TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Zasady dofinansowania wycieczek szkolnych przez MEN

Poniżej przedstawiamy zasady przydzielania dofinansowań do wycieczek szkolnych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Zasady dofinansowania wycieczek szkolnych
Program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej
Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni.

 1. O dofinansowanie w ramach programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej "Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni" mogą ubiegać się szkoły prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. Dofinansowanie wycieczek edukacyjnych w roku 2007 dotyczy uczniów:
  * klas szóstych szkół podstawowych,
  * klas drugich gimnazjów,
  * klas drugich szkół ponadgimnazjalnych.

 3. Wysokość dofinansowania wynosi od 30% do 70% kosztów ponoszonych przez uczniów uczestniczących w wycieczce oraz, na umotywowany wniosek dyrektora szkoły, 100% w/w kosztów dla uczniów korzystających z pomocy społecznej lub będących w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie z rodzin wielodzietnych lub niepełnych.

 4. Projekty wycieczek edukacyjnych szkoły kierują do właściwego terytorialnie kuratora oświaty.

 5. Wyłonienie wycieczek, na które zostanie przyznana dotacja, odbywa się w drodze konkursu na najlepsze projekty zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 6. Kuratorzy oświaty określą (zgodnie z pkt. 7 i 8 niniejszych zasad) szczegółowe zasady konkursów. Przyznane dotacje zostaną przekazane, w zależności od organu prowadzącego szkołę, w przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego jako dotacja celowa udzielona zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z późn. zm.) a w przypadku szkoły prowadzonej przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)- jako dotacja celowa udzielona zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 7. Projekty wycieczek składane przez szkoły ubiegające się o dofinansowanie powinny:
  - dokładnie określać cele kształcące, poznawcze i wychowawcze,
  - zawierać opis edukacyjnego programu z wykazem miejsc pamięci narodowej oraz innych miejsc znaczących dla dziedzictwa kulturowego i historycznego (Polski, regionu) będących na trasie wycieczki,
  - być dostosowane programowo i organizacyjnie do wieku uczniów oraz uwzględniać ich możliwości fizyczne, intelektualne i psychiczne,
  - zawierać zgodę organu prowadzącego szkołę na przystąpienie do konkursu,
  - dotyczyć wycieczek 1-3 dniowych, realizowanych na terenie kraju w miesiącach: maj, czerwiec, wrzesień, październik,
  - spełniać zasady dotyczące bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516).

 8. Przy ocenie projektu wycieczki edukacyjnej będą brane pod uwagę:
  - wartości edukacyjne,
  - przygotowanie programu wycieczki - informacja o udziale wszystkich uczestników w opracowaniu programu, zebranych materiałach (np. przewodniki, mapy), o znajomości trasy i odwiedzanych miejscach, o rezerwacji biletów wstępu do wybranych obiektów i osób oprowadzających,
  - dostosowanie programu wycieczki do wieku uczniów,
  - organizacyjne przygotowanie wycieczki (regulamin, zasady bezpieczeństwa, noclegi, środki komunikacji, ubezpieczenie, itp.),
  - finansowe przygotowanie wycieczki - oszczędna kalkulacja kosztów (np. korzystanie z oświatowej bazy noclegowej, dobór środka transportu, itp.), pozyskiwanie sponsorów, itp.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
Zasady dofinansowania wycieczek szkolnych przez MEN Ministerstwo Edukacji Narodowej dotacja dofinansowanie refundacja pieniążki dla biednych uczniów konkurs na najlepsze projekty turystyczne szkół podróże historyczno-kulturowe do i projekt wycieczki o szkolnej w czasie przestrzeni program cele edukacyjnych edukacyjne szkolne pamięci miejsc prośba zielona szkoła zielonej szkoły podanie jak


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję