TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Jeszcze jest taniej niż w last minute

Stagnacja cen imprez - niewielkie zmiany. Jedno na co warto zwrócić uwagę, to że większość kierunków jest obecnie tańsza niż lastminute w 2022 roku.


To zestawienie obejmuje siedemnaste w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2023 definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 31 lipca do 6 sierpnia 2023. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 26 stycznia 2022 i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów z 19 stycznia, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 27 stycznia 2021 roku. Zestawienia cen obejmują, podobnie jak miało to miejsce w sezonach poprzednich, również ich porównania z obszaru wybrzeża Hiszpanii (obejmują Costa De La Luz i Costa Del Sol) oraz Włoch (obejmują Kalabrię, Sardynię i Sycylię).

W minionym tygodniu średnia cena dla wycieczek z wylotami pomiędzy 31 lipca i 6 sierpnia 2023, wzrosła o 27 złotych. Największe zniżki cen wystąpiły w Korfu - o średnio 86 złotych, zaś nieco mniejsze wystąpiły na Cyprze i w tureckim rejonie Dalaman - o 61 i 59 złotych. Największe zwyżki średnich cen w ostatnim tygodniu notowano na półwyspie Chalcydyckim - o 418 złotych, a mniejsze wystąpiły na Sardynii i w Maroku - o 213 i 154 złote.

W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek ogółem wzrosły o 20 i 19 złotych.
Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona poniżej mapka, a zmiany w ostatnich siedmiu tygodniach na najważniejszych z nich zamieszczony pod mapka wykres.


W minionym tygodniu ceny wycieczek na wiodących kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków dla wylotów w dniach 31 lipca - 6 sierpnia 2023 wzrosły na wszystkich wiodących kierunkach turystycznych oprócz Bułgarii, w której średnie ceny obniżyły się o 10 złotych. Z kolei największe zwyżki miały miejsce na Wyspach Kanaryjskich i w Grecji - o średnio 57 i 43 złote, a mniejsze miały miejsce w Egipcie i Turcji - o średnio 20 i 10 złotych.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2023 pokazało, że średnia cena była wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 905 złotych. Największą zwyżkę cen wycieczek odnotowano na półwyspie Chalcydyckim - o 1445 złotych, a znaczące wzrosty miały też miejsce na Tureckiej Riwierze i Sardynii - o średnio 1323 i 1294 złote. Podobnie jak niemal przez całą drugą połowę poprzedniego sezonu letniego nie odnotowano spadków cen wycieczek na żadnym z monitorowanych kierunków.

W adekwatnym okresie sprzedaży ubiegłego sezonu lato 2021 odnotowano wzrost cen w ujęciu rocznym o 252 złote.
W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja już po raz sto trzeci z rzędu była mniej korzystna niż miało to miejsce w tym samym okresie ubiegłego sezonu.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 4,61 zł/litr wobec 3,48 zł/litr przed rokiem, co oznacza wzrost o 32,8 procent, natomiast przed tygodniem cena była wyższa o 30,0 procent, a przed dwoma o 30,7 procent. W relacji z amerykańskim dolarem i euro krajowa waluta w ostatnim tygodniu nieco wzmocniła się w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, a mianowicie była słabsza jedynie o 3,6 procent, podczas gdy przed tygodniem była słabsza o około 5,1 procent, a przed dwoma o około 4,7 procent.
Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek nadal nie sprzyjał organizatorom, ale wskutek połączonego wpływu zmian cen paliwa i silniejszego złotego skala jego negatywnego oddziaływania w ostatnim tygodniu nieco osłabła. Tym razem zawierała się w przybliżeniu w przedziale +255/+265 złotych, podczas gdy jeszcze przed tygodniem wynosiła +285/+295, a przed dwoma tygodniami +275/+285 złotych.

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).
Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona poniżej mapka, a roczne zmiany cen na najważniejszych z nich pokazuje umieszczony pod nią wykres.


Wśród wiodących kierunków największe roczne wzrosty średnich cen wycieczek wystąpiły w Turcji i na Wyspach Kanaryjskich - o 1056 i 1042 złotych, mniejsze w Grecji - o średnio 900 złote, a w najmniej w skali wzrosły ceny wyjazdów do Egiptu i Bułgarii - o średnio 744 i 736 złotych.
Na mniej uczęszczanych kierunkach największe zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano w Portugalii, na Majorce i we Włoszech - o 1148, 1148 i 1124 złote, a nieco mniejsze w Maroku, Hiszpanii kontynentalnej i na Cyprze - o średnio odpowiednio 973, 957, 875 złotych. Mniej znaczące były wzrosty średnich cen w Tunezji, w Albanii - o średnio 693 i 635 złotych, a najmniej wzrosły ceny wyjazdów na Maltę - o 220 złotych.
Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2021 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia), ponownie najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Turcji i na Wyspy Kanaryjskie - o 1246 i 1241 złotych, w nieco mniejszej skali drożały w tym ujęciu wyjazdy do Grecji i Egiptu - o średnio 1202 i 1169 złotych, a kolejny raz w wyraźnie najmniejszym stopniu podniosły się ceny wyjazdów do Bułgarii - o średnio 847 złotych.

Wśród mniej uczęszczanych kierunków największy dwuletni wzrost cen wycieczek miał miejsce na Majorce, we Włoszech, w Hiszpanii kontynentalnej i na Cyprze - o odpowiednio średnio 1560, 1429, 1258 i 1246 złotych. Mniejsze były zwyżki średnich cen w Maroku, Portugalii i w Albanii - o 1212, 1140 i 1012 złotych, jeszcze mniejsze w Tunezji - o średnio 758, a na Malcie ceny nawet spadły w tym ujęciu o symboliczne 7 złotych.

Poniżej przedstawiamy zestawienia dla zobrazowania skali teoretycznie możliwych oszczędności w cenach wycieczek z wylotem w pierwszym tygodniu sierpnia 2023 nabywanych obecnie - w porównaniu z ich możliwymi cenami z okresu last minute na 2 tygodnie przed wylotem, czyli pod koniec lipca 2023, gdyby osiągnęły one poziom z lipca 2022.

Obecnie są one niższe o średnio 233 złote od cen last minute wakacji 2022. Zwracają też uwagę znaczne zakresy skali możliwych oszczędności w zależności od kierunku wyjazdu. Szczególnie wysokie są one w Maroku (średnio 632 złote), na Majorce (średnio 460 złotych), w Albanii (średnio 385 złotych), we Włoszech (średnio 354 złote) oraz w Turcji (średnio 332 złote).

W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów ceny wyjazdów w szczycie sezonu lato 2023 w żadnym z nich nie zanotowano spadków. Najmniejsze wzrosty odnotowano w biurach Best Reisen, Coral Travel, ETI oraz Itaka- o około 460, 740, 750 i 750 złotych. Średnie ceny w pozostałych biurach podróży były wyższe niż przed rokiem w granicach od około 760 złotych (biuro Prima Holiday) do 1300 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, to w siedemnastym porównaniu dotyczącym szczytu sezonu letniego 2022 na pozycji lidera, podobnie jak przez większość sezonu poprzedniego, znalazło się biuro TUI Poland z liczbą 49 ofert (poprzednio 52 oferty, przed rokiem 57, a przed dwoma laty 56 ofert). Organizator ten wyprzedził biura Itaka z liczbą 37 ofert (poprzednio 36 ofert, przed rokiem 21, a przed dwoma laty 19 ofert) oraz Rainbow z liczbą 33 ofert (poprzednio 28 ofert, przed rokiem 23, a przed dwoma laty 28 ofert).
Przy porównaniach z okresem sprzed dwóch sezonów należy mieć na względzie, że liczba kierunków referencyjnych wzrosła z 24 do 30 czyli o jedną czwartą.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel - 9 ofert oraz TUI Travel - 6 ofert, na kierunkach greckich przodowały biura Itaka i TUI Poland - po 9 ofert oraz Rainbow, Coral Travel i Exim Tours - wszystkie po 5 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland oraz Itaka - 12 i 10 ofert, a na tureckich biura Coral Travel i TUI Poland - 7 i 6 ofert. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych propozycji miały biura Coral Travel oraz Exim Tours - 6 i 4 oferty, a w Bułgarii TUI Poland i Best Reisen - 3 i 2 oferty.
W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland wzmocniło swoją pozycję na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji, biuro Itaka w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Turcji i w Bułgarii, a biuro Rainbow w Egipcie.

W tej części materiału przedstawiamy tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami u pozostałych organizatorów.

W siedemnastym zestawieniu dla sezonu Lato 2023 skład biur podróży w tabeli pozostał taki sam, a jedyną zmianą było przesunięcie pomiędzy pozycjami drugą i trzecią biur Grecos i Coral Travel (to drugie awansowało). Liderem zestawienia nadal pozostawało biuro TUI Poland.

Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
ceny imprez sierpień 2023 last minute
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję