TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Państwo może nakładać obowiązki na dostawców usług internetowych z siedzibą w innym kraju UE?

Państwo członkowskie nie może nakładać ogólnych i abstrakcyjnych obowiązków na dostawcę usług internetowych, który prowadzi działalność na jego terytorium, lecz ma siedzibę w innym państwie członkowskim - uznał rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Maciej Szpunar.


Dostawcy usług pośrednictwa i wyszukiwarek internetowych, tacy jak Airbnb, Google, Amazon i Vacation Rentals, podlegają we Włoszech pewnym obowiązkom: muszą wpisywać się do rejestru, okresowo przekazywać organowi administracyjnemu szereg informacji na swój temat i uiszczać wkład finansowy. W przypadku uchybienia tym obowiązkom przewidziane jest nałożenie sankcji.

Z wyjątkiem Expedii, która ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i ogranicza się do kwestionowania obowiązku dostarczania informacji, dostawcy usług internetowych mający siedzibę w Unii Europejskiej kwestionują te obowiązki przed sądami włoskimi. Ich zdaniem są one sprzeczne z unijnym rozporządzeniem w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego.

Włochy twierdzą, że rozpatrywane uregulowanie stanowi wykonywanie przepisów unijnych. Ponadto spółki mające siedzibę w UE uważają, że obowiązki te naruszają w szczególności przewidzianą w dyrektywie o handlu elektronicznym zasadę, zgodnie z którą usługi społeczeństwa informacyjnego co do zasady podlegają prawu państwa członkowskiego, w którym usługodawca ma siedzibę (w niniejszym przypadku Irlandii lub Luksemburga). W tym to kontekście sąd włoski postanowił skierować pytania do Trybunału Sprawiedliwości.

Zdaniem rzecznika generalnego Maciej Szpunara prawo Unii, a w szczególności dyrektywa o handlu elektronicznym, w istocie stoją na przeszkodzie stosowaniu takich mających ogólny i abstrakcyjny charakter obowiązków wobec dostawcy usług internetowych, który ma siedzibę w innym państwie członkowskim.

W odniesieniu do rozporządzenia w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego rzecznik uważa, że obowiązki przewidziane we włoskich przepisach nie stanowią środków wykonawczych do tego rozporządzenia. Nie można ich zatem uzasadniać na jego gruncie. Rozporządzenie to ma przyczyniać się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez tworzenie uczciwego, przewidywalnego, zrównoważonego i budzącego zaufanie otoczenia biznesowego w Internecie
w ramach rynku wewnętrznego. W tym kontekście państwo członkowskie może zbierać jedynie te informacje, które są związane z obowiązkami nałożonymi na nie przez to rozporządzenie oraz z celami, do których realizacji rozporządzenie to zmierza.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
trybunał sprawiedliwości ue airbnb expedia vacation rentals maciej szpunar
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję