TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Turyści pozwali organizatora o zaginiony bagaż

Turyści w Hurghadzie, a bagaż w Los Angeles? To parafraza jednego z żartów, ale takie wpadki czasami się zdarzają. Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał sprawę z powództwa turystów, których bagaż zaginął na lotnisku.


Para turystów wykupiła wczasy w Tunezji. Po przylocie, okazało się, że bagaż turystki nie dotarł na docelowe lotnisko, jak się później okazało, w ogóle nie opuścił on lotniska, z którego turyści wylatywali. Wobec tego turyści tracili czas na poszukiwania, musieli także zakupić odzież, kosmetyki czy lekarstwa (turystka chorowała na nadciśnienie). Po powrocie wytoczyli organizatorowi wyjazdu proces o zmarnowany urlop. Rozpatrujący tę sprawę w pierwszej instancji uznał powództwo turystów za zasadne. Sąd Rejonowy uznał, że odpowiedzialność organizatora turystyki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o oświadczenie usług turystycznych ukształtowana na podstawie art. 11 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych obejmuje szkodę majątkową wynikłą w toku jej świadczenia ( w badanej sprawie koszty zakupu odzieży, kosmetyków, przejazdów taksówką, rozmów telefonicznych) jak i niemajątkową w postaci tzw. zmarnowanego urlopu i zasądził kwoty, 1514 zł na rzecz powoda i 2924 zł na rzecz powódki.

Touroperator złożył apelację, zarzucając naruszenie art. 11 b ust. 2 ustawy o usługach turystycznych w związku z art. 17 ust. 2 Konwencji montrealskiej, która stanowi, że odpowiedzialność za zaginiony bagaż spoczywa wyłącznie na przewoźniku. Odpowiedzialność organizatora turystyki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oparta jest na zasadzie ryzyka, a jej podstawę kształtuje art. 11 a ustawy o usługach turystycznych, stanowiący lex specialis wobec art. 471 k.c., wskazując przesłanki egzoneracyjne (wyłączające odpowiedzialność organizatora). Należą do nich sytuacje, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć oraz siłą wyższą. W badanej sprawie nie została spełniona żadna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność odszkodowawczą pozwanego, z resztą taka okoliczność nie była podnoszona - uznał Sąd Okręgowy w uzasadnieniu do wyroku o sygnaturze III Ca 1881/17. Z treścią uzasadnienia można zapoznać się pod adresem www.orzeczenia.ms.gov.pl

Sąd wskazał, że konwencja montrealska reguluje odpowiedzialność przewoźnika za szkodę wynikłą w razie zniszczenia, utraty lub uszkodzenia przyjętego bagażu jedynie pod warunkiem, że wydarzenie, które spowodowało zniszczenie, utratę lub uszkodzenie bagażu nastąpiło na pokładzie statku powietrznego lub podczas jakiegokolwiek okresu, w którym przyjęty bagaż był pod opieką przewoźnika (art. 17 ust. 2 zd. 1 konwencji), a także za szkodę wynikłą z opóźnienia w przewozie lotniczym bagażu (art. 19 konwencji). W tej sprawie żadna z powyższych sytuacji nie miała miejsca. Bagaż powódki zaginął i w ogóle nie dotarł do miejsca docelowego podróży - Tunezji, co więcej, okazało się już po powrocie do Polski, że bagaż nie opuścił lotniska w Warszawie i odnalazł się dopiero na skutek własnych starań powodów w biurze bagaży zaginionych Lotniska Chopina W tej sytuacji sąd uznał, że bagaż nie trafił do przewoźnika i nie opuścił lotniska, a touroperator nie dołożył należytej staranności, aby tę okoliczność ustalić w czasie pobytu powodów w Tunezji.

Sąd uznał apelację złożoną przez touroperatora za bezzasadną. Wyrok jest prawomocny.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
sąd wyrok turyści bagaż touroperator konwencja montrealska usługi turystyczne


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję