TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


Będzie mniej klauzul?

Od dłuższego czasu Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus"(KRS 0000244733) podejmuje kroki prawne przeciw przedsiębiorcom z branży turystycznej. Ostatnio działania te osłabły, gdyż jak można się dowiedzieć Towarzystwo wybrało sobie inne cele, jednakże ilość klauzul zgłoszonych przez to stowarzyszenie jest ogromna - w styczniu gdy podsumowaliśmy statystyki klauzul wpisanych do rejestru (Klauzule cisną coraz bardziej) można było zauważyć, że na 853 klauzule, aż 290 zgłosiło Towarzystwo Lexus. Więcej wyroków uzyskał tylko Prezes UOKiK (326).


Problematyczną działalność Towarzystwa może ukrócić wniosek o jego upadłość, jaki chciałby złożyć do sądu właściciel biura Logos Travel Marek Śliwka, który w 2011 wygrał proces z stowarzyszeniem i zasądzono mu koszty procesowe, które do dziś nie zostały uregulowane. Jednak potrzebny jest drugi wierzyciel i być może wtedy działalność Towarzystwa Lexus się skończy. Jednak wątpliwe jest, aby był to koniec historii - w miejsce stowarzyszenia może powstać inny podmiot lub podmioty. Jeśli dotkną nas problemy, warto przeczytać wpis o towarzystwie na blogu Lege Artis olgierd.bblog.pl

Ostatnio pojawiło się na szczęście niewiele klauzul:

Wezyr Holiday Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Postanowienie uznane za niedozwolone:
"Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą promocją będą rozstrzygane na drodze koncyliacyjnej, a w przypadku, gdyby nie doszło do porozumienia, ich rozstrzygnięcie podda się sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Organizatora".

Postanowienie uznane za niedozwolone:
"Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad regulaminu, obowiązującego terminu promocji w każdym czasie trwania niniejszej promocji bez podania przyczyny"

"MIKO-TUR" Edyta Kultys z siedzibą w Iławie
Postanowienie uznane za niedozwolone:
"W przypadku naruszenia Regulaminu obozu lub zachowania się Uczestnika w sposób uniemożliwiający dalszy pobyt na obozie Organizator może podjąć decyzję o wydaleniu Uczestnika z Obozu. W takim przypadku Rodzic lub prawny opiekun jest zobowiązany w ciągu 48 godzin (od powiadomienia), do zabrania uczestnika z obozu na własny koszt".

Przemysław Kaźmierczak - "Przemysław Kaźmierczak Energy Tour"
Postanowienie uznane za niedozwolone:
"Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (...) ani wynikające z nich dalsze, bliżej nieokreślone skutki".

Postanowienie uznane za niedozwolone:
"W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć 1000 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO".

Dariusz Wieczorkowski
Postanowienie uznane za niedozwolone:
"W takich przypadkach z zastrzeżeniem rezygnacji z pkt 4, Biuro dokona następujących potrąceń od osoby:
a) 10% w przypadku rezygnacji powyżej 30 dni przed rozpoczęciem imprezy,
b) 20% ceny imprezy w przypadku rezygnacji w okresie pomiędzy 29 a 20 dniem przed jej rozpoczęciem,
c) 45% ceny w przypadku rezygnacji w okresie pomiędzy 19 a 10 dniem przed jej rozpoczęciem,
d) 75% ceny w przypadku rezygnacji w okresie pomiędzy 9 a 7 dniem przed jej rozpoczęciem,
e) 90% ceny w przypadku rezygnacji w okresie od 6 dnia poprzedzającego rozpoczęcie imprezy".

Postanowienie uznane za niedozwolone:
"Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie a w razie braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Biura".
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
klauzule niedozwolone Towarzystwo Lexus biura podróży turystyka branża turystyczna Logos Travel Marek Śliwka rejestr UOKiK Wezyr Holiday Miko-Tur Edyta Kultys energy Tour Przemysław Kaźmierczak Dariusz Wieczorkowski wierzyciel upadłość proces organizator przedsiębiorca przedsiębiorcy przewoźnik firma transportowa postanowienie niedozwolone umowa klient konsument


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję