TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Marszałkowie będą musieli sprowadzać turystów upadłych biur?

Dotychczas brakowało uregulowań w kwestii sprowadzania do Polski turystów upadłych biur podróży. Czynili to marszałkowie województw, jednak po wyrokach sądów uznających takie działania za przekroczenie uprawnień i odmawiających pokrycia kosztów z budżetu, zapowiadali oni zaprzestanie ściągania turystów.


Być może będą jednak zmuszeni do sprowadzania turystów upadłych biur do Polski. Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało projekt nowelizacji do ustawy o usługach turystycznych przygotowany 7 stycznia 2015 roku. Brzmi on następująco:

Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196 i 822) w art. 5 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
"5a. Marszałek województwa lub wskazana przez niego jednostka upoważniona do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju, o której mowa w ust. 4, prowadzi działania związane z organizacją powrotu turystów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w przypadku, gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu.".
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


Jak przekonują przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki w uzasadnieniu projektu, nowelizacja ustawy ma usunąć wątpliwości interpretacyjne co do zakresu zadań marszałka województwa jako organu uprawnionego do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju oraz uprawnionego do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów.

Aktualnie obowiązujące przepisy nie wskazują jednoznacznie marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki jako podmiotu odpowiedzialnego za organizację powrotu turystów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w przypadku, gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu. Na podstawie obowiązujących przepisów marszałkowie województw do roku 2012, kiedy nastąpiła seria niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, wykonywali ten obowiązek nie wskazując na wątpliwości w tym zakresie. Przez cały okres obowiązywania ustawy zadanie to było realizowane przez organy będące beneficjentami zabezpieczeń finansowych w formie umów gwarancji i ubezpieczeń a jednocześnie upoważnione do wydawania dyspozycji wypłaty z tych zabezpieczeń zaliczek na pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju.

Ustawa wprowadza przepis, zgodnie z którym do zadań marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki należy prowadzenie działań związanych z organizacją powrotu turystów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w przypadku, gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu. Wprowadzenie ww. przepisu usunie wątpliwości dotyczące zakresu zadań marszałka województwa jako organu sprawującego bezpośredni nadzór nad wykonywaniem działalności regulowanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych" - można przeczytać w uzasadnieniu projektu nowelizacji.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
nowelizacja ustawa o usługach turystycznych marszałek bankructwo biura upadłość ministerstwo sportu i turystyki


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję