TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Tunezja i ZEA na liście rajów podatkowych - będą konsekwencje dla przedsiębiorców?

Z początkiem grudnia Rada Unii Europejskiej przyjęła tzw. czarną listę rajów podatkowych. Wśród wymienionych na niej krajów, znalazły się dwa, które przyciągają dużą ilość turystów - Tunezja i Zjednoczone Emiraty Arabskie.


Zapytaliśmy Krajową Administrację Skarbową, czy fakt, że kraje zostały uznane przez Unię Europejską za niechętne współpracy w zakresie podatkowym, może mieć jakieś konsekwencje, dla przedsiębiorców współpracujących z firmami, z tych krajów i czy można obawiać się np. kwestionowania wystawionych faktur. Poniżej publikujemy odpowiedź KAS na nasze pytanie.

Rada Unii Europejskiej przyjęła 5 grudnia 2017 r. konkluzje w sprawie unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych (dok. 15429/17). Celem unijnej listy jest promowanie w krajach trzecich zasad dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych, w celu zapewnienia równych warunków działania. Chodzi o zapewnienie skutecznych mechanizmów ochrony służących walce z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i unikaniem opodatkowania w państwach członkowskich, powodujących tzw. erozję podstaw opodatkowania.

Proces przeglądu prowadzony był przez Grupę ds. Kodeksu postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej) w oparciu o kryteria przejrzystości podatkowej, uczciwego opodatkowania i wdrożenia standardów dotyczących przeciwdziałania erozji podstaw opodatkowania i przenoszenia zysków (BEPS). Jurysdykcje, które podjęły konkretne zobowiązania co do przedsięwzięcia kroków koniecznych do rozwiązania kwestii, które zostały wskazane przez Grupę ds. kodeksu postępowania, w uzgodnionych terminach, nie zostały wpisane na listę.

Na unijnej liście znalazły się natomiast te jurysdykcje, które nie podjęły żadnych konkretnych działań w celu skutecznego zaradzenia brakom, ani nie nawiązały konstruktywnego dialogu w celu podjęcia takich zobowiązań.

W celu zapewnienia skutecznych mechanizmów ochrony służących walce z erozją podstaw opodatkowania w państwach członkowskich, przewidziane zostały środki ochronne wobec jurysdykcji umieszczonych na liście.

Na szczeblu unijnym przewidziano szereg środków w dziedzinie pozapodatkowej, które są powiązane z unijną listą. Natomiast państwa członkowskie mogą dodatkowo stosować środki podatkowe, zarówno te, które zostały wymienione w załączniku do konkluzji Rady, jak też wykraczające poza ten wykaz.

W kontekście powyższego kolejnym krokiem związanym z opublikowaniem unijnej listy będą działania mające na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego środków ochronnych, które zapewnią skuteczną walkę z oszustwami podatkowymi, unikaniem i uchylaniem się od opodatkowania z wykorzystaniem szkodliwych reżimów podatkowych w jurysdykcjach umieszczonych na liście.

Badanie wykorzystywania przez podatników tzw. rajów podatkowych do uchylania się od obowiązków podatkowych odbywa się w procesie analizy wpływu transakcji z firmami z rajów podatkowych na efektywne obciążenia podatkowe oraz w toku działań kontrolnych prowadzonych przez organy celno-skarbowe. W toku ww. działań badaniu podlega min. czy wydatki zakwalifikowane, jako poniesione w celu uzyskania przychodów, zostały faktycznie poniesione oraz czy mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przez podatnika przychodu. Dopiero w przypadku ustalenia, że któryś z ww. warunków nie został spełniony dochodzi do kwestionowania takich wydatków jako kosztów uzyskania przychodów.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
raj podatkowy Tunezja Zjednoczone Emiraty Arabskie Krajowa Administracja Skarbowa Unia Europejska
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję