TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Tegoroczna majówka inna niż w poprzednich latach?

Taka sytuacja zdarza się przeważnie co 6 lat i ostatni raz miała miejsce w 2012 roku. Być może w związku ze specyfiką takiego majówkowego tygodnia, ostatni tydzień kwietnia pod względem statystyk cenowych różnił się od tygodni z lat poprzednich - twierdzą analitycy Instytutu TravelDATA.


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2018. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.

Ostatni tydzień nie był typowy dla statystyk cenowych
Miniony tydzień bezpośrednio poprzedzał super-majówkę, której specyficzny układ dni świątecznych sprawia, że wiele osób może pozwolić sobie na de facto 9 dni wolnych od pracy. Taka sytuacja zdarza się przeważnie co 6 lat i ostatni raz miała miejsce w 2012 roku. Być może w związku ze specyfiką takiego majówkowego tygodnia, ostatni tydzień kwietnia pod względem statystyk cenowych różnił się od tygodni z lat poprzednich. Odnotowano w nim dość znaczący wzrost cen, który w innych latach następował zwykle dopiero na fali ich korekt w pierwszym tygodniu maja, zaś w ostatnim tygodniu kwietnia ceny w latach poprzednich zwykle spadały.

Być może w tym sezonie niektóre biura z niewielkim wyprzedzeniem podniosły ceny, aby przesunąć procesy ich korekt z mniej wygodnego logistycznie tygodnia majówkowego. Takie przesunięcie sprawia, że porównania cen są w tej sytuacji mniej adekwatne niż zwykle i to samo dotyczy wniosków wynikających ze zmian cen, które z kolei przekładają się na tempo sprzedaży zarówno ogólne, jak i poszczególnych kierunków.

W tej mniej adekwatnej sytuacji ograniczymy wyciąganie wniosków tej części materiału przedstawiając jednakże w drugiej części typowy zestaw informacji i wykresów, w tym także dla podtrzymania ciągłości prezentowanych statystyk.

A może - wystrzał nastrojów konsumenckich w górę?
Pewną konkurencją dla przedstawionego wyżej -jakby technicznego rozumowania- może być odnotowana w kwietniowych badaniach dość radykalna poprawa nastrojów konsumenckich, która mogła skłonić niektóre biura do pragmatycznego prewencyjnego podniesienia cen.

Wstępne odczyty systematycznego badania tej kwestii przez Kantar Public pokazują, że wskaźnik TNS Consumer Index zdecydowanie odbił się po dwóch miesiącach spadków i osiągnął najwyższy poziom od kwietnia 2008 roku, czyli od lat dziesięciu. Co ważne wskazuje on bardzo wyraźnie na poprawę nastrojów w tzw. Polsce B, która powinna być w najbliższym czasie istotnym czynnikiem wzrostu popytu na zagraniczne imprezy turystyczne.

Największy skok optymizmu konsumenckiego zanotowano wśród beneficjentów programu Rodzina 500+, czyli w rodzinach 3+, w grupie wiekowej 25-39 lat i wśród mieszkańców wsi i małych miast, czyli wśród potencjalnych nabywców wycieczek (w tym rodzinnych) do mniej kosztownych kierunków letniego wypoczynku.
Tym razem jest on spowodowany nie tylko wypłatami z programu, ale przede wszystkim wynika z docierającej do tych rejonów fali istotnego wzrostu płac skorelowanego równolegle ze znacznym spadkiem stopy bezrobocia i wzrostem konkurencji pracodawców o pracownika. Czynniki te decydują także o bardzo silnym wzroście optymizmu wśród ludzi młodych do 24 roku życia, którzy jednakże w istotnej części zasilają grono klientów tanich linii (LCC).

W warunkach stabilizacji dynamiki wzrostu płac na niezłym poziomie, większego krótkoterminowego znaczenia nabierają właśnie zmiany wskaźników konsumenckich. Do tego tematu wrócimy po majówce, gdy pojawią się odczyty nastrojów jeszcze innych instytucji badawczych (te, które się już ukazały potwierdzają pozytywne trendy) i dostępny będzie bardziej rozszerzony materiał z badania Kantar Public, a także gdy zakończą się procesy dostosowania cen do nowej sytuacji w wiodących polskich biurach podróży.

Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych
Niniejsze zestawienie obejmuje po raz dwudziesty w tym sezonie i czternasty w tym roku kalendarzowym porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2018 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (06.08-12.08 2018). Ceny zostały zebrane 26 kwietnia i porównane z cenami dla tego samego okresu zebranymi 19 kwietnia, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 27 kwietnia 2017.

Należy zaznaczyć, że przedstawione bieżące porównania i zestawienia są dostatecznie reprezentatywne gdyż bierze w nich udział ponad 3730 hoteli (w pierwszym i drugim zestawieniu było to jedynie 2530 i 1480 hoteli) i występują w nich pełne oferty wszystkich kluczowych dla polskiego rynku touroperatorów.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 37 złotych (poprzednio spadły o 5 złotych, wcześniej wzrosły o 4 i 75 złotych, a jeszcze wcześniej spadły o 1 i 31 złotych). Znaczące zwyżki cen zanotowano w ostatnim tygodniu na Majorce i w Portugalii - o średnio 132 i 125 złotych, a także na Tureckiej Riwierze - o 113 złotych. Największe zniżki średnich cen - podobnie jak przed tygodniem - odnotowano na Cyprze i Malcie - o 95 i 59 złotych, a także w Maroku - o średnio 85 złotych. W tym samym czasie przed rokiem i przed dwoma laty średnie ceny spadały o 18 i 5 złotych.

Miniony tydzień przyniósł, wzrosty cen bliskie przeciętnej (+37 złotych) w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich (o 40 i 34 złote), wyraźnie wyższe od przeciętnej na kierunkach egipskich i tureckich (o 78 i 71 złotych) oraz niewielki spadek w Bułgarii (o 6 złotych). Niższe ceny na tym ostatnim kierunku mogą mieć związek ze słabszą sprzedażą, którą obserwujemy już od początku lutego, ale wyraźniej zwłaszcza w okresie ostatnich trzech tygodni, zaś znaczący wzrost cen wycieczek do Turcji może z kolei w części stanowić rezultat znacznego wzrostu sprzedaży, jaki miał miejsce w minionych 4 tygodniach.

Siódme z rzędu, ale już niewielkie zwyżki cen (o 14 złotych) miały też miejsce w cieszącej się w tym sezonie nawrotem popularności Tunezji, ale należy też pamiętać, że po zakończeniu pierwszego kwartału średnie ceny podniosły się tam jednorazowo aż o 116 złotych. Seria zwyżek zahamowała wzrost udziału tego kierunku w rynku lata 2018, który spada po raz pierwszy od końca stycznia już drugi tydzień z rzędu.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2018 pokazuje, że bieżąca średnia cena wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu była wyższa o 6 złotych (poprzednio ceny były niższe o 62, 44, 27, 47, 55, 3, 10, 15 i 1 złoty, wcześniej przejściowo wyższe o 14 i 42 złote, a jeszcze wcześniej niższe o 7, 34, 32, 39, 71, 9, 18, 49 i 28 złotych). Przed rokiem, czyli w czwartym tygodniu kwietnia 2017, średnia cena w porównaniu rok do roku była wyższa o 189 złotych.

Po raz pierwszy w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym miały neutralny wpływ na ceny wycieczek. Cena paliwa lotniczego była wprawdzie wyraźnie wyższa niż przed rokiem (2,62 wobec 2,36 zł/litr, czyli o 11,0 procent), ale mniej więcej taki sam wpływ, ale w przeciwnym kierunku wywierał silniejszy złoty, który w skali 12 miesięcy umocnił się dla rozliczeń turystycznych o około 2,5 procent. W rezultacie po raz pierwszy czynniki zmian cen paliwa i kursów złotego nie działały już w kierunku obniżania średniego poziomu kosztów wycieczek (poprzednio działały na zniżki o około 25-35 złotych, a wcześniej o około 60-70, 35-45, 30-40, 50-60, 85-95, 90-95 i 105-115 złotych).

Warto zauważyć, że zmiana średnich cen wycieczek zaczęła odzwierciedlać teoretyczny wpływ wymienionych czynników w lepszym przybliżeniu niż w okresach wcześniejszych, co można w jakiejś mierze tłumaczyć lepszą równowagą pomiędzy bieżącym popytem na imprezy turystyczne, a oczekiwaniami wiodących organizatorów w tej kwestii.


Na wykresie widoczne jest dalsze pozostawanie, a nawet umocnienie się Turcji na pozycji lidera wzrostów cen wycieczek rok do roku. Nadal jest to jedyny z wiodących kierunków, który jest bardziej kosztowny niż w sezonie poprzednim. Utrzymanie takiej sytuacji nie powinno jednak być dłuższe niż kilka tygodni, o ile dość liczne wypowiedzi przedstawicieli organizatorów o działaniach zmierzających do adekwatnego zwiększenia skali programów czarterowych na kierunkach tureckich przełożą się na realną rzeczywistość w dostatecznie istotnej skali. Pozostałe wiodące kierunki są obecnie nadal mniej kosztowne niż przed rokiem. W szczególności dotyczy to kierunków egipskich, kanaryjskich i ostatnio również Grecji, co może wywierać już pewien wpływ na ożywienie sprzedaży wycieczek do tego kraju.
Z mniejszych kierunków nadal znacznie wyższe ceny rok do roku notowano na Cyprze i Malcie - o średnio 201 i 160 złotych, w mniejszej skali wzrastały ceny na Majorce i w Maroku - o 121 i 35 złotych, a na pozostałych kierunkach czyli w Portugalii, Albanii i Tunezji odnotowano spadki średnich cen rok do roku, które wyniosły odpowiednio 162, 110 i 108 złotych.

W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów największe spadki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazują oferty biur TUI Poland i Neckermann Polska (bardzo kosztowne przed rokiem),w których są one niższe - o około 225 i 110 złotych, a mniejszej skali spadły średnie ceny w biurach Prima Holiday, 7islands, Exim Tours oraz Coral Travel Wezyr - o około 100, 95, 85 i 75 złotych. Nieco niższe ceny niż przed rokiem (o około 20 złotych) proponuje także biuro Grecos Holiday, zaś oferty pozostałych biur są droższe w granicach od 10 do 220 złotych. W ujęciu dwuletnim liczonym łącznie najmniejszy wzrost wykazują średnie ceny w biurach Itaka i Exim Tours - po około 65 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to po ostatnich korektach cen w dół (Coral Travel Wezyr) i w górę (Itaka) pozycję lidera zajmuje teraz to pierwsze biuro (22 oferty) wyprzedzając biura TUI Poland i Exim Tours (21 i 20 ofert) oraz biuro Itaka (16 ofert). Najwięcej ofert na niższych i średnich półkach cenowych (3* i 4*) mają obecnie biura Exim Tours i TUI Poland, a pozycję liderów z w ofercie premium (5*) zajmują biura Itaka oraz Coral Travel Wezyr - to ostatnie biuro w dużej mierze dzięki bardzo korzystnej ofercie na kierunkach egipskich.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
raport biura podróży majówka wyjazd turystyka wyjazdowa
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję