TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Średnie ceny letnich wyjazdów rosną

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 5 i 11 sierpnia średnie ceny wzrosły o 7 złotych, (w tygodniach poprzednich ceny spadły o 9 i 2 złote, wcześniej wrosły o 27 i spadły o 20 złotych, a jeszcze wcześniej rosły o 8, 18, 5, 20 i 23 złote i spadały o 20 i 13 złotych) - wynika z analizy cen przygotowanej przez Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata.


Zestawienie obejmuje porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2019 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (05.08-11.08 2019), zebranych w dniu 2 stycznia 2019 z cenami dla tego samego okresu zebranych w dniu 27 grudnia 2018, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi w dniu 4 stycznia 2018 roku.

Największe zniżki cen w minionym tygodniu odnotowano na wyspie Kos - o 68 złotych (tu ceny obniżało głównie biuro Rainbow) oraz w Portugalii - o 49 złotych (obniżały ceny biura Exim Tours i TUI Poland) oraz Albanii - o 46 złotych (ceny obniżał głównie Rainbow). Największe wzrosty średnich cen wycieczek miały miejsce na Korfu - o 151 złotych (znaczące wzrosty cen w TUI Poland) oraz na wyspach w Maroku i na Tureckiej Riwierze - o średnio 91 i 62 złote (też wzrosty cen w TUI Poland, a w Maroku również w Neckermann Polska). W analogicznym okresie przed rokiem i przed dwoma laty średnie ceny ogółu wycieczek również wykazywały niewielkie wzrosty o odpowiednio 17 i 6 złotych.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka.

Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej lotniczej turystyce wyjazdowej, które są też przedstawiane w kontekstach sprzedażowych na wykresach bazujących na danych z Wakacji.pl.

Miniony tydzień przyniósł nieznacznie wyższe od przeciętnej (czyli od 7 złotych) wzrosty cen wycieczek na kierunkach tureckich, greckich i w Bułgarii, które wyniosły średnio 23, 18 i 20 złotych. Na przeciętnym poziomie ukształtował się wzrost cen w Egipcie - o 8 złotych, a bez zmian pozostały średnie ceny na kierunkach kanaryjskich.
W tym roku ceny Egiptu nadal wyraźnie przewyższają ceny Bułgarii, podczas gdy przed rokiem o tej porze było odwrotnie. Jedną z przyczyn drogiego Egiptu są systematycznie rosnące ceny wewnętrzne w tym kraju oraz dość silny kurs miejscowej waluty, zaś nie jest widoczny wpływ niedawnego zamachu na autokar z turystami z Azji (28 grudnia w Gizie). Relatywnie mniej kosztowne ceny wycieczek do Bułgarii pozostają pod dużym wpływem bardzo nisko wycenianej oferty biura TUI Poland.
2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2019 pokazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 17 złotych (w poprzednich tygodniach ceny były wyższe o 38, 45, 39 i 46 złotych, wcześniej były niższe o 19 złotych, a w tygodniach jeszcze wcześniejszych były wyższe o 47, 47,34, 33, 31, 31 oraz 57 złotych). Jest to sytuacja nieco inna niż miało to miejsce w pierwszym tygodniu stycznia 2018, gdyż wówczas średnia cena w porównaniu rok do roku była niższa o 32 złote.

Podobnie jak w drugiej połowie minionego sezonu letniego również w okresie obecnych first minute czynniki o charakterze kosztotwórczym działają w kierunku zmniejszania marż ze sprzedaży wycieczek, aczkolwiek wpływ ten jest wyraźnie mniejszy niż zwłaszcza w drugiej połowie ubiegłego sezonu. Cena paliwa lotniczego (przyjmowana do kalkulacji obecnie, ale ponoszona według cen bieżących - z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) była w minionym tygodniu po raz drugi niższa niż przed rokiem (2,34 wobec 2,48 zł/litr, czyli o 5,6 procent). W tej sytuacji na zwyżkę kosztów mocniej działał kurs złotego, który dla rozliczeń turystycznych pozostawał słabszy o ponad 4,5 procent. W rezultacie czynniki zmian cen paliwa oraz kursów złotego liczone łącznie działały w kierunku powiększania średniego poziomu kosztów wycieczek w stopniu wyraźnie łagodniejszym niż w ostatnich tygodniach sezonu letniego 2018 i we wcześniejszych zestawieniach z sezonu obecnego, czyli o około 60/70 złotych (poprzednio dwukrotnie również o 60/70 oraz o 90/100, 90/100, 130/140 i 110/120 złotych).

Należy pamiętać, że wpływ zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora jest mniej lub więcej opóźniony (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich wpływ należy traktować raczej w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka.

Spośród dużych kierunków nadal utrzymuje się sytuacja najistotniejszych wzrostów średnich cen wycieczek na coraz popularniejszych i mniej kosztownych, ale dobrych jakościowo kierunkach, czyli w Egipcie i Turcji, na których średnie ceny rok do roku wzrosły o 350 i 176 złotych. Jest to nadal sytuacja odwrotna niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu, gdyż oba te kierunki notowały wówczas spore spadki cen w ujęciu rocznym, które wynosiły średnio 204 i 52 złote.

W znacznie bliższym stopniu do przeciętnej (czyli do 17 złotych) podniosły się ceny wycieczek do Grecji i Bułgarii, gdzie zwyżki cen wyniosły 39 i 14 złotych. W odpowiednim tygodniu poprzedniego sezonu ceny w obu tych krajach w ujęciu rocznym odpowiednio wzrosły o 35 i spadły o 24 złote.

Tegorocznym liderem spadków konsekwentnie pozostają Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny rok do roku obniżyły się o średnio 154 złote, zaś przed tygodniem i dwoma również były niższe - o 161 i 129 złotych. W poprzednim sezonie o tej porze ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie również spadły w ujęciu rocznym, ale w wyraźnie mniejszym stopniu jak obecnie - o średnio 63 złote.

Z mniej masowych kierunków jedynym kierunkiem, na którym odnotowano wzrost cen była Tunezja, a wyniósł on 137 złotych. Najmniejszy spadek cen rok do roku odnotowano w Albanii - o 52 złote, większe zniżki cen wykazały Portugalia i Maroko - o 115 i 120 złotych, a najbardziej spadły ceny w ujęciu rocznym na Malcie, Majorce i Cyprze - o odpowiednio 183, 223 i 299 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) najwyraźniej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Egiptu, Turcji i Grecji - o 146, 124 i 74 złote. Niewielki spadek cen w tym ujęciu odnotowała Bułgaria - o 10 złotych, a wyraźnie większe kierunki tunezyjskie i kanaryjskie - o średnio 134 i 217 złotych.

Ewolucja cen na kierunkach egipskich pozostaje w relacji nie tylko z bieżącymi zmianami popytu i podaży, ale też z czynnikami o charakterze fundamentalnym, czyli wysoką inflacją w Egipcie (około 16 procent) i znaczącym rocznym umocnieniem się miejscowej waluty (o ponad 7 procent w stosunku do złotego), co daje roczny wzrost egipskich cen wewnętrznych wyrażony w naszej walucie o ponad 23 procent.

Z kolei znaczący wpływ na spadki cen na kierunkach kanaryjskich mogą mieć obniżki cen w tamtejszych hotelach (sytuacja ta dotyczy również zimy), które wynoszą na hotelowych platformach rezerwacyjnych około 6 procent. Dotyczą one wprawdzie cen ofertowych na hotelowych platformach rezerwacyjnych, ale nawet jeszcze znaczniejsze mogą być korekty ich poziomów w indywidualnych kontraktach z organizatorami turystyki.

Najwyższy spadek hotelowych pokoi obserwuje się na Fuerteveturze (o prawie 11 procent), co może być pośrednią przyczyną zajmowania przez tę wyspę czołowych pozycji na listach zniżek cen wycieczek. Ze słabiej rozwiniętą strukturą rozrywkowo-rekreacyjną niż np. na Gran Canarii i Teneryfie, wyspa ta podlega teraz silnej konkurencji innych plażowych kierunków, jak Egipt , Turcja, czy Tunezja.

W porównaniach ofertowych cen biur podroży, w obecnym zestawieniu największą zniżkę średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wśród dużych i średnich organizatorów wykazuje oferta biura TUI Poland, która była tańsza o około 125 złotych. Spadek średnich cen w ujęciu rocznym wykazuje również oferta biura Exim Tours, która kosztuje mniej o około 75 złotych. Pozostali organizatorzy proponują wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu w granicach od 23 do 430 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera konsekwentnie utrzymuje biuro TUI Poland z bardzo wysoką liczbą 48 ofert (przed rokiem 36, a przed dwoma 20 takich ofert) przed biurami Exim Tours z liczbą 21 ofert (przed rokiem 15, a przed dwoma laty 14 takich ofert) oraz biurem Itaka - 20 ofert (przed rokiem 27, a przed dwoma laty 24 takie oferty). Warto zaznaczyć, że w tym ujęciu przewaga TUI Poland nad innymi organizatorami jest tym większa, im niższa jest kategoria oferowanych hoteli. Świadczy to o kontynuacji przesunięcia biznesowego akcentu tego organizatora w kierunku słabiej sytuowanego klienta masowego, choć są już widoczne pierwsze symptomy pewnej modyfikacji tego nastawienia, być może wyprzedzającej trendy, jakie mogą się ujawnić w dalszych miesiącach przedsprzedaży lata 2019.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel Wezyr - 7 ofert i TUI Poland -6 ofert, na kierunkach greckich biura Itaka i TUI Poland- po 11 ofert oraz Rainbow - 7 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland - 9 ofert oraz Itaka - 7 ofert, a na tureckich TUI Poland - 6 ofert oraz Coral Travel Wezyr - 4 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miało biuro Exim Tours - 6 ofert, natomiast w Bułgarii biura TUI Poland - 3 oraz Exim Tours - 2 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland osłabiło swoją pozycję w Egipcie, a wzmocniło w Grecji i w Turcji, Itaka wzmocniła na Wyspach Kanaryjskich, a Exim Tours w Tunezji.

Analitycy Instytutu również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurach.

W pierwszym okresie sezonu lato 2018 na czele tabel dotyczących cen wyjazdów w szczycie sezonu wakacyjnego często przodowały wiodące biura podróży na polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej, a mianowicie Itaka oraz Grecos Holiday, a nieco później dołączyły do nich Rainbow i Coral Travel Wezyr. Biuro TUI Poland było widoczne na czołowych pozycjach jedynie w zestawieniach pierwszej fazy first minute, natomiast w okresach późniejszych często przesuwało się poza pierwszą siódemkę.

Siódme zestawienie w sezonie Lato 2019 - podobnie jak wszystkie poprzednie - otwiera z bardzo wyraźną przewagą biuro TUI Poland, pomimo niedużych zwyżek cen w tym biurze - o około 30 złotych w okresie ostatnich dwóch tygodni. Największą zmianą w zestawieniu jest awans biura Itaka z szóstej na czwartą pozycję, który wynika głównie z umiarkowanej obniżki cen o około 40 złotych, przy jednoczesnym braku istotniejszych spadków cen u konkurentów. Natomiast skład pierwszej siódemki organizatorów pozostał prawie identyczny jak w poprzednim zestawieniu. Zmiana ogranicza się do zastąpienia w nim biura 7islands przez Exim Tours.

Dla porównania przedstawiono też tabelę sprzed roku, w której również przodowało biuro TUI Poland, a miejsca od drugiego do czwartego też zajmowały (w nieco innej kolejności niż obecnie) biura Itaka, Grecos Holiday i Coral Travel. Warto zwrócić jednak uwagę, że przewaga TUI Poland nad pozostałymi konkurentami była przed rokiem znacznie mniejsza niż w sezonie obecnym. Widoczne jest też, że w relacji z ubiegłym rokiem wyraźnie poprawiło pozycję biuro Coral Travel Wezyr, w tym również w zakresie wartości odchylenia jego cen od porównawczej średniej.

Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
touroperator wyjazdy turystyka traveldata rainbow tui exim
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję