiotami organizującymi wyjazdy dla dzieci. Zgodnie z instrukcją, wpłaty na wycieczki mają być zbierane przez Radę Rodziców na wydzielone konto, a następnie przekazywane jako darowizna celowa do urzędu miasta.

Uczestnicy spotkania pozytywnie ustosunkowali się do próby uporządkowania sposobu organizacji wycieczek szkolnych, wskazali jednak na pewne niespójności tego rozwiązania. Do Polskiej Izby Turystyki dochodzą sygnały od przedstawicieli branży turystycznej, szkół i rodziców zaniepokojonych tą sytuacją. Praktyczny skutek wydania tej instrukcji jest taki, że wiele szkół wstrzymało się z organizacją wycieczek dla swoich wychowanków.

Po przeanalizowaniu tej procedury pod kątem prawnym, członkowie komisji stwierdzili pewne sprzeczności z Ustawą o usługach turystycznych i Ustawą o systemie oświaty. Ustalono, że Izba podejmie w tej sprawie działania, kontaktując się z Urzędem Miasta St. Warszawy i proponując konkretne możliwości rozwiązania tej sytuacji. Członkowie Komisji przedyskutowali różne opcje, które uwzględniają aktualny stan prawny i ustalili w tej sprawie strategię działania.

Poruszono też temat aktywności Komisji podczas planowanego Kongresu PIT i przedstawiono temat zmian w Ustawie o systemie oświaty, które wprowadzone mają być przez nową Ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Starsze informacje 2017-10-11


PIT na podkomisji w sprawie zmian Ustawy
Wczoraj odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Przed głosowaniami miała miejsce dyskusja i PIT zabrał głos ustami Pawła Niewiadomskiego powtarzając złożone już na piśmie uwagi do projektu. Pierwsza z uwag dotyczyła transpozycji art. 14 ust. 4 Dyrektywy do art. 50 ustawy ust. 6. Jak podkreślił prezes PIT, izba konsultowała ten przepis z kilkunastoma prawnikami i przez każdego z nich rozumiany był on inaczej. Druga uwaga PIT dotyczyła litery b) punktu drugiego art. 62. Prezes PIT podał, że ten zapis powinien być wykreślony, bowiem uchyla on niedawno wprowadzony obowiązek oświadczania, czy wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany jest zarobkowo, czy też nie. PIT poparła też propozycję uchylenia przepisu o możliwości bezkosztowego rozwiązania, w ciągu siedmiu dni, zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowy o imprezę turystyczną. Kolejnym punktem zgłoszonym przez PIT była kwestia "nieostrych" definicji zawartych w projekcie. Chodzi o pojęcie imprez okazjonalnych, które nie zostały precyzyjnie określone w projekcie ustawy. To bowiem rodzi szansę dla jeszcze większego rozkwitu szarej strefy.

Pełne sprawozdanie można przeczytać na stronie www.pit.org.pl

Miejmy nadzieję, że uwagi przekazane przez Pawła Niewiadomskiego w imieniu PITu i branży turystycznej zostaną wzięte pod uwagę. Można się jednak obawiać pewnych grup nacisku np. tych, którym rejestrowanie się bardzo nie pasuje. Takie zwolnienie w Ustawie o Usługach Turystycznych byłoby dla nich istnym błogosławieństwem.

Starsze informacje 2017-07-21


W Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji PIT ds. Organizatorów Turystyki Wyjazdowej. Polska Izba Turystyki w komunikacie przekonuje, że do składu komisji zostali dokooptowani przedstawiciele większej ilości touroperatorów

Dyskusję poświęconą problemom turystyki wyjazdowej poprowadził p.o. przewodniczącego Komisji mecenas Leszek Miłosz. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Itaki, Coral Travel, Logos Tour, Exim, Trade & Travel Company, Best Reisen, ETI, Axa, Signal Iduna, Mentor, Intour Polska, Areatour, Holiday Travel, BP Flugo i Sky Tours. W obradach uczestniczył prezes PIT Paweł Niewiadomski i Wiceprezes PIT Dariusz Wojtal.

Pierwszym z poruszonych tematów był projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Zdaniem PIT problemem są przede wszystkim kwestie doprecyzowania sformułowań nieostrych (np. "okazjonalnie", "znaczna część"), zapisów dotyczących terminu rozpatrzenia reklamacji, a także zniesienie zapisu o siedmiodniowym terminie na odstąpienie przez klienta od umowy zawartej poza siedzibą przedsiębiorstwa. Ten ostatni pojawił się w projekcie ustawy z dn. 4 lipca 2017, na wniosek UOKiK.

Członkowie Komisji zgłosili też nowe uwagi do projektu ustawy. Postulowali m.in. aby wszystkimi wypłatami dla klientów organizatora, który ogłosi niewypłacalność, zajmował się Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, w tym wypłatami z gwarancji ubezpieczeniowych, które miałyby być do niego przekazywane przez Urzędy Marszałkowskie. Według przedstawicieli branży, to znacznie uprościłoby i usprawniło proces dokonywania wypłat.

Wśród uwag członków Komisji znalazły się również postulaty o podjęcie konsultacji z MSZ w sprawie komunikatów i ostrzeżeń dotyczących wyjazdów Polaków za granicę. Sprawa ostrzeżeń nabiera większego niż dotychczas znaczenia z powodu uregulowania przez ustawodawcę europejskiego w dyrektywie 2015/2302 kwestii bezkosztowej rezygnacji z imprezy przez podróżnego w razie nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.

PIT wielokrotnie, jeszcze przed uchwaleniem dyrektywy 2015/2302, postulowała stworzenie sprawnego i spójnego systemu ostrzeżeń dla podróżnych aktualizowanego w porozumieniu z branżą turystyczną i ustawowe uregulowanie problematyki komunikatów i ostrzeżeń. Sprawa nie została jednak uregulowana w projekcie ustawy transponującej dyrektywę 2015/2302.

Uczestnicy posiedzenia omówili też temat implementacji Dyrektywy w sprawie ubezpieczeń. Prezes PIT przypomniał, że w trakcie społecznych konsultacji zostały przyjęte merytoryczne uwagi zgłoszone przez izbę. Dzięki nim ustawa nie wyeliminuje biur podróży z rynku sprzedaży ubezpieczeń turystycznych.

Członkowie komisji ustalili też tryb i plan pracy na najbliższy czas. Głównym sposobem prowadzenia prac w komisji będzie tryb elektroniczny. Padły również wnioski o wzajemne udostępnianie - w ramach komisji - wiedzy o ważnych dla branży procesach sądowych i precedensowych wyrokach. Istnieje też duże zapotrzebowanie na szkolenia i dostęp do wiedzy z zakresu prawa turystycznego i prawa podatkowego. Komisja PIT planuje odpowiadać na te potrzeby i organizować spotkania szkoleniowe z ekspertami.

Starsze informacje 2017-07-12


W PIT powstał nowy zespół
W Polskiej Izbie Turystyki powstał nowy zespół. Będzie się on zajmował problemami dotyczącymi sektora MICE.

Pierwsze posiedzenie nowo utworzonego Zespołu PIT ds. MICE odbyło się w Warszawie 11 lipca. Dzień wcześniej Rada PIT zatwierdziła kandydaturę Andreo Grzębowskiego z Biura Podróżników Flugo na przewodniczącego zespołu. W obradach wziął udział Wiceprezes PIT Dariusz Wojtal oraz przedstawiciele: Grupy Trip, Instytutu Gospodarki Turystycznej, Global Congress oraz Africa Line Adventure Club - ogłosiła Polska Izba Turystyki w komunikacie.

Jak podkreślił Wiceprezes PIT Dariusz Wojtal, zespół ds. MICE jest pierwszym taki w historii Izby, a jego zadaniem będzie zadbanie o interesy tej grupy przedsiębiorców, reprezentowanie ich interesów wobec partnerów zewnętrznych, zapewnienie dostępu do wiedzy, szkoleń i interpretacji prawnych oraz podatkowych, a także ochrona uczciwych przedsiębiorców przed działaniem szarej strefy.

Podczas posiedzenia członkowie zespołu zdecydowali, że w pierwszej kolejności zajmą się tematyką nowej ustawy o usługach turystycznych i wynikającymi z niej obowiązkami dla firm incentive. Podjęte zostaną również rozmowy z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego na temat zakresu ochrony z gwarancji ubezpieczeniowych przy kontraktach typu B2B. Kolejnym ważnym tematem, którym chce zająć się komisja, są interpretacje przepisów podatkowych w Polsce i w UE. Wykorzystując doświadczenie PIT w tym zakresie, zaplecze merytoryczne i pozycję w ECTAA zespół będzie dążył do wyjaśnienia wielu kwestii związanych z rozliczaniem VAT i stosowaniem specjalnej procedury VAT marża.

Zespół opracuje również stanowisko PIT w innych sprawach ważnych dla sektora MICE i ustali priorytety działania na najbliższe miesiące.

Starsze informacje 2017-06-20


Zmiany w Komisji ds. Organizatorów Turystyki Przyjazdowej PIT.

Nastąpiły pewne zmiany w Komisji ds. Organizatorów Turystyki Przyjazdowej Polskiej Izby Turystyki.

Nową przewodniczącą Komisji została Anna Jędrocha, która do niedawna pełniła funkcję prezesa Krakowskiej Izby Turystyki.

Skład Komisji po zmianach:
 • Wojciech Matuszko, OST Gromada
 • Leszek Ostaszewski, Travel-Projekt
 • Justyna Wojtal, Intour Polska
 • Paweł Bączek, Janpol
 • Ewa Głębowicz, Espace Voyage
 • Karolina Gnusowska-Weiss, Weiss Travel
 • Ryszard Cetnarski, Holiday Travel
 • Agnieszka Zyzało, PT SZOT
 • Kamil Kurak, Travel Export
 • Eugeniusz Ławreniuk, PUHP Junior
 • Tadeusz Milik, Furnel International Sp. z o.o.
 • Jerzy Szegidewicz, Instytut Gospodarki Turystycznej
 • Olga Oszal, Abdar BP
 • Ewa Weintrit, Ave Incoming Touroperator
 • Dariusz Wojtal, Intour Travel Polska
 • Dariusz Jakubiak, TRIP
 • Andrzej Kołłątaj, Areatour
 • Czesława Orłowska, Raytan Tour
 • Anna Jędrocha, ATH Intercrac Sp. z o.o.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
4 polska izba turystyki turystyka przyjazdowa komisja ustawa o usługach turystycznych


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję