TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Spotkanie w sprawie sytuacji na rynku incentive w dobie epidemii koronawirusa

W piątek 6 marca z Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (SOIT) zorganizowało spotkanie dotyczące sytuacji na rynku incentive travel i wyjazdów grupowych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele agencji członkowskich SOIT, władze SITE Poland i PIT, przedstawiciele innych organizatorów turystyki, agencji incentive, linii lotniczych, agentów lotniczych, firm ubezpieczeniowych oraz przedstawiciele zagranicznych DMC.


Celem spotkania było przedstawienie bieżącej sytuacji i podjętych działań, analiza otoczenia prawnego, rekomendacji międzynarodowych organizacji medycznych oraz implikacji biznesowych dla uczestników rynku, w szczególności dla organizatorów turystyki incentive. Ideą spotkania było również aktywizowanie przedstawicieli branży do podejmowania wspólnych, odpowiedzialnych inicjatyw w kierunku zwiększania szeroko pojętego bezpieczeństwa wszystkich osób i podmiotów zaangażowanych w kompleksowe usługi MICE.

Zarząd SOIT omówił podjęte we współpracy z innymi organizacjami branżowymi działania, mające na celu sprawne wdrożenie systemowych rozwiązań dla rynku MICE. Szereg odbytych spotkań branżowych, monitoring informacji płynących ze źródeł będących dla sektora turystycznego wykładnią działań, konsultacje prawne, analiza sytuacji i praktyk branżowych na rynkach europejskich i światowych, dały podstawy do sformułowania wspólnego stanowiska i podjęcia skoordynowanych działań wielu przedstawicieli branży w dobie kryzysu, wywołanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Punktem wyjścia dyskusji były prawa i obowiązki organizatora wynikające z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, a w szczególności z budzącego wątpliwości interpretacyjne art. 47 ust. 4 tejże ustawy. Wskazano na palącą potrzebę uzyskania od ustawodawcy jednolitej interpretacji przepisów dotyczących warunków odstąpienia od umowy i rezygnacji z wyjazdów. Za równie istotne uznano wprowadzenie jasnej wykładni zastosowania i uspójnienie komunikatów Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczących ostrzeżeń dla podróżujących, które są dla organizatorów turystyki jedyną, wiążącą skalą zagrożeń.

Zarząd SOIT podkreślał, iż w kontekście dynamicznie zmieniających się warunków, niezwykle ważne jest spełnianie przez organizatora obowiązku informacyjnego wobec uczestników wyjazdów, dającego im rzetelne podstawy oceny ryzyka wiążącego się z podróżą.

Tu w obliczu pojawiającej się w mediach, przytłaczającej ilości budzących wątpliwości merytoryczne komunikatów, istotne jest korzystanie przez profesjonalnych organizatorów z wiarygodnych źródeł informacji dotyczących zagrożenia związanego z koronawirusem. Podczas spotkania zaprezentowano aktualne stanowiska światowych instytucji - WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) i ECDC (Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób), które dysponują najbardziej aktualnymi danymi i rekomendacjami opartymi na faktach naukowych. Warto wskazać, iż obie w/w organizacje konsekwentnie odradzają wprowadzanie ograniczeń ruchu turystycznego. Dotyczy to także krajów, w których występuje transmisja wirusa. Również cytowani krajowi eksperci medyczni d.s. zagrożeń epidemiologicznych wskazują na fakty dotyczące podróży, które mogą być pomocne w rzetelnym informowaniu uczestników decydujących się na wyjazdy w tym okresie i niwelowaniu paniki.

Kolejnym punktem poddanym analizie i dyskusji były zagrożenia i ryzyka związane z funkcjonowaniem biznesu w sytuacji kryzysowej, która obecnie występuje na rynku turystycznym. Aktualnie są to decyzje biznesowe dotyczące realizacji bądź anulacji zakontraktowanych, bieżących projektów w obliczu dynamiki samego wirusa, zmieniających się siatek połączeń lotniczych, decyzji lokalnych władz w miejscach destynacji i reakcji klientów na wszystkie te czynniki. W krótkim okresie (marzec - maj) wskazano na realne zagrożenie utratą płynności finansowej, które może dotyczyć w szczególności firm o wysokich kosztach stałych i proporcjonalnie niskim kapitale własnym, czy też firm o wysokim poziomie zakontraktowania na najbliższy czas, aktualnie najbardziej obarczonych ryzykiem anulacji.

Na podstawie aktualnie dostępnych danych trudno oszacować w dłuższej perspektywie czasowej globalną aktywność wirusa, faktyczne skutki dla zdrowia i oddziaływania psychologicznego, co zwiększa niepewność prowadzenia działalności, a także rodzi pytania o długofalowe implikacje w kierunku rozwoju branży MICE.

Zainicjowana na spotkaniu dyskusja z udziałem agencji incentive, ubezpieczycieli, linii lotniczych i agencji IATA, w której każdy przedstawił swoją perspektywę, doprowadziła do wspólnego wniosku, iż w obecnej sytuacji ważne jest partnerskie podejście, obustronne zrozumienie, branżowa współpraca i współdziałanie w rozwiązywaniu problemów. Organizacje branżowe będą z zaangażowaniem promować podejście Goodwill Policy - czyli zrozumienie sytuacji, dobra wola i życzliwe podejście na każdym ze szczebli w łańcuchu dostaw. Wszystkim uczestnikom rynku zależy bowiem na dobrych relacjach biznesowych i kontynuowaniu współpracy.

Wynikiem dotychczasowych działań jest list do Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz podpisany podczas spotkania przez Zarząd SOIT i SITE Poland.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
soit pit koronawirus site poland incentive dmc


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję