TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Czy turystom należy się odszkodowanie za zmianę terminu wycieczek lokalnych?

Część biur organizuje wycieczki, których plan przewiduje zarówno zwiedzanie, jak i kilka dni wolnych, które turyści mogą sobie spożytkować wedle własnego uznania. Terminy realizacji wycieczek lokalnych mogą się jednak zmieniać, co może nastręczać trudności turystom, którzy poczynili już swoje plany. Właśnie sprawą tego typu zajmował się Sąd Rejonowy w Opolu.


Zgodnie z informacjami wskazanymi w katalogu plan wycieczki wskazywał, iż drugiego i trzeciego dnia pobytu w Portugalii miały odbywać się organizowane przez pozwane biuro podróży wycieczki objazdowe. Zaś od czwartego dnia do siódmego turyści mieli czas wolny, który mogli wykorzystać według swojego uznania. Powodowie postanowili wykorzystać czas wolny na wizytę u swoich znajomych. Po przyjeździe na miejsce, rezydent poinformował powodów o zmianie terminów wycieczek. Wycieczki, które miały być drugiego i trzeciego dnia wyjazdu, zostały przełożone na czwarty i piąty dzień pobytu w Portugalii. Powodowie nie uczestniczyli w tych wycieczkach bo wcześniej zorganizowali sobie we własnym zakresie czas który miał być czasem wolnym. W związku z tym turyści złożyli reklamację najpierw na ręce rezydenta, która nie została uznana przez biuro.

Turyści podnosili, że biuro podróży nie może narażać swoich klientów na niepewność związana z zaplanowanym urlopem. Ponadto podkreślali, iż zmiana "terminu zwiedzania" to nie to samo, co zmiana "kolejności zwiedzania". Zdaniem powodów, samowolna zmiana przez organizatora terminów wycieczek objazdowych nie może korzystać z ochrony prawnej. Wobec czego doszło do nienależytego wykonania umowy ze strony pozwanej i powodowie ponieśli szkodę majątkową, gdyż mimo uiszczenia całej ceny wycieczki z przyczyn leżących po stronie organizatora powodowie nie mogli skorzystać z wszystkich świadczeń objętych umową.

Ceny wycieczek, które przepadły turystom wynosiły odpowiednio 59 i 32 euro od osoby. Turyści wskazywali także na poniesienie szkody niemajątkowej w postaci utraty przyjemności z urlopu. Biuro odpierało zarzuty twierdząc, że zgodnie z wiążącymi strony informacjami praktycznymi, zastrzegło sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania". W efekcie zmiana programu poskutkowała zmiana kolejności zwiedzania, a więc była zgodna z warunkami uczestnictwa. W wyniku tej zmiany wycieczki mające odbyć się czwartego dnia pobytu, odbyły się podczas jej drugiego dnia, a wycieczki zaplanowane na drugi i trzeci dzień odbyły się czwartego i piątego dnia.

W ocenie Sądu powodowie w związku ze zmianą kolejności programu wycieczki - kolejność zwiedzania - nie doznali żadnej straty w przewidzianych dla nich i przygotowanych dób hotelowych i atrakcji turystycznych. Ponadto program imprezy w tym wycieczek, został zrealizowany w całości, choć w innej niż pierwotnie zakładano kolejności. Powodowie nie wskazywali natomiast, że przed wyjazdem na imprezę turystyczną informowali pisemnie czy w inny sposób pozwaną upewniając się, że kolejność oferowanej usługi wbrew ostrzeżeniom z informacji praktycznych nie ulegnie zmianie. Powodowie nie dowodzili także, że informowali pozwaną jeszcze przed wylotem na imprezę turystyczną, że mają inne plany i że otrzymali kiedykolwiek od pozwanej pisemne czy też w inny sposób udzielone zapewnienie, że kolejność zwiedzania nie ulegnie zmianie. Sąd stwierdza iż powodowie czytając informacje praktyczne musieli liczyć się z sytuacją, iż kolejność zwiedzania może ulec zmianie i nie będą mogli zrealizować tak jak planowali innych wycieczek fakultatywnych lub że będą musieli z nich skorzystać w czasie, w którym mieli zapewniane inne usługi hotelowe lub nawet inne wycieczki fakultatywne. Dlatego skorzystanie z innych planów kolidujących ze zmienionym co do kolejności poszczególnych usług planem imprezy zostało dokonane prze powodów ewidentnie jedynie na ich własne ryzyko. Trudno obecnie przyjmować i wskazywać, że winnym poniesienia prze powodów kosztów lub z tytułu poczucia zmarnowanego urlopu jest pozwana - uznał Sąd Rejonowy w Opolu w uzasadnieniu do wyroku o sygnaturze IX C 2060/15. Wyrok nie jest prawomocny. Z jego pełną treścią można zapoznać się pod adresem orzeczenia.ms.gov.pl

W ocenie Sądu, turyści nie mieli prawa oczekiwać, iż będą mogli zgodnie z ogólnie dostępnymi informacjami z katalogów skorzystać z samodzielnie przygotowanego wypoczynku w dowolnie wybranym czasie bez brania pod uwagę możliwości zmiany kolejności realizowania przez pozwaną atrakcji turystycznych. Zdaniem Sądu, powodowie nie mieli podstaw do żądania ani odszkodowania ani zadośćuczynienia za zmarnowany urlop, ponieważ organizator turystyki nie odpowiadał za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w podnoszonym przez powodów zakresie. Usługa został wykonana w całości. Pozwany nie może odpowiadać za wewnętrzne wcześniejsze ustalenia powodów i ich przyjaciół odnośnie spędzania przez powodów wolnego czasu. W sytuacji gdy powodowie chcieli spędzać urlop i wypoczynek według własnego, a nie ustalonego przez pozwaną harmonogramu mogli nie korzystać z usługi pozwanej, ale zorganizować go sobie samodzielnie. Korzystając z usługi, którą przygotowało profesjonalne biuro podróży, turyści musieli wziąć pod uwagę, iż usługa będzie realizowana zgodnie z nakreślonym planem, ale także z zastrzeżeniem zmian wymuszonych okolicznościami i niezależnymi od organizatora. Kosztami sądowymi zostali obciążeni solidarnie turyści.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
wycieczka turyści sąd odszkodowanie rozprawa prawo usługa turystyczna


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję