TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


Branża apeluje o zmianę przepisów wizowych

Branża turystyczna apeluje do europejskich Ministrów Turystyki o poparcie propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej pakietu wizowego i rekomenduje jej szybkie przyjęcie, aby nie narazić Europy na utratę tytułu "Kierunku Turystycznego Nr 1 na świecie".


W związku z nieformalnym spotkaniem Ministrów Turystyki i Kultury w Neapolu, NET - głos europejskiej branży turystycznej - alarmuje o braku postępu we wdrażaniu uproszczonych przepisów wizowych, zaproponowanych przez Komisję Europejską w kwietniu br.

Siedem miesięcy po opublikowaniu przez Komisję Europejską propozycji rewizji przepisów wizowych, Państwa Członkowskie nie zakończyły jeszcze pierwszego czytania i wyraziły poważne zastrzeżenia do większości poprawek zaproponowanych przez Komisję. Projekt, który ma na celu uproszczenie przepisów wizowych Schengen, przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa, rozpatrywany jest w Radzie Unii Europejskiej, gdzie Ministrowie Spraw Wewnętrznych głównie koncentrują się na zachowaniu rygorystycznych przepisów mających na celu zapobieganie nielegalnej imigracji i potencjalnym zagrożeniom terrorystycznym, pomijając ocenę korzyści ekonomicznych wynikających z uproszczenia procedur wizowych zaproponowanych przez Komisję Europejską.

Aktualne przepisy wizowe nie uwzględniają czynnika ekonomicznego i należy to zmienić. NET nalega, aby Ministrowie Turystyki Państw Członkowskich przyjęli stanowisko, że uproszczone przepisy wizowe przyczynią się do wzrostu ruchu turystycznego do Europy i tym samym będą stymulować wzrost gospodarczy.

Udział turystyki w PKB i zatrudnieniu w Unii Europejskiej ma zasadnicze znaczenie - ponad 10% unijnego PKB pochodzi z turystyki, branża turystyczna zatrudnia prawie 20 milionów osób, a turyści z krajów pozaeuropejskich wydają w Europie 400 miliardów euro.

W związku z faktem, że obecnie 72% populacji na świecie potrzebuje wizy do Europy, brak postępu w pracach dotyczących kwestii wizowych będzie stanowić zagrożenie dla potencjału wzrostu ruchu turystycznego, szczególnie z najszybciej rozwijających się rynków turystyki przyjazdowej - Chin i Rosji. Z badania przeprowadzonego przez UNWTO / WTTC wynika, że złagodzenie przepisów wizowych w Unii Europejskiej może zwiększyć napływ turystów o 5-25%.

Choć wiele Państw Członkowskich uprościło na poziomie lokalnym procedury wizowe w celu przyciągnięcia większej liczby turystów z ważnych rynków źródłowych, zastanawiający jest brak spójności i formalnego porozumienia rządów, jeśli chodzi o zmiany w przepisach.

Po pierwsze, np. niektóre kraje oferują wizy wielokrotnego wjazdu z długim okresem ważności dla osób często podróżujących, które udowodniły swoją uczciwość i rzetelność, poprzez regularne korzystanie z poprzedniej wizy. Jednak wiele Państw Członkowskich nadal niechętnie wprowadza wielokrotne wizy wjazdowe (MEVs), ważne przez trzy lata, a następnie wydawane na 5 lat dla regularnie podróżujących, zarejestrowanych w systemie VIS, czyli tych ubiegających się o wizę, których dane są zarejestrowane w systemie informacji wizowej (VIS) i którzy wcześniej legalnie, co najmniej dwa razy, korzystali z wiz wjazdowych w minionym okresie 12 miesięcy.

Po drugie, propozycja KE rekomenduje skrócenie terminu rozpatrywania wniosku o wizę z 15 do 10 dni. Obserwuje się brak akceptacji dla formalnego przyjęcia tego przepisu, choć wiele Państw Członkowskich jest w stanie rzeczywiście rozpatrywać wnioski o wizę w ciągu 72 godzin. Nie jest zatem jasne, dlaczego przepis ten nie może być formalnie przyjęty, podczas gdy realia wskazują, że jest łatwy do realizacji.

"Rozumiemy potrzebę posiadania systemu wizowego, który będzie chronił naszych obywateli, ale potrzebujemy również takiego systemu wizowego, który będzie bardziej przyjazny dla konsumenta, ponieważ zdecydowana większość ubiegających się o wizę to legalni turyści, biznesmeni i osoby, które chcą odwiedzić swoją rodzinę" skomentował Kent Nyström, prezes HOTREC.

Z kolei Tom Jenkins, prezes Europejskiego Zrzeszenia Touroperatorów, powiedział: "Przede wszystkim, wymogi wizowe muszą być racjonalne i traktować chcących podróżować do Unii Europejskiej z większym poszanowaniem. Jeśli Państwa Członkowskie uznają, że dany rynek stwarza zagrożenie, powinny poinformować dlaczego i wszcząć odpowiednią kontrolę. Nie ma sensu poszukiwanie kompromisu z rynkami źródłowymi, jeśli dziesiątki milionów potencjalnych turystów na całym świecie traktuje się jak podejrzanych przestępców. Kwestie bezpieczeństwa należą do wywiadu. Takiego podejścia niestety nie widać, gdy chodzi o wizy."

Branża turystyczna zaapelowała do Ministrów Turystyki i Kultury o spowodowanie, aby znaczenie turystyki i wynikające z tego efekty ekonomiczne zostały wzięte pod uwagę w trakcie rozmów w Radzie Unii Europejskiej. Korzyści z ułatwienia procedur wizowych są dobrze znane. Z ostatniego studium Komisji wynika, że bardziej elastyczne i dostępne przepisy wizowe mogą przyczynić się do wzrostu przyjazdów do strefy Schengen od 30% do 60% tylko z sześciu krajów, które reprezentują ważne, źródłowe rynki turystyczne. Utrzymanie obecnego status quo może kosztować Unię Europejską w ciągu kolejnych pięciu lat łącznie 130 mld € przychodu z tytułu bezpośrednich wydatków turystów (zakwaterowanie, usługi gastronomiczne, transport, rozrywka, zakupy, itd.), natomiast podjęcie niezbędnych działań może wygenerować 1.3 mln miejsc pracy w sektorze turystyki i sektorach pokrewnych.

"Ministrowie Turystyki powinni nagłośnić temat korzyści z wprowadzenia ułatwień wizowych dla rozwoju turystyki, która jest jedną z głównych gałęzi przemysłu generujących wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Dwa z trzech najważniejszych rynków źródłowych dla Europy - Chiny i Rosja - wymagają wizy Schengen. Europa nie może sobie pozwolić na to, aby "tak po prostu działać dalej", podczas gdy inne destynacje uznały korzyści z uproszczenia procedur wizowych, wprowadzając procedury wizowe bardziej przystępne i - innymi słowy - bardziej atrakcyjne" - oświadczył Lars Thykier, prezes ECTAA.

"Zgłosiliśmy ten problem na posiedzeniu władz ECTAA i doprowadziliśmy do szerszej dyskusji. To niezwykle ważny element zarówno dla całej gospodarki europejskiej jak i dla gospodarki Polski. Utrzymanie czy wręcz rozszerzenie restrykcji wizowych byłoby fatalne ze względów ekonomicznych, a jednocześnie byłoby de facto zwycięstwem terrorystów i oznaką bezradności Unii Europejskiej. Nie powinno się dopuścić, aby niezwykle dynamicznie rozwijająca się gałąź gospodarki, jaką jest turystyka, padła ofiarą dyplomatycznych rozgrywek. Tym, którzy zapominają, albo nie chcą pamiętać, o jej roli, przypominam "Ekonomia, głupcze!" skomentował prezes Polskiej Izby Turystyki, Paweł Niewiadomski.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
ministerstwo turystyki unia europejska państwa członkowskie przepisy wizowe polska izba turystyki


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję