TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Jak MSiT wypełniał swoje zadania w 2014 roku?

Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Sportu i Turystyki za rok 2014. Sprawdźmy jak resort radził sobie z zadaniami z zakresu turystyki.


Zadaniami, które najbardziej interesowały branżę turystyczną były te dotyczące tworzenia mechanizmów regulacji rynku turystycznego. Sztandarowym pomysłem Ministerstwa było stworzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. W tym przypadku resort poległ na całej linii, ponieważ projekt TFG (który zresztą niejednokrotnie krytykowaliśmy) został odrzucony przez Radę Ministrów.

W planach Ministerstwa Sportu i Turystyki na ubiegły rok było także opracowanie założeń projektu nowej ustawy o usługach turystycznych. Również na tym polu zanotowano spektakularną klęskę. Jak można przeczytać w dokumencie, zrealizowano 0% tego projektu. "W związku z brakiem akceptacji Rady Ministrów dla utworzenia uzupełniającego filaru zabezpieczeń w postaci Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w sierpniu 2014 r., konieczne stało się ponowne podjęcie prac koncepcyjnych nad całościową zmianą ustawy o usługach turystycznych. Aktualnie Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowuje Białą księgę usług turystycznych. W ramach jej przygotowania podjęto prace analityczne w zakresie kompleksowej zmiany systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności podmiotów oferujących imprezy turystyczne. 16 września odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami Polskiej Izby Ubezpieczeń, Związku Banków Polskich i Ministerstwa Finansów. W wyniku ww, spotkania pod koniec października 2014 r. do Ministerstwa sportu i Turystyki wpłynęły stanowiska PIU, MF oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego dotyczące możliwości wykreowania nowych lub dostosowania istniejących instrumentów finansowych na wypadek niewypłacalności podmiotów oferujących imprezy turystyczne" - można przeczytać w dokumencie.

Minister Biernat w oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej Ministra Sportu i Turystyki za rok 2014 stwierdza, że w kierowanych przez niego działach administracji rządowej w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zwraca uwagę na to, że nie udało się zrealizować wszystkich postanowionych przed resortem celów na rok 2014. W zakresie turystyki chodziło oczywiście o stworzenie TFG oraz opracowanie założeń do projektu nowej ustawy o usługach turystycznych. Minister zwraca także uwagę, że nie we wszystkich jednostkach podległych i nadzorowanych został w pełni wdrożony system kontroli zarządczej, w tym zarządzanie ryzykiem.

Do najważniejszych zadań, jakie MSiT postawił sobie na 2014 r. należało wzmocnienie wizerunku turystycznego Polski. W tym celu resort sportu i turystyki planował dofinansowanie zadań publicznych m.in. w zakresie wspierania produktów turystycznych, kształtowania przestrzeni turystycznej, szkolenia kadr dla turystyki, współpracy z branżą turystyczną na rynku krajowym oraz współpracy międzynarodowej. W tym celu przeprowadzono konkurs na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu turystyki. Jak podają urzędnicy ministerstwa w dokumencie priorytety zadań zostały określone w oparciu o dokumenty strategiczne w obszarze turystyki. W 2014 roku zawarto 25 umów na realizację następujących zadań:

 • popularyzujących turystykę z udziałem ponad 12 tys. osób
 • związanych z oznakowaniem ponad 5 tys. kilometrów szlaków turystycznych na terenie Polski
 • konferencje i szkolenia dla kadr turystyki z udziałem ponad tysiąca osób
 • w zakresie wsparcia produktów turystycznych

  W ramach wsparcia produktów turystycznych prowadzono następujące działania:
 • uhonorowano 11 produktów turystycznych certyfikatami Polskiej Organizacji Turystycznej
 • realizowano działania promocyjne związane z konkursem EDEN
 • realizowano projekty partnerskie o charakterze promocyjno-informacyjnym, w tym Partnerstwo Odry oraz Eurovelo
 • zrealizowano, w ramach projektu POIG 6.3 Promujmy Polskę razem 16 imprez promocyjnych pod hasłem "Bajkowy urlop w Polsce"
 • prowadzono prace związane z systemem informacji turystycznej
 • przeprowadzono konkurs na najlepsze centrum informacji turystycznej
 • wręczono certyfikaty w ramach programów "Certyfikowany organizator kongresów i Konferencji" oraz "Certyfikowany organizator podróży motywacyjnych"
 • zrealizowano zadania dotyczące powołania konsorcjum "Polskie Szlaki Kulinarne" oraz kontynuowano działalność konsorcjum "Zdrowie i Uroda"
 • uhonorowano przedstawicieli nauki tytułem Ambasadora Kongresów i Konferencji Polskich
 • zrealizowano Międzynarodową Konferencję "Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich" w trakcie V edycji targów Agrotravel.

  Jakie działania prowadzono w ramach tworzenia i wspierania systemu marketingu w turystyce?
 • realizowano projekty promocyjne i wizerunkowe na rynkach zagranicznych
 • realizowano kampanię promocyjną na wybranych rynkach europejskich i zagranicznych
 • realizowano projekty promocyjno-informacyjne w przemyśle spotkań
 • zrealizowano projekty badawcze
 • realizowano podróże studyjne i prasowe dla przedstawicieli branży turystycznej i mediów z rynków zagranicznych
 • prowadzone działania związane z utrzymaniem Narodowego Portalu Turystycznego (niektóre kontrowersyjne ---> PIT krytykuje Narodowy Portal Turystyczny)
 • prowadzono kampanie w internecie z wykorzystaniem NPT
 • rozpoczęto prace przygotowujące do realizacji promocji Polski w kontekście EXPO Mediolan 2015

  Jednym z priorytetowych celów na ubiegły rok było zwiększenie liczby przyjazdów turystów zagranicznych odwiedzających Polskę. Jak można wywnioskować z dokumentu tu poszło całkiem nieźle, ponieważ resort planował przyciągniecie 15 mln osób, podczas gdy w sprawozdaniu jest wzmianka, że w 2014 r. do Polski przyjechało 16 mln osób. Podstawowymi planowanymi działaniami służącymi realizacji tego celu miały być kreowanie polityki w obszarze turystyki, wsparcie produktów turystycznych i podnoszenie jakości usług turystycznych.

  W celu kreowania polityki w obszarze turystyki MSiT potwierdza przeprowadzenie uzgodnień wewnętrznych, zewnętrznych i konsultacji publicznych projektu "Programu rozwoju turystyki do 2020 r.". Resort wykazał również prowadzenie akcji związanych z bezpieczeństwem turystów:
 • akcji "Telefon Bezpieczeństwa" (60 tys. ulotek)
 • zimowej edycji akcji "Bezpieczna Woda" (69 tys. plakatów/ulotek)
 • letniej edycji akcji "Bezpieczna Woda" (40 tys. broszur)
 • "akcji Bezpieczny stok" (przeprowadzono 15 imprez plenerowych na stacjach narciarskich z udziałem ok. 2500 dzieci i młodzieży szkolnej. Rozdano 25 tys. egzemplarzy broszury "Bezpieczny Stok)

  Resort sportu i turystyki w sprawozdaniu wykazuje także udział w Komitecie Doradczym ds Turystyki Komisji Europejskiej, Komitecie Turystyki OECD, polsko-białoruskiej grupie roboczej ds turystyki działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej.

  W ramach tworzenia i wspierania systemu marketingu w turystyce MSiT podjął następujące działania:
 • realizacja projektów promocyjnych na rynkach zagranicznych
 • realizacja podróży studyjnych i prasowych z ponad 20 rynków, w których wzięło udział ponad 1000 osób
 • realizacja stoisk narodowych na najważniejszych imprezach targowych, w tym z obszaru przemysłu spotkań
 • działania promocyjne w internecie z wykorzystaniem 15 profili społecznościowych, systemów mailingowych oraz NPT
 • organizacja imprez promocyjnych, prezentacji i warsztatów branżowych, w których wzięło udział prawie 30 tys. osób
 • realizacja 8 projektów badawczych, w tym z zakresu przemysłu spotkań czy konkurencyjności polskiej turystyki na rynkach zagranicznych
 • prace związane z aktualizacją CMS do zarządzania Narodowym Portalem Turystycznym.

  W celu podnoszenia jakości usług turystycznych:
 • zrealizowano centralny etap VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, do której przystąpiło 32 uczniów - finalistów etapu okręgowego.
 • zrealizowano XII edycję Konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej, do której zgłoszono 18 prac
 • dofinansowano zadania publiczne z zakresu szkolenia i doskonalenia kadr dla turystyki z udziałem 1176 osób.

  Ze sprawozdaniem MSiT można zapoznać się poniżej.

  Możesz także pobrać plik: turinfo_20150430_sprawozdanie_z_planu_msit_2014.pdf
 • Komentarze

  (kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

  (akceptacja regulaminu)


  Tagi:
  ministerstwo sportu i turystyki sprawozdanie z działalności narodowy portal turystyczny ustawa o usługach turystycznych turystyczny fundusz gwarancyjny promocja Polski


  Komentarze:

  Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
    Akceptuję