TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Ceny w górę

Wzrost cen imprez na sierpień na początek roku. Najbardziej podniosły się ceny imprez w Kalabrii, na Półwyspie Chalcydyckim i na Sardynii.


To zestawienie obejmuje dwunaste w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2024 definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 5 do 11 sierpnia 2024. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 4 stycznia 2023 i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów z 28 grudnia, natomiast w zestawieniach cen rok do roku z cenami zebranymi 5 stycznia 2023 roku.

Zestawienia cen obejmują, podobnie jak miało to miejsce w sezonach poprzednich, również ich porównania z obszaru wybrzeża Hiszpanii (obejmują Costa De La Luz i Costa Del Sol) oraz Włoch (obejmują Kalabrię, Sardynię i Sycylię).

W minionym tygodniu, średnia cena dla wycieczek z wylotami pomiędzy 5 i 11 sierpnia 2024, wzrosła o 49 złotych. Największa zniżka średnich cen wystąpiła na Sardynii (poprzednio był tam notowany najwyższy wzrost cen) - o 178 złotych, a dość istotnie mniejsze na Zakintos i w Maroku - o 61 i 46 złotych. Największą zwyżkę cen w ostatnim tygodniu notowano na hiszpańskim wybrzeżu Costa del Sol (poprzednio notowano tam największy spadek cen) - o 259 złotych, a mniejsze w Bułgarii i na Krecie (poprzednio był tam duży spadek cen) - o średnio 150 i 142 złote.

W takim samym okresie (pierwszy tydzień stycznia) przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek ogółem wzrosły o 55 i 21 złotych.
Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazują załączone poniżej zestawienia.


W minionym tygodniu ceny wycieczek dla wylotów w dniach 5 - 11 sierpnia 2024 wzrosły na wszystkich wiodących kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków. Największe zwyżki miały miejsce w Bułgarii i Turcji - o 150 i 120 złotych, a znacząco mniejsze wzrosty średnich cen wyjazdów dotyczyły Grecji, Wysp Kanaryjskich i Egiptu - o 57, 17 i 4 złote.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2024 pokazało, że średnia cena była wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 28 złotych.

Największą zwyżkę cen wycieczek odnotowano w Kalabrii - o 763 złote, a znaczące wzrosty miały też miejsce na Półwyspie Chalcydyckim i na Sardynii - o średnio 741 i 600 złotych. Największe zniżki cen wyjazdów kolejny raz wystąpiły na Synaju - o 700 złotych oraz na hiszpańskim wybrzeżu Costa del Sol i na Cyprze - o średnio 545 i 316 złotych.

W adekwatnym okresie sprzedaży ubiegłego sezonu lato 2023 odnotowano wzrost cen w ujęciu rocznym o 982 złote. W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja już po raz czterdziesty drugi z rzędu od ponad dwóch lat była bardziej korzystna niż miało to miejsce w tym samym okresie ubiegłego sezonu.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 3,64 zł/litr wobec 4,41 zł/litr przed rokiem, co oznacza spadek o 17,5 procent, natomiast przed tygodniem cena była niższa o 9,8 procent, a przed dwoma o 14,7 procent. W relacji z amerykańskim dolarem i euro krajowa waluta była w ostatnim tygodniu po raz kolejny wyraźnie silniejsza w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, a mianowicie tym razem o ponad 7,8 procent, podczas gdy przed tygodniem była silniejsza o około 8,1 procent, a przed dwoma o około 8,8 procent.

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek po raz czterdziesty drugi od ponad dwóch lat sprzyjał organizatorom. Tym razem zawierał się on w przedziale -295/-305 złotych, a zatem tylko nieznacznie bardziej korzystnym niż przed tygodniem gdy wyniósł -290/-300, a istotnie mniej korzystnym niż przed dwoma tygodniami, gdy wyniósł -455/-465 złotych.

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).
Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustrują załączone poniżej zestawiania.


Wśród wiodących kierunków roczne wzrosty średnich cen wycieczek wystąpiły na Wyspach Kanaryjskich i w Grecji - o 155 i 124 złote, natomiast ich spadki miały miejsce w Turcji, Bułgarii i Egipcie - o średnio 63, 181 i 412 złotych.

Na mniej uczęszczanych kierunkach największe zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano we Włoszech - o średnio 633 złote, zaś mniejsze na Malcie, w Albanii, Portugalii, Maroku i na Majorce - o 446, 277, 224, 210 i 174 złote, natomiast spadły ceny wyjazdów do Tunezji, Hiszpanii kontynentalnej i na Cypr- o średnio 72, 299 i 316 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2022 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia), najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie oraz do Grecji i Turcji - o 1230, 1041 i 946 złotych, zaś w nieco mniejszej skali drożały w tym ujęciu wyjazdy do Bułgarii i Egiptu - o średnio 594 i 538 złotych.

Wśród mniej uczęszczanych kierunków największe dwuletnie wzrosty cen wyjazdów odnotowano we Włoszech, w Portugalii, na Malcie, Majorce i w Maroku - o 1823, 1675, 1509, 1381 i 1281 złotych, natomiast najmniejsze miały miejsce w Hiszpanii kontynentalnej, Albanii, Tunezji i na Cyprze - o średnio 914, 724, 548 i 428 złotych.

W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów ceny wyjazdów w szczycie sezonu lato 2024 najbardziej obniżyły się w biurach ETI, Best Reisen i Oasis - o odpowiednio około 350, 230 i 190 złotych. W pozostałych biurach roczne spadki cen były niższe w granicach od około 120 złotych (biuro Rainbow), aż do zwyżek o około 40 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli (w ich poszerzony skład weszły hiszpańskie Costa De La Luz i Costa Del Sol, włoskie Kalabria, Sardynia i Sycylia oraz wyodrębniony z Turcji Egejskiej Dalaman), to w dwunastym porównaniu dotyczącym szczytu sezonu letniego 2024 na pozycji lidera, podobnie jak przez większość poprzedniego sezonu, znalazło się biuro TUI Poland z liczbą 50 ofert (poprzednio 51 ofert, przed rokiem 54, a przed dwoma laty 57 ofert). Organizator ten wyprzedził biura Coral Travel z liczbą 38 ofert (poprzednio też 38 ofert, przed rokiem 26, a przed dwoma laty 16 ofert) oraz Itaka z liczbą 37 ofert (poprzednio 35 ofert, przed rokiem 33, a przed dwoma laty 20 ofert).

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura TUI Poland i Coral Travel - 8 i 5 ofert, na kierunkach greckich przodowały biura Itaka i TUI Poland - 10 i 9 ofert oraz Rainbow i Grecos - 5 i 4 oferty, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland oraz Itaka - 10 i 8 ofert, a na tureckich biura TUI Poland - 5 ofert oraz Itaka i Coral Travel - 4 i 3 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura Coral Travel i TUI Poland - 5 i 3 oferty, a w Bułgarii biuro TUI Poland - 3 oferty.

W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawiło swoją pozycję w Egipcie, na Wyspach Kanaryskich, w Tunezji i Bułgarii, biuro Coral Travel w Grecji i Bułgarii, a biuro Itaka utrzymało w Grecji, Tunezji i Turcji.

Poniżej przedstawiamy zestawienie dla zobrazowania skali teoretycznie możliwych oszczędności w cenach wycieczek z wylotem w pierwszym tygodniu sierpnia 2024 nabywanych obecnie - w porównaniu z możliwymi cenami z okresu na 3-4 tygodnie przed wylotem (okres last minute), czyli na przełomie pierwszej i drugiej dekady lipca 2024, gdyby osiągnęły one poziom w tym okresie taki jak w roku 2023, a dość prawdopodobne, że będą one wyższe.

Obecnie ceny są średnio niższe o 385 złotych od cen last minute z sierpnia 2023, ale zwraca też uwagę duży rozrzut skali możliwych oszczędności. Najbardziej stabilnie może wypaść progresja cen na popularnych całorocznych kierunkach budżetowych jakimi są Egipt oraz Tunezja i Wyspa Kanaryjskie, a największe zmiany mogą następować na mniej popularnych oraz sezonowych kierunkach premiowych.

W tej części materiału przedstawiamy tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami u pozostałych organizatorów.

W dwunastym w tym sezonie letnim zestawieniu w jego składzie nastąpiły dwie zmiany. Tabelę opuściły biura Oasis i Onholidays, a weszły do niej biura Itaka (z miejsca siódmego na czwarte) i Coral Travel ( z miejsca szóstego na piąte). Na miejscu lidera tabeli w dalszym ciągu pozostawało biuro Grecos.

Dla porównania przedstawiono też zestawienie sprzed roku, w którym w dalszym ciągu przodowały wówczas biura TUI Poland, Coral Travel i Grecos. Do tegorocznej tabeli weszło biuro Anex (na pozycję wicelidera), a opuściło ją biuro Oasis.

Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

Ponieważ szczegółowo badamy kierunki wyjazdów i hotele, które najczęściej są oferowane przez organizatorów, poniżej przedstawiamy zestawienia "Liderów Cen" (z badanego tygodnia) na niektórych kierunkach wybieranych przez klientów biur podróży z podziałem na wyjazdy do hoteli 3 gwiazdkowych, 4 gwiazdkowych i 5 gwiazdkowych. Liderami Cen są organizatorzy, którzy oferują wyjazdy (w tym przypadku 7 dniowe All inclusive z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2024) z najatrakcyjniejszymi dla klientów średnimi cenami oferowanych imprez turystycznych (czyli których średnia oferowana cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku).
Dziś pokazujemy Liderów Cen wyjazdów do 5 gwiazdkowych hoteli na niektórych popularnych kierunkach wakacyjnych:Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
ceny wyjazdów na 2024 rok imprez turystycznych sierpień
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję