TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


Odwołane loty najczęstszą przyczyną skarg pasażerów

W pierwszym półroczu tego roku do działającej w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego Komisji Ochrony Prawa Pasażerów wpłynęło ogółem 604 sprawy.


Komisja Ochrony Praw Pasażerów, na mocy postanowień rozporządzenia nr 261/2004/WE, zajmuje się rozpatrywaniem skarg pasażerów w trzech przypadkach:
- odwołania lotów;
- opóźnienia lotów;
- odmowy przyjęcia pasażera na pokład samolotu.

Pracownicy Komisji udzielają także wyjaśnień w sprawach związanych z transportem lotniczym. W pierwszym półroczu br. skarg na wspomniane trzy przypadki było 320, o 119 mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zdaniem pracowników Komisji skarg byłoby jeszcze mniej, gdyby nie ostatnie zdarzenia związane z wybuchem wulkanu na Islandii i związane z tym kłopoty z przewozem lotniczym. Malejąca liczba skarg świadczy o zwiększającej się świadomości pasażerów co do praw jakie im przysługują w związku z podróżą samolotem oraz zwiększa dyscyplina przewoźników w rozpatrywaniu reklamacji klientów. Od początku istnienia Komisji Ochrony Praw Pasażerów (od 2005 r.) najczęstszą przyczyną skarg są odwołania lotów. Komisja Ochrony Praw Pasażerów rozpatruje skargi dopiero po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej u przewoźnika lotniczego. Do przesyłanej do Komisji skargi należy dołączyć:
- kopię reklamacji skierowanej do przewoźnika,
- kopię odpowiedzi udzielonej przez przewoźnika na reklamację,
- kopię potwierdzenia rezerwacji na dany lot.

Postępowanie kończy się wydaniem przez Prezesa ULC decyzji administracyjnej, w której określa się zakres naruszenia i termin jego usunięcia. Trwający okres wakacyjny jest dobrą okazją, aby przypomnieć pasażerom przysługujące im prawa:

1.W przypadku, gdy lot został opóźniony - przewoźnik ma obowiązek zapewnić pasażerowi posiłki i napoje adekwatne do czasu oczekiwania, umożliwić wykonanie 2 rozmów telefonicznych, przesłania 2 wiadomości fax-em lub e-mailem. W przypadku, gdy wylot nastąpi następnego dnia, przewoźnik ma obowiązek zapewnić nocleg w hotelu (wraz z dojazdem do hotelu oraz transportem powrotnym na lotnisko). Gdy opóźnienie wynosi powyżej 5 godzin i pasażer zrezygnuje z przelotu, przewoźnik ma obowiązek zwrócić należność za zakupiony bilet. Pasażerowi przysługuje odszkodowanie pieniężne (od 250 do 600 EUR - w zależności od długości trasy) jeżeli w wyniku tego opóźnienia pasażer przybędzie do miejsca docelowego podróży co najmniej trzy godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika lotniczego godzinie przylotu. Wspomniane odszkodowanie nie przysługuje w przypadku, jeżeli lot został opóźniony z przyczyn niezależnych od przewoźnika (np. złe warunki atmosferyczne).

2.W przypadku, gdy samolot zostanie odwołany - pasażer ma prawo do zwrotu (w terminie 7 dni) pełnego kosztu biletu lub zmiany planu podróży. Jeżeli pasażer nie został na czas (do 14 dni przed wylotem) poinformowany o odwołaniu lotu lub został powiadomiony w okresie krótszym i przewoźnik jednocześnie nie zaproponował mu przelotu alternatywnego w czasie określonym przez właściwe przepisy, przysługuje mu odszkodowanie pieniężne (od 250 do 600 EUR - w zależności od długości trasy). Wspomniane odszkodowanie nie przysługuje w przypadku, jeżeli lot odwołano z przyczyn niezależnych od przewoźnika (np. złe warunki atmosferyczne).


3.W przypadku, gdy linia lotnicza odmówi pasażerowi wejścia na pokład samolotu - przysługuje mu odszkodowanie (od 250 do 600 EUR - w zależności od długości trasy) oraz zwrot (w terminie 7 dni) pełnego kosztu biletu lub zmiana planu podróży. Przewoźnik ma także obowiązek zaopiekować się pasażerem, czyli zapewnić mu posiłki i napoje adekwatne do czasu oczekiwania, umożliwić wykonanie 2 rozmów telefonicznych, przesłania 2 wiadomości fax-em lub e-mailem. W przypadku, gdy wylot nastąpi następnego dnia - przewoźnik ma obowiązek zapewnić nocleg w hotelu (wraz z dojazdem do hotelu oraz transportem powrotnym na lotnisko).
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
odwołane loty najczęstszą przyczyną skarg pasażerów w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego Komisji Ochrony Prawa Pasażerów
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję