TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Ministerstwo Finansów nie zamierza zmieniać przepisów dla biur

Nie ma co liczyć na przywrócenie wcześniejszych przepisów odnośnie rozliczania VAT-u przez biura podróży. Ministerstwo Finansów odpowiedziało na interpelację poselską nr 31625 w sprawie szczególnych zasad opodatkowania dla podmiotów świadczących usługi turystyczne.


Nowe, niekorzystne dla branży przepisy funkcjonują od 1 stycznia 2014 roku. Wielokrotnie były oprotestowywane przez organizacje branżowe, z Polską Izbą Turystyki na czele. Zgodnie z nimi biura muszą odprowadzać VAT w momencie otrzymania zaliczki, często na wiele tygodni przed realizacją imprezy.

"W uzasadnieniu do projektu ustawy (druk sejmowy nr 805) wskazano że "W projekcie przewidziano również (analogicznie jak obecnie) delegację dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia, późniejszych niż wymienione w ust. 1, 5 oraz 7-11 terminów powstania obowiązku podatkowego, z uwzględnieniem specyfiki wykonywania niektórych czynności, uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami oraz przepisów Unii Europejskiej (art. 19a ust. 12). Należy podkreślić, że terminy powstania obowiązku podatkowego określone obecnie w rozporządzeniu wykonawczym zostaną objęte zasadami ustawowymi". Z powyższego jednoznacznie wynika, że wraz z wejściem w życie projektowanej ustawy,szczególne terminy powstania obowiązku podatkowego określone w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.), w tym m.in. dotyczące świadczenia usług turystyki opodatkowanych według szczególnej procedury na podstawie art. 119 ustawy o VAT, od 1 stycznia 2014 r. zostaną objęte zasadami ustanowionymi w projektowanej ustawie. A zatem skoro nowela takiego szczególnego momentu rozpoznawania obowiązku podatkowego dla usług turystyki nie zawierała, to znaczyło, że ustawodawca zadecydował o objęciu tych usług ogólnymi zasadami powstawania obowiązku podatkowego w VAT" - pisze w treści dokumentu podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman.

W dalszej części pisma, przedstawiciel resortu finansów zaznacza, że szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla usług turystycznych, który obowiązywał do końca 2013 roku nie miał umocowania w dyrektywie Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

"Biorąc pod uwagę powyższe, nie znajduję uzasadnienia do przywrócenia przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2013 r. w zakresie szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług turystyki ani też zmiany przepisów regulujących tę materię." - konkluduje Jarosław Neneman.

Jeszcze w listopadzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał korzystny dla branży turystycznej wyrok, o którym pisaliśmy w aktualności Korzystny wyrok w sprawie VAT-u dla biur podróży Jak widać stanowisko MF idzie w jedną stronę, a orzecznictwo sądowe w drugą.

Stanowisko Ministerstwa Finansów oznacza, że biura w dalszym ciągu będą musiały przewidywać jakie naliczą marże ze sporym wyprzedzeniem. Ironizując, można pokusić się o twierdzenie, że touroperatorzy powinni rozważyć zatrudnienie etatowej wróżki.

Obecnie jeśli wysokość marży szacowanej w dniu pobrania różni się od rzeczywistej, biuro musi złożyć korektę VAT-u, a jeśli pierwotnie oszacowana marża była niższa od rzeczywistej należy zapłacić odsetki od zaległości podatkowej. Oczywiście, biorąc pod uwagę ilość zmiennych kosztów, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy z branży turystycznej sytuacja, w której wysokość marży się zmienia jest dość częsta. Powoduje to częstą konieczność korekty deklaracji VAT-u, co w konsekwencji może spowodować, że organy podatkowe mogą zacząć podejrzewać jakieś nieprawidłowości i częściej przeprowadzać kontrole w biurach podróży. Nikomu w branży taka sytuacja nie będzie na rękę.

Z pełną treścią odpowiedzi na interpelację posła Łukasza Gibały można zapoznać się poniżej.


Możesz także pobrać plik: turinfo_20150414_i31625-o1.pdf
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
ministerstwo finansów podatek vat biuro podróży interpelacja poselska Jarosław Neneman Łukasz Gibała


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję