TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Wyjazdy letnie ustępują miejsca zimowym

Kończy się sezon wakacyjny i zainteresowani wyjazdami w sezonie zimowym już zastanawiają się, gdzie spędzić ferie. Jakich cen mogą spodziewać się klienci biur podróży?


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie zimowym 2017/18. Obejmuje ona okres pierwszego tygodnia zimowych ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego definiowanego jako 15-21 stycznia 2018 roku.

I. Ważne wydarzenia ostatniego tygodnia w turystyce wyjazdowej

Ostatni tydzień września z kolejną wysoką dynamiką wzrostu sprzedaży wycieczek
Najnowszy raport z systemu MerlinX (39/2017), z którym można się zaznajomić w mediach przyniósł nowe korzystne dane o wysokiej dynamice bieżącej sprzedaży zdecydowanie najważniejszych dla branży imprez lotniczych, podobnie jak raporty z trzech pierwszych tygodni września. Wyniosła ona 30,1 procent (w wcześniejszych tygodniach było to + 35,5 +13,7 oraz +12,1 procent), a ten wysoki wzrost wystąpił pomimo rekordowo wysokiej bazy, czyli korzystnej sprzedaży w tym samym okresie przed rokiem. Rosła ona wówczas o 23,9 procent i był to najlepszy wynik od początku sezonu.

Oznacza to, że wobec 2015 roku łączna dwuletnia dynamika wzrostu w ostatnim tygodniu września wyniosła ponad 61 procent (sic!). Jest to o tyle istotne dla branży, że oznacza dużą poprawę popularności wyjazdów powakacyjnych, czyli w okresie, w którym szczególnie silnie odczuwana jest konkurencja wyjazdów organizowanych przez turystów samodzielnie, w tym zwłaszcza przy wykorzystaniu często obniżanych cen przelotów u tzw. tanich przewoźników.

Należy jednak pamiętać, że takie wysokie przyrosty dotyczą już tylko niedużych wolumenów bieżącej sprzedaży, a ponadto są w dużej mierze skutkiem wydłużenia tegorocznego sezonu na niektórych kierunkach (zwłaszcza w Grecji) i pojawieniem się w związku z tym dodatkowej podaży ofert, której w porównywalnym okresie roku ubiegłego w tak istotnej skali nie było.

Z tego pierwszego powodu pomimo faktu, że ostatni wskaźnik wzrostu bieżącej sprzedaży był zdecydowanie wyższy od dotychczasowego wzrostu sprzedaży skumulowanej (+16,08 procent), to w rezultacie nastąpiła jednak tylko niewielka jego poprawa do poziomu +16,19 procent. Natomiast nadal w świetle alternatywnych danych napływających z rynku wynika, że jest to wzrost zbyt niski w porównaniu obecnymi realiami branży i to pomimo faktu, że niedawno (po trzecim tygodniu sierpnia) został on w raportach skorygowany o około 6 procent w górę.

Wyjątkowo dobrej sprzedaży lata - ciąg dalszy
W materiale przed trzema tygodniami przedstawiono wysoką dynamikę przyrastania liczby sprzedanych wycieczek z wyjazdami we wrześniu, w miarę przybliżania się do końca miesiąca na tle analogicznej sytuacji w sierpniu oraz ostatecznie zrealizowanej sprzedaży w lipcu tego roku.

Zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami sprzedaż wrześniowych wycieczek zakończyła się (według statystyk portalu Wakacje.pl), na poziomie wyższym od lipcowej, a także na niewiele niższym od sprzedaży sierpniowej. Według 10-letnich statystyk Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) z lat 2017-2016 przeciętnie najwyższa liczba pasażerów czarterów miała miejsce w lipcu i przewyższała przeciętną ich liczbę z sierpnia o ponad 1,5 procent, a z września aż o nieco ponad 20 procent.

O przyczynach tak korzystnego stanu rzeczy pisano już w poprzednich materiałach, a należą do nich wyjątkowo zmienna i niesprzyjająca pogoda w kraju tej jesieni oraz zdecydowanie korzystniejsze ceny (zwłaszcza w porównaniu z większością tegorocznego sezonu letniego) na tych kierunkach, które posiadają jeszcze istotną rolę w sprzedaży, jak również bardzo duża poprawa nastrojów konsumenckich, które przebywają obecnie na poziomach tylko niewiele niższych aniżeli w rekordowych pod tym względem latach 2007-08.
Październik też powinien więcej znaczyć w ogólnej sprzedaży niż w ostatnich latach
Jednak może się okazać, że nadzwyczaj korzystny wrzesień wcale nie jest w tym sezonie ewenementem, gdyż relatywnie jeszcze nieco lepszy może być październik. W miesiącu tym działają zasadniczo te same czynniki, które sprzyjają wysokiej sprzedaży wyjazdów wrześniowych, zaś obecny stan zaawansowania zarezerwowanych wycieczek jest nawet wyższy niż we wrześniu.

Wykres zamieszczony poniżej przedstawia liczbę rezerwacji na końce poszczególnych tygodni pozostałych do końca miesiąca w odniesieniu do poziomu sprzedaży lipcowej (czyli tak jak miało to miejsce na wykresie poprzednim), a dodatkowo w odniesieniu do poziomu sprzedaży w październiku 2016 wobec lipca 2016. To co jest wyraźnie widoczne to bardzo już wysoki stopień zaawansowania październikowego wskaźnika pomimo faktu, że do końca miesiąca pozostało jeszcze ponad trzy tygodnie.
Dodatkowo i niejako wyprzedzająco został też zamieszczony wykres rezerwacji dla listopada, który jest już wprawdzie pierwszym miesiącem sezonu zimowego w turystyce wyjazdowej, ale na razie działają w nim te same korzystne czynniki, które tak efektywnie wspierały sprzedaż w końcowej fazie sezonu letniego.

Zaskakiwać natomiast mogą niskie ceny wycieczek obserwowane w październiku, zwłaszcza w obliczu sporego popytu, któremu sprzyja bardzo słaba pogoda w kraju. Wydaje się jednak, że wydłużając sezon organizatorzy wykreowali nieco zbyt dużą podaż, co mogło spowodować zachwianie równowagi popytowo- podażowej na korzyść tej ostatniej. Być może wynika to z faktu, że liczba osób planujących powakacyjny wypoczynek jest jednak zdecydowanie mniejsza niż we wrześniu i stąd wynika również mniejsza liczba osób zamieniających pierwotnie planowany wyjazd krajowy na zagraniczny. Inną przyczyną może być fakt, że przedłużając sezon organizatorzy wchodzą w obszar jeszcze korzystniejszych cen (zwłaszcza hotelowych pokoi), co znajduje potem przełożenie na oferowane ceny wycieczek.
Natomiast dokładniejsza obserwacja postępów rezerwacji w listopadzie wskazuje na błyskawicznie rosnącą rolę Egiptu w sprzedaży. Ogólny udział tego kierunku w rezerwacjach sezonu zimowego wzrósł w okresie ostatnich 2 tygodni z 11,4 do 17,3 procent, a w wyjazdach grudniowych z 14,8 do prawie 24 procent, co daje Egiptowi w tym miesiącu pozycję lidera.
Maleje natomiast nieco udział Hiszpanii w sprzedaży, zwłaszcza w miesiącach styczeń-marzec, w których szybko rosnącego znaczenia nabierają już feryjne wyjazdy narciarskie.

Rainbow: lepsze od ubiegłorocznego tempo wzrostu sprzedaży zimy
Na razie jest jeszcze stosunkowo niewiele konkretnych informacji o koniunkturze w sprzedaży imprez sezonu zimowego, a do nielicznych należą dane w tej kwestii podane w ostatnim raporcie giełdowym naszego jedynego notowanego na GPW touroperatora, czyli biura Rainbow. W ostatni czwartek poinformowano w nim, że dynamika wzrostu rok do roku sprzedaży skumulowanej imprez sezonu zimowego, które zostały sprzedane do 30 września osiągnęła +10,1 procent. Może się to wydawać wynikiem dość umiarkowanym, ale należy w tym miejscu przypomnieć, że jest ona jednak lepsza niż dla podobnego okresu przed rokiem (do 15 października), gdy wzrost ten wyniósł 8,3 procent.

Rozpatrując dynamikę wzrostu sprzedaży zimy, zwłaszcza na tle imponujących wzrostów sprzedaży końcowego okresu lata, warto również pamiętać, że w jej przypadku nie działa już bardzo silny czynnik fatalnej pogody wypychający niedoszłych krajowych urlopowiczów na zagraniczne wyjazdy. W przypadku sezonu zimowego czynnikami wzmacniającymi sprzedaż są świetne nastroje konsumenckie oraz spadek obaw przed wydarzeniami o charakterze terrorystycznym, w tym zwłaszcza w Egipcie, a czynnikiem tonującym tempo jej wzrostu jest stopniowo słabnąca na razie dynamika wzrostu realnych dochodów gospodarstw domowych.
W tym obszarze warto też zaznaczyć, że wszystkie trzy raporty opublikowane przez biuro Rainbow w kwestii sprzedaży imprez zimowych (w czerwcu, sierpniu i ostatnio) wskazywały na wyższą jej dynamikę niż miało to miejsce w odpowiednich okresach roku ubiegłego, chociaż tendencja poziomów tej dynamiki jest lekko spadkowa, a zatem teoretycznie zgodna z coraz mniejszym tempem wzrostu 12- miesięcznych średnich kroczących realnych dochodów polskich gospodarstw domowych.

II. Istotne kwestie z zakresu cen turystycznych imprez

Niniejsze zestawienie obejmuje po raz pierwszy w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie zimowym 2017/18 definiowanym jako trzeci tydzień stycznia 2018 roku (15.01-21.01.2018), czyli pierwszy tydzień ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego, zebranych w dniu 5 października z cenami również dla tego samego tygodnia zebranych w dniu 28 września, a w porównaniach rok do roku z cenami z 6 października 2016 (również dla pierwszego tygodnia ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego zimą 2017).

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami w okresie 15-21 stycznia, średnie ceny wzrosły o 30 złotych, a największe wzrosty odnotowano na identycznych kierunkach, co przed rokiem, chociaż w istotnie mniejszej skali, a zatem w Portugalii (Madera) - o 135 złotych oraz na Lanzarote i w Maroku - o 116 i 55 złotych. Z kolei spadki średnich cen wycieczek w ostatnim tygodniu miały miejsce na Cyprze - o 74 złote oraz na Teneryfie i Malcie - o 49 i 34 złote. W analogicznym okresie przed rokiem tygodniowy wzrost cen wycieczek był znacznie większy i wyniósł średnio 182 złote.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego tygodnia ferii zimowych dla województwa mazowieckiego w latach 2017 (okres 13-19 luty) i 2018 (okres 15-21 luty) zebranych w tym samych okresach października pokazuje, że obecna średnia cena jest niższa wobec średniej ceny sprzed roku o 193 złote, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku odnotowano wzrost o 52 złote, a przed dwoma laty istotny wzrost o 130 złotych.
Niższe niż przed rokiem ceny mogą być efektem nałożenia się kilku czynników, a mianowicie niższych cen na kierunkach egipskich - słabszy dolar i niewygasły jeszcze efekt bardzo silnej dewaluacji tamtejszej waluty z 3 listopada zeszłego roku oraz niższych cen na kierunkach Kanaryjskich, na co wpływ może mieć zwiększenie oferty tanich linii Ryanair - dwa nowe rejsy na Teneryfę z Warszawy i przywrócenie zawieszonego rejsu na Fuerteventurę. Niższe są również przeloty tanimi liniami na Cypr (o średnio 155 złotych) i o mniej więcej taką samą kwotę na Maltę, co ma wpływ na ceny wycieczek w biurach podróży, gdyż coraz bardziej znacząca ich część bazuje właśnie na przelotach tanimi liniami.
Spadek cen wycieczek rok do roku ma miejsce pomimo faktu, że czynniki o charakterze kosztotwórczym wpływają obecnie w zauważalnym stopniu w kierunku ich wzrostu. Ceny paliwa lotniczego wynosiły w ubiegłym tygodniu 2,41 zł/litr wobec 2,12 zł/litr przed rokiem, czyli wzrastały o blisko 14 procent, natomiast złoty w relacji rok do roku umocnił się wobec amerykańskiego dolara i euro jedynie o średnio około 1 procent. W rezultacie ich wspólny wpływ na średni wzrost kosztów cen wycieczek wyniósł w przybliżeniu 30-35 złotych.

Spośród dwóch najważniejszych kierunków zimowych kierunkiem (nie licząc egzotyki jako całości), który wykazał większy spadek cen rok do roku jest obecnie Egipt, gdzie ceny obniżyły się wobec poziomu z sezonu 2016/17 o średnio 207 złotych, podczas gdy przed rokiem spadły one o 13 złotych, a przed dwoma laty wzrosły o 152 złote. Inaczej niż było to w sezonie letnim, zdecydowanie tańszy był Synaj - o średnio 328 złotych, w mniejszym stopniu spadały ceny na najbardziej przecenianej latem tego roku Hurghadzie - o średnio 180 złotych, a najniższe spadki odnotowano w Marsa Alam - o średnio 113 złotych.

Równo przed rokiem pisano - "W nieodległej przyszłości korzystnemu kształtowaniu się cen Egiptu może pomóc kolejna dewaluacja miejscowej waluty (poprzednia miała miejsce 13 marca 2016), która staje się stopniowo coraz bardziej prawdopodobna i powinna otworzyć możliwości obniżek cen oraz poprawy konkurencyjności Egiptu jako celu wyjazdów turystycznych". Pogląd ten sprawdził się w zupełności zarówno odnośnie zapowiadanej dewaluacji (została przeprowadzona 3 listopada 2016), jak również odnośnie kształtowania się późniejszych cen kierunków egipskich, który został rynkowym liderem obniżek cen wycieczek.

Nieco mniejszy spadek cen odnotowały Wyspy Kanaryjskie gdzie ceny obniżyły się rok do roku o średnio 129 złotych, a w dwóch wcześniejszych sezonach notowano zwyżki średnich cen o odpowiednio 118 i 119 złotych. Spośród wysp na tym kierunku największe roczne spadki cen wykazuje obecnie Fuerteventura - o 234 złote, która przed rokiem drożała najbardziej, a najmniej przeceniona została Gran Canaria - o średnio 55 złotych, która przed rokiem była jedyną wyspą, jaka oparła się wzrostom. Oznacza to sytuację z grubsza odwrotną od odnotowywanej w ubiegłym sezonie, która z kolei była również odwrotnym odbiciem zmian cen w sezonie 2015/16, czyli sprzed 2 lat.
Z mniejszych kierunków zdecydowanie tańszy niż przed rokiem jest teraz Cypr - o 541 złotych, w mniejszym stopniu Malta i Portugalia - o 252 i 195 złotych, natomiast nieznacznie rok do roku wzrosły ceny wycieczek do Maroka - o 4 złote.

Jak było już zaznaczane wcześniej, na spadki cen Cypru i Malty znaczny wpływ wywiera obniżka cen przelotów w tanich liniach (LCC) obserwowana ostatnio na obu tych kierunkach.

W obecnym zestawieniu wyraźnie największą zniżkę średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wśród dużych i średnich organizatorów wykazuje oferta biura Itaka - tańsza rok do roku o około blisko 400 złotych. Istotnie mniej kosztowne są również oferty biur Coral Travel Wezyr Holidays i TUI Poland - tańsze o około 310 i 250 złotych. Oferty innych biur są przecenione, albo w granicach zbliżonych do średniej (obecnie 193 złote) - Net Holiday oraz Sun & Fun, albo wycenione pomiędzy minus 50 i plus 150 złotych wobec ich ofert z roku ubiegłego.

W tym, co ma jednak dla turystów największe znaczenie, a zatem w bezwzględnym poziomie bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 11 zimowych destynacjach oraz w trzech kategoriach hoteli, to pozycję współlidera utrzymało Exim Tours (12 ofert) - przed rokiem 13 takich ofert, natomiast biurami, które istotnie poprawiły swoją pozycję są TUI Poland oraz Itaka (też 12 oraz 11 ofert) - przed rokiem odpowiednio 4 i 8 takich ofert.
Inne istotne kwestie dotyczące turystyki wyjazdowej

W ostatnim tygodniu w liniach Ryanair dla przelotów na kierunkach turystycznych na okres wylotów w pierwszym tygodniu ferii zimowych (15-21 stycznia) tym razem nieco wzrosły - o średnio 34 złote z 433 do 467 złotych (poprzednio spadły o 18 złotych). Nieco korzystniej dla turystów kształtowały się ceny rejsów na Wyspy Kanaryjskie, które spadły - z 926 do 882 złotych, czyli o 44 złote, natomiast średnia cena pozostałych połączeń wzrosła z 315 do 367 złotych, czyli o 52 złote. Rekordzistami zwyżek cen były połączenia z Krakowa do Porto i z Warszawy do Lizbony - o 168 i 155 złotych, a zniżek Wrocławia i z Warszawy na Teneryfę, gdzie ceny obniżyły się o 190 i 121 złotych.
Ceny w liniach Wizzair tym razem wzrosły o 36 złotych z 437 do 473 złotych (poprzednio spadły o 43 złote). Największe zwyżki cen odnotowały przeloty z Katowic do Lizbony i na Cypr - o 145 i 120 złotych, a zniżki też z Katowic na Lanzarote i do Barcelony - o 180 i 125 złotych.

W porównaniach rok do roku w liniach Ryanair średnie ceny na kierunkach turystycznych ogółem są obecnie umiarkowanie niższe od cen sprzed roku - spadły z 614 do 567 złotych, czyli o 47 złotych lub o 7,6 procent (poprzednio były niższe o 63 złote). Jednak istotnie wyższe były średnie ceny rejsów na kierunkach kanaryjskich, które wzrosły z 803 do 926 złotych, a zatem o 123 złote lub 20 procent, natomiast ceny na pozostałych kierunkach spadły z 520 do 388 złotych, czyli o 132 złote lub 25,4 procent. Największy spadek cen rok do roku wykazało połączenie z Warszawy do Barcelony i z Krakowa na Maltę - o 1170 (sic!) i 230 złotych, a wzrost z Warszawy na Teneryfę i Fuerteventurę - o 404 i 274 złote.

Zdecydowanie niższe niż przed rokiem są natomiast ceny w liniach Wizzair, które obniżyły się o średnio 311 złotych, z 820 do 509 złotych, czyli o prawie 38 procent (przed rokiem wzrastały o 31 procent). Najbardziej istotny spadek wykazały ceny przelotów z Katowic na Teneryfę i z Warszawy do Barcelony - o 1100 i 752 złote, a wzrosły też z Warszawy do Bari - o średnio 40 złotych.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
biura podróży ferie zimowe wyjazdy ceny
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję