TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

MEN przypomina o podstawowych wymogach dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

W związku z dużą rotacją kadr, która pojawiła się w biurach podróży zajmujących się sprawami związanymi ze spełnieniem wymogów prawnych przy organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej MEN przypomniał skrót tychże wymogów.


Zakładając, że w trakcie sezonu, tak jak co roku, będą prowadzone kontrole biur podróży, a rodzice, czy też opiekunowie dzieci coraz częściej będą żądać przedstawienia dokumentów, które potwierdziłyby, że wymogi MEN są przez organizatorów kolonii i obozów spełniane w kraju i zagranicą.

Ów wymogi są określane przede wszystkim przez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków jakie muszą zostać spełnione przez organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego nadzorowania i organizowania (Dz. U. 97.12.67 z 10 lutego 1997r.).

Jakie są obowiązki organizatora w przypadku wypoczynku zagranicą?

Organizator powinien złożyć zestaw dokumentów kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby bądź zamieszkania organizatora. Termin złożenia nie może przekroczyć 14 dni przed terminem rozpoczęcia działalności placówki wypoczynku.

Zestaw potrzebnych dokumentów powinien składać się z danych na temat kwalifikacji pracowników pedagogicznych oraz kierownika placówki wypoczynku, a także pracowników medycznych jeśli pojawia się plan ich zatrudnienia. Należy również podać liczbę turnusów, czas ich trwania oraz przewidywaną liczbę uczestników, a ponadto program obozu albo przebieg trasy w przypadku gdy są to obozy wędrowne.

Kurator oświaty podejmuje decyzję o wydaniu organizatorowi wypoczynku (jeśli spełnia wymogi MEN) zaświadczenie o zgłoszeniu placówki lub placówek wypoczynku. Ten właśnie dokument powinien służyć do okazania rodzicom sprawdzającym kompetencje organizatora.

A jakie są obowiązki kiedy chodzi o wypoczynek w kraju

Wymogi MEN są identyczne jak przy placówkach (obiektach) zagranicą, jednak organizator musi przedstawić kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na lokalizację placówki (nie siedzibę firmy organizującej wypoczynek) tzw. kartę kwalifikacyjną obiektu z której będzie wynikać, że placówka została skontrolowana przed sezonem przez straż pożarną, stację sanitarno-epidemiologiczna oraz że została ta placówka zgłoszona do urzędu gminy (m.in. ze względów bezpieczeństwa).
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
MEN wymogi dla organizatorów wycieczek biura podróży wymogi MEN Ministerstwo Edukacji Narodowej dokumenty wypoczynku dzieci organizacja i młodzieży menis rozporządzenie wypoczynek szkolnej biuro skrót o w organizatora karta obowiązki mlodziezy organizatorzy sprawie
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję