TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Światowe Forum Ekonomiczne o rozwoju sektora turystycznego

Po pandemii sektor turystyki i podróży nadal rozwija się, ale jego ożywienie było niejednolite, a warunki operacyjne - trudne - wynika z analizy Światowego Forum Ekonomicznego.


Podczas gdy 71 ze 119 gospodarek sklasyfikowanych w rankingu TTDI (Travel&Tourism Development Index) poprawiło swoje wyniki między edycjami z 2019 r. a 2024 r., średni wynik indeksu jest zaledwie o 0,7% wyższy od poziomu sprzed pandemii. Wyniki filarów w szerokim zakresie gospodarek podkreślają odbicie światowego popytu na podróże, co zbiegło się ze wzrostem przepustowości i połączeń na globalnych trasach lotniczych, lepszą otwartością międzynarodową oraz zwiększonym popytem i inwestycjami w zasoby naturalne i kulturowe generujące turystykę. Jednak pomimo tego wzrostu popyt na cele inne niż wypoczynek nadal pozostaje w tyle za popytem na wypoczynek, utrzymują się niedobory siły roboczej, a przepustowość tras lotniczych i łączność, inwestycje kapitałowe w sektorze turystycznym, jak również produktywność i inne czynniki podaży w sektorze nie nadążają za popytem. Wynikająca z tego nierównowaga podaży i popytu, w połączeniu z szeroką presją inflacyjną, doprowadziła do zmniejszenia konkurencyjności cenowej i zakłóceń w świadczeniu usług.

W szczególności w regionach Europy i Azji i Pacyfiku, a także w gospodarkach o wysokich dochodach, nadal panują najkorzystniejsze warunki dla rozwoju technologii i technologii. Spośród 30 najlepszych wyników TTDI w 2024 r. 26 to osoby o wysokich dochodach, 19 pochodzi z Europy, siedmiu z regionu Azji i Pacyfiku, trzech z obu Ameryk, a jeden z regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA). W edycji TTDI 2024 najwyżej ocenione gospodarki to Stany Zjednoczone, Hiszpania, Japonia, Francja, Australia, Niemcy, Wielka Brytania, Chiny, Włochy i Szwajcaria. Dzięki typowym zaletom, począwszy od sprzyjającego otoczenia biznesowego i polityki otwartych podróży po dobrze rozwiniętą infrastrukturę transportową, turystyczną i technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) oraz atrakcje przyrodnicze, kulturalne i inne niż rekreacyjne, 30 najlepszych graczy TTDI odpowiadało za ponad 75% PKB branży turystycznej w 2022 r. i 70% wzrostu PKB w latach 2020-2022.

Warunki umożliwiające rozwój turystyki w gospodarkach rozwijających się stale się poprawiają, ale potrzeba znacznie więcej, aby zamknąć lukę w możliwościach sektorowych. Gospodarki o niskim i wyższym średnim dochodzie stanowiły 52 z 71 gospodarek, które poprawiły swoje wyniki TTDI od 2019 r. Arabia Saudyjska (+5,7%, 50. na 41. miejsce) i Zjednoczone Emiraty Arabskie (+4,4%, 25. na 18. miejsce) to jedyne gospodarki o wysokich dochodach, które znalazły się w pierwszej dziesiątce, w której nastąpiła największa poprawa w latach 2019-2024, a pozostałą część stanowią rozwijające się kraje Uzbekistanu (+7,8%, 94. do 78.), Wybrzeże Kości Słoniowej (+6,4%, 116. do 78. 114.), Albania (+5,9%, 78. do 66.), Tanzania (+4,5%, 88. do 81.), Indonezja (+4,5%, 36. do 22.), Egipt (+4,3%, 66. do 61.), Nigeria (+ 4,2%, od 113. do 112.) i Salwador (+4,0%, od 101. do 97.). Co więcej, Indonezja, Brazylia (+3,3%, 34. do 26.) i Turcja (+3,1%, 37. do 29.) dołączyły do Chin (+1,0%, 9. do 8.) w górnym kwartylu TTDI. Niemniej jednak, pomimo ponadprzeciętnego wzrostu, gospodarki o niskich dochodach stanowią prawie 90% krajów osiągających wyniki poniżej średniej, co wskazuje na potrzebę dalszych inwestycji w celu uzupełnienia luk w sprzyjających warunkach, jeśli gospodarki te chcą zwiększyć swój udział w rynku turystycznym oraz poprawić ich gotowość na przyszłe zagrożenia i możliwości.

Zwiększanie gotowości do ICT oraz polityka biznesowa i pracownicza w czasach pandemii przynoszą korzyści w zakresie technologii i technologii, ale potrzebny jest większy postęp w obszarach takich jak odporność siły roboczej i równość. Napędzany rozszerzonym dostępem do Internetu, zasięgiem sieci komórkowej i wykorzystaniem płatności cyfrowych, wzrost wyników w filarach gotowości ICT o 7,2% odzwierciedla dalszą cyfryzację usług T&T. Tymczasem ogólnogospodarcze polityki wdrożone podczas pandemii mogły ułatwić operatorom T&T prowadzenie działalności. Jednakże dynamika wzrostu sektora T&T znajduje się pod presją takich wyzwań, jak ciasne rynki pracy (zwłaszcza w dojrzałych gospodarkach T&T), spadające ratingi kredytowe i rosnące ograniczenia fiskalne, a także obawy o warunki zdrowotne i bezpieczeństwo. Odporność na rynku pracy i włączenie społeczne są również coraz ważniejsze dla T&T, jednak prawie 70% siły roboczej T&T w gospodarkach o niskich dochodach pracuje w krajach uzyskujących wyniki poniżej średniej w nowym podfilarze TTDI dotyczącym odporności rynku pracy i równości, który mierzy takie aspekty jak równość szans na rynku pracy, prawa pracownicze i ochrona socjalna.

Zasoby naturalne i kulturowe, oferują gospodarkom rozwijającym się szansę na rozwój gospodarczy oparty na turystyce. Dystrybucja zasobów naturalnych i kulturowych jest mniej skorelowana z poziomem dochodów kraju niż w przypadku innych czynników umożliwiających sektorowi turystycznemu, przy czym wiele rozwijających się gospodarek posiadających silny portfel zasobów naturalnych i kulturowych jest w stanie stworzyć dobrze prosperujące sektory turystyki. Jednak skuteczne wykorzystanie tych zasobów wymaga kompleksowych strategii zarządzania, promocji i ochrony, a także inwestycji w solidną infrastrukturę i gotowość do ICT. Dlatego też, pomimo swojego potencjału, wiele krajów nie było w stanie skutecznie wykorzystać swojego bogatego dziedzictwa na rzecz wzrostu turystyki.

Pomimo postępu, głównym problemem sektora turystycznego pozostaje zrównoważenie wzrostu gospodarczego ze zrównoważonym rozwojem. Rosnące średnie wyniki w filarach Zrównoważony rozwój środowiska oraz Wpływ społeczno-ekonomiczny turystycznego w latach 2019-2024 odzwierciedlają znaczny postęp w takich obszarach, jak zrównoważenie energetyczne i wkład sektora w wysokopłatne zatrudnienie. Część tego postępu, np. ograniczenie emisji sektorowych podczas pandemii, prawdopodobnie będzie jednak tymczasowa, natomiast spadające wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju popytu w transporcie T&T (od 2021 r.) odzwierciedlają powrót na powierzchnię historycznych wyzwań w zakresie zrównoważonego rozwoju, takich jak wysoka sezonowość i przepełnienie, w miarę utrzymywania się popytu na podróże odzyskać. Co więcej, wyniki ujawniają zróżnicowane skutki gospodarcze i społeczne technologii i technologii, przy czym sektor ten jest głównym źródłem stosunkowo wysokopłatnych miejsc pracy w krajach rozwijających się, podczas gdy parytet płci w zatrudnieniu w branży turystycznej jest głównym problemem w regionach takich jak MENA i Azja Południowa.

Oprócz poprawy gotowości do sprostania przyszłym zewnętrznym globalnym wyzwaniom, w tym nierówności ekonomicznej, zagrożeniom dla środowiska związanym ze zmianą klimatu i zanieczyszczeniem, innowacjom technologicznym i globalnej łączności, sektor turystyczny może również odegrać znaczącą rolę w rozwiązywaniu tych problemów.

Aby w pełni wykorzystać potencjał T&T w rozwiązywaniu niektórych z tych globalnych wyzwań, zdaniem ekspertów Światowego Forum Ekonomicznego, rządy i interesariusze sektora powinni aktywnie kształtować sektor, aby stał się bardziej odporny, włączający i zrównoważony w przyszłości. Potencjalne kluczowe obszary zainteresowania wynikające z wyników TTDI 2024 oraz innych badań to:

Wykorzystanie turystyki na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska poprzez:

  • Zapewnianie większej wartości wysiłkom na rzecz ochrony przyrody
  • Lider transformacji energetycznej
  • Prowadzenie odpowiedzialnej konsumpcji


Wykorzystanie turystyki na rzecz dobrobytu społeczno-gospodarczego poprzez:
  • Inwestowanie w wykwalifikowaną, włączającą i odporną siłę roboczą
  • Umieszczanie społeczności lokalnych w centrum rozwoju turystyki
  • Strategiczne zarządzanie zachowaniami gości i rozwojem infrastruktury


Wykorzystanie turystyki na rzecz globalnej łączności i pokoju poprzez:
  • Zwiększanie otwartości podróżowania
  • Zachęcanie do wymiany kulturalnej pomiędzy odwiedzającymi a społecznością lokalną


Wykorzystanie turystyki i technologii do uzyskania pozytywnego wpływu poprzez:
  • Przyjęcie technologii na rzecz zrównoważonego i odpornego zarządzania sektorem turystycznym
  • Zapewnienie odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z technologii
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
światowe forum ekonomiczne turystyka rozwój
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję