TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Komisja Europejska wszczyna śledztwo w sprawie Przewozów Regionalnych

Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie pomocy dla Przewozów Regionalnych, którą przyznano przewoźnikowi w 2015 roku. Spółka otrzymywała pomoc państwa w przeszłości, a unijne przepisy zezwalają przedsiębiorstwu na otrzymanie pomocy restrukturyzacyjnej tylko raz w ciągu 10 lat.


Spółka Przewozy Regionalne już w przeszłości korzystała z pomocy państwa. Musimy ocenić, czy otrzymana pomoc jest zgodna z przepisami dotyczącymi pomocy państwa i zadbać, aby wsparcie publiczne nie prowadziło do zakłócenia konkurencji na rynku kolejowym - skomentowała komisarz Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji.

We wrześniu 2015 r. Polska zgłosiła Komisji pomoc restrukturyzacyjną przyznaną Przewozy Regionalne, w wysokości 770 mln PLN (około 181 mln EUR).

Zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, mogą otrzymywać pomoc restrukturyzacyjną tylko raz w okresie 10 lat (tzw. zasada "pierwszy i ostatni raz"). Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w której przedsiębiorstwa borykające się z trudnościami polegają na finansowaniu ze środków publicznych, aby utrzymać się na rynku, zamiast poprawiać swoje wyniki gospodarcze i konkurować na podstawie swoich wyników.

W trakcie wstępnej oceny Komisja stwierdziła, że już w przeszłości Przewozy Regionalne otrzymywały pomoc państwa. Komisja zbada, czy wsparcie udzielone w przeszłości należy uznać za pomoc restrukturyzacyjną, a tym samym czy pomoc przyznana w 2015 r. jest zgodna z zasadą "pierwszy i ostatni raz". Komisja chce zbadać także czy, zgodnie z wymogami przepisów UE dotyczących pomocy państwa, Polska zaproponowała odpowiednie środki łagodzące zakłócenia konkurencji spowodowane przez pomoc na restrukturyzację, oraz czy polskie koleje regionalne wnoszą wystarczający wkład własny w koszty restrukturyzacji.

Komisja przyznaje, że polski sektor pasażerskich przewozów kolejowych różni się pod pewnymi względami od innych sektorów gospodarki, w szczególności dlatego, że świadczy on ważną usługę publiczną na rynku, który nie jest jeszcze w pełni otwarty na konkurencję na poziomie UE. Komisja rozważy, w jaki sposób uwzględnić te różnice w ocenie pomocy na restrukturyzację Przewozów Regionalnych

Wszczęcie dochodzenia daje zainteresowanym stronom trzecim możliwość przedstawienia uwag.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
komisja europejska dochodzenie przewozy regionalne restrukturyzacja pomoc państwowa
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję