TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Dofinansowania wycieczek dla szkół za 70 mln złotych

Już niedługo rozpocznie się nabór wniosków na dofinansowanie wycieczek i zajęć edukacyjnych w programach "Podróże z klasą" i "Kto Ty jesteś? - Polak mały". Od 19 czerwca będzie można składać wnioski na te nowe propozycje Ministra Edukacji dla uczniów i przedszkolaków.


Wprowadzone programy umożliwią wspólne wyjazdy, integrację oraz poznawania piękna i bogactwa polskiej kultury i sztuki. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże organom prowadzącym, instytutom badawczym, instytucjom kultury i organizacjom pozarządowym na obie inicjatywy w sumie 70 mln zł.

W ramach programu "Podróże z klasą" od września uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli wyjechać nawet na pięciodniową wycieczkę szkolną. Koszty wyjazdu będą mogły zostać pokryte z budżetu państwa w 100 procentach.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest uwzględnienie w programie wycieczki wizyty w: muzeum, galerii sztuki, teatrze, operze, filharmonii, centrum nauki, skansenie lub innej instytucji kultury (w tzw. punktach edukacyjnych). Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli pojechać na wycieczki, w czasie których odwiedzą punkty edukacyjne wybrane przez organizatorów. Dofinansowanie obejmie m.in. transport, nocleg, wyżywienie i koszty biletów do punktów edukacyjnych związanych z kulturą takich jak muzea, galerie, teatry. W 2024 r. na ten cel Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje przeznaczyć 60 mln zł.

Nabór wniosków rozpocznie się 19 czerwca br. i potrwa do wyczerpania puli środków finansowych. Wniosek może złożyć organ prowadzący za pośrednictwem udostępnionego formularza pod adresem: ksdo.gov.pl O otrzymaniu środków zdecyduje kolejność złożenia prawidłowo wypełnionego formularza.

Finansowane będą wyjazdy organizowane przez szkołę w terminie od września do 15 grudnia 2024 r., których program będzie obejmował:

 • w przypadku wycieczki dwudniowej - co najmniej dwa punkty edukacyjne,
 • w przypadku wycieczki trzydniowej - co najmniej trzy punkty edukacyjne,
 • w przypadku wycieczki czterodniowej - co najmniej czterech punktów edukacyjnych,
 • w przypadku wycieczki pięciodniowej - co najmniej pięciu punktów edukacyjnych.

W ramach wycieczki należy zrealizować minimum jeden punkt edukacyjny danego dnia.

Obowiązkowym punktem edukacyjnym jest odwiedzenie: muzeum, galerii sztuki, teatru, opery, filharmonii, centrum nauki, skansenu czy innej instytucji kultury. W przedsięwzięciu nie ma listy punktów edukacyjnych. Konkretne miejsce wybiera organizator wycieczki.

Środki finansowe, po złożeniu wniosku, otrzymają organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Przedsięwzięcie jest skierowane dla uczniów w czterech grupach wiekowych:
 • I grupa - klasy I-III ze szkół podstawowych,
 • II grupa - klasy IV-VI ze szkół podstawowych,
 • III grupa - klasy VI-VIII ze szkół podstawowych,
 • IV grupa - szkoły ponadpodstawowe.


Ze środków z dotacji mogą być sfinansowane TYLKO koszty przejazdu, bilety wstępu, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu. Szkoła otrzyma finansowanie w wysokości nawet do 100 proc. planowanych kosztów wycieczki, maksymalnie na:
 • wycieczkę dwudniową - do 20 tys. zł,
 • wycieczkę trzydniową - do 30 tys. zł,
 • wycieczkę czterodniową - do 40 tys. zł,
 • wycieczkę pięciodniową - do 50 tys. zł.


W przypadku pokrycia całkowitego kosztów wycieczki nie jest wymagany wkład własny.

"KTO TY JESTEŚ - POLAK MAŁY"

"Kto ty jesteś? - Polak mały" to nowy program Ministra Edukacji dla przedszkolaków. Komunikat Ministra Edukacji u ustanowieniu programu zostanie podpisany na początku czerwca, a nabór wniosków ruszy 26 czerwca br. i potrwa do 17 lipca 2024 r. W ramach programu, zostaną przekazane środki finansowe dla organizacji pozarządowych na organizację zajęć kulturalnych, konkursów, pikników, wystaw i wycieczek dla przedszkolaków. O środki finansowe ubiegać mogą się organizacje harcerskie, instytuty badawcze, instytucje kultury oraz podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.

Program będzie podzielony na moduły tematyczne:

 • Moduł 1 - ,,Odkrywcy świata"

  organizacja warsztatów i zajęć rozwijających kreatywność w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych;
  stworzenie przestrzeni do eksperymentowania z różnymi dziedzinami wiedzy, gdzie dzieci będą mogły rozwijać swoje zdolności manualne;
  tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym innowacyjnych co do formy, tworzonych w idei STEM;
  organizacja wycieczek i spotkań edukacyjnych do miejsc, które poszerzą horyzonty dzieci i rozbudzą ich pasję do poznawania świata.
 • Moduł 2 - "Kultura dla przedszkola":

  organizacja zajęć poświęconych kulturze i tradycjom lokalnym oraz lokalnemu dziedzictwu kulturowemu, aby rozwijać poczucie tożsamości lokalnej oraz szacunek dla różnorodności kulturowej;
  organizacja zajęć plastycznych, muzycznych, artystycznych i teatralnych, które będą rozwijać kreatywność, wyobraźnię i ekspresję dzieci;
  współpraca z lokalnymi instytucjami kulturalnymi, muzeami i artystami w celu organizacji warsztatów i wydarzeń kulturalnych dla dzieci.
 • Moduł 3 - "Bezpieczne przedszkolaki":

  organizacja zajęć i warsztatów edukacyjnych dla dzieci na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa i pierwszej pomocy;
  przeprowadzenie i przygotowanie konkursów lub wystaw, prezentacji o bezpieczeństwie w różnych sytuacjach, tj. w przedszkolu, na placu zabaw, w domu czy w najbliższym otoczeniu;
  tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym.
 • Moduł 4 - "Świat w przedszkolu":

  organizacja działań edukacyjnych dotyczących różnych krajów, kultur i zwyczajów, aby poszerzać wiedzę dzieci o różnorodności świata oraz promować ideę globalnego współdziałania, zrozumienia i tolerancji;
  organizacja zajęć poświęconych Unii Europejskiej i jej wartościom, aby kształtować postawy otwartości i współpracy międzykulturowej;
  organizowanie wydarzeń poszerzających wiedzę o świecie współczesnym, w tym: konkursów, wystaw, prezentacji, imprez sportowo-rekreacyjnych oraz pikników.


Wysokość środków finansowych na realizację jednego projektu w ramach modułu:
 • "Odkrywcy świata" - od 20 tys. zł do 500 tys. zł
 • "Kultura dla przedszkola" - od 20 tys. zł do 500 tys. zł
 • "Bezpieczne przedszkolaki" - od 20 tys. zł do 500 tys. zł
 • "Świat w przedszkolu" - od 20 tys. zł do 500 tys. zł.


Komunikat o ustanowieniu przedsięwzięcia, wzory wniosków, pełnomocnictw: www.gov.pl
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
dofinansowanie wycieczek szkolnych nabór Podróże z klasą Kto Ty jesteś - Polak mały
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję