TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny bran篡 turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Karta sta貫go pobytu zwalnia z obowi您ku wizowego?

Czy cz這nek rodziny obywatela Unii, kt鏎y nie jest obywatelem pa雟twa cz這nkowskiego, lecz posiada kart sta貫go pobytu, jest zwolniony z obowi您ku uzyskania wizy wjazdowej na terytorium pa雟tw cz這nkowskich?


Trybuna Sprawiedliwo軼i Unii Europejskiej uzna, 瞠 tak. Ponadto przyj掖, 瞠 karta ta sama w sobie po鈍iadcza, i jej posiadacz ma status cz這nka rodziny.

9 pa寮ziernika 2017 r. funkcjonariusze policji na lotnisku Ferenca Liszta w Budapeszcie przyst徙ili do kontroli pasa瞠r闚 lotu Ryanaira z Londynu. Podczas kontroli stwierdzono, 瞠 pasa瞠r b璠帷y obywatelem Ukrainy, posiadaj帷y paszport niebiometryczny oraz wa積 kart sta貫go pobytu, wydan przez Wielk Brytani, na podstawie dyrektywy w sprawie prawa do swobodnego przemieszczania si i pobytu obywateli Unii i cz這nk闚 ich rodzin, nie posiada wizy.

Stwierdziwszy, 瞠 w zwi您ku z brakiem wizy pasa瞠r ten nie posiada kompletu dokument闚 podr騜y wymaganych do wjazdu na terytorium W璕ier, policja nie zezwoli豉 mu na wjazd i za膨da豉 od Ryanaira odes豉nia go z powrotem do Londynu. Ponadto, uznawszy, 瞠 Ryanair nie podj掖 dzia豉, do kt鏎ych jako przewo幡ik by zobowi您any w celu upewnienia si, 瞠 omawiany pasa瞠r posiada wymagane dokumenty podr騜y, policja na這篡豉 na t sp馧k kar w wysoko軼i 3000 EUR.

Ryanair kwestionuje przed F鰉嫫osi K驆igazgat嫳i 廥 Munkagyi B甏鏀墔 (s康em administracyjnym i pracy dla miasta sto貫cznego Budapeszt, W璕ry) zgodno嗆 z prawem decyzji administracyjnej, na mocy kt鏎ej zosta豉 na niego na這穎na wspomniana kara. Podnosi przede wszystkim, 瞠 rozpatrywany pasa瞠r m鏬 wjecha bez wizy na terytorium W璕ier, poniewa posiada on kart sta貫go pobytu wydan przez Zjednoczone Kr鏊estwo na podstawie dyrektywy 2004/38.

W tych okoliczno軼iach F鰉嫫osi K驆igazgat嫳i 廥 Munkagyi B甏鏀墔 zwr鏂i si do Trybuna逝 Sprawiedliwo軼i przede wszystkim z pytaniem, czy posiadacze karty sta貫go pobytu s zwolnieni, na podstawie dyrektywy 2004/38, z obowi您ku uzyskania wizy i czy tym zwolnieniem z obowi您ku wizowego obj璚i s obywatele pa雟tw trzecich, je郵i taka karta pobytu zosta豉 wydana przez pa雟two cz這nkowskie, kt鏎e tak jak Zjednoczone Kr鏊estwo nie nale瘸這 do strefy Schengen w dniu wyst徙ienia okoliczno軼i faktycznych le膨cych u podstaw post瘼owania przed s康em krajowym. Ponadto s康 w璕ierski zmierza do ustalenia, czy karta pobytu wystarcza do po鈍iadczenia, i jej posiadacz ma status cz這nka rodziny, czy te konieczne jest przedstawienie innych dokument闚 pozwalaj帷ych na ustalenie takiego statusu.

W swoim wyroku Trybuna stwierdzi na wst瘼ie, 瞠 chocia przepis dyrektywy 2004/38 dotycz帷y zwolnienia z obowi您ku wizowego w spos鏏 wyra幡y przyznaje to zwolnienie jedynie posiadaczom kart pobytu cz這nka rodziny obywatela Unii, okoliczno嗆 ta sama w sobie nie pozwala na wykazanie woli prawodawcy Unii, aby wykluczy z kr璕u beneficjent闚 takiego zwolnienia cz這nk闚 rodziny obywatela Unii posiadaj帷ych kart sta貫go pobytu.

Z ca這軼iowej analizy dyrektywy 2004/383 wynika za, 瞠 cz這nkowie rodziny obywatela Unii, kt鏎zy ju uzyskali kart pobytu, powinni korzysta z rozpatrywanego zwolnienia, poniewa wol prawodawcy Unii by這 przyznanie tego przywileju wszystkim cz這nkom rodziny obywatela Unii, kt鏎zy posiadaj kart pobytu, niezale積ie od tego, jakiego rodzaju.

W tym wzgl璠zie Trybuna podkre郵i, 瞠 karta sta貫go pobytu mo瞠 zosta wydana jedynie osobom, kt鏎e ju uzyska造 kart pobytu cz這nka rodziny obywatela Unii i legalnie zamieszkiwa造 przez nieprzerwany okres pi璚iu lat z danym obywatelem Unii w przyjmuj帷ym pa雟twie cz這nkowskim, korzystaj帷 podczas tego okresu ze zwolnienia z obowi您ku wizowego, wi捫帷ego si z posiadaniem takiej karty.

Ponadto Trybuna przypomnia, 瞠 dyrektywa 2004/38 ma na celu zapewnienie stopniowej integracji obywateli Unii i cz這nk闚 ich rodzin nieb璠帷ych obywatelami pa雟twa cz這nkowskiego ze spo貫cze雟twem przyjmuj帷ego pa雟twa cz這nkowskiego. Tymczasem realizacja tego celu zosta豉by zniweczona, gdyby nabycie prawa sta貫go pobytu przez cz這nk闚 rodziny obywatela Unii poci庵a這 za sob utrat zwolnienia z obowi您ku wizowego, z kt鏎ego korzystali przed nabyciem tego prawa sta貫go pobytu.

W konsekwencji Trybuna orzek, 瞠 cz這nek rodziny obywatela Unii, kt鏎y nie jest obywatelem pa雟twa cz這nkowskiego, lecz posiada kart sta貫go pobytu jest zwolniony z obowi您ku uzyskania wizy wjazdowej na terytorium pa雟tw cz這nkowskich.

Trybuna stwierdzi nast瘼nie, 瞠 przepisy znajduj帷e zastosowanie do strefy Schengen wyra幡ie stanowi, 瞠 nie naruszaj one swobody przemieszczania si obywateli Unii i cz這nk闚 ich rodzin. W tym wzgl璠zie Trybuna orzek, 瞠 dyrektywa 2004/38 ma zastosowanie bez rozr騜nienia do wszystkich pa雟tw cz這nkowskich, niezale積ie od tego, czy nale膨 one do strefy Schengen, czy te nie, i 瞠 przepis dyrektywy dotycz帷y zwolnienia z obowi您ku wizowego nie zawiera 瘸dnego szczeg鏊nego odniesienia do tej strefy.

Z tego wynika, 瞠 ustanowiony w dyrektywie 2004/38 przywilej zwolnienia z obowi您ku wizowego rozci庵a si na cz這nk闚 rodziny obywatela Unii posiadaj帷ych kart pobytu lub kart sta貫go pobytu zar闚no wtedy, gdy taka karta zosta豉 wydana przez pa雟two cz這nkowskie nienale膨ce do strefy Schengen, jak i w闚czas, gdy zosta豉 wydana przez pa雟two cz這nkowskie nale膨ce do tej strefy.

Wreszcie Trybuna stwierdzi, 瞠 pa雟twa cz這nkowskie mog wydawa kart sta貫go pobytu na podstawie dyrektywy 2004/38 wy陰cznie osobom, kt鏎e maj status cz這nk闚 rodziny obywatela Unii. Tym samym, wydanie takiej karty przez pa雟two cz這nkowskie oznacza, 瞠 pa雟two to musia這 najpierw sprawdzi, czy dana osoba posiada ten status. W rezultacie, karta sta貫go pobytu mo瞠 sama w sobie po鈍iadcza status cz這nka rodziny obywatela Unii osoby, kt鏎a jest posiadaczem tej karty. Z tego wzgl璠u, posiadacz takiej karty ma prawo do wjazdu na terytorium pa雟twa cz這nkowskiego, bez konieczno軼i przeprowadzania dodatkowej weryfikacji lub przedstawiania dodatkowych wyja郾ie w kwestii jego statusu cz這nka rodziny obywatela Unii.
Komentarze

(kiedy jest to mo磧iwe, sugerujemy podpisanie si)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
ryanair policja linie lotnicze przewo幡ik lotniczy


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz u篡wa COOKIES. Szczeg馧y przetwarzania danych osobowych s opisane w polityce prywatno軼i. Korzystaj帷 z tej strony wyra瘸sz zgod na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przegl康arki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczeg馧y w regulaminie, polityce prywatno軼i oraz polityce cookies.
  Akceptuj